Senaste artiklarna av Åse Athan
Vad är spatial intelligens och hur kan den förbättras?

Spatial intelligens är en uppsättning färdigheter. Den kan sammanfattas som förmågan att uppfatta den visuella världen på ett verklighetstroget sätt, att ändra eller justera tidigare uppfattningar och att återskapa aspekter av personliga visuella upplevelser. Det är därför man talar om…

Terapi online? – Här är 5 fördelar

Förr när man gick till en psykolog blev man betraktad som ”galen”. Olika tabun fick människor att ifrågasätta det egentliga syftet med psykologi. Idag är det många som söker psykologisk rådgivning för att skaffa sig verktyg att hantera personliga problem.…

Avslappning för kvinnor med bröstcancer

Behandlingsprocessen för kvinnor med bröstcancer är lång, och det är redan från början mycket viktigt med psykologiskt stöd. I det avseendet spelar psykoutbildning en avgörande roll, vilket innebär att kvinnor ges information om sjukdomen och de tekniker som kan användas…

Social inlärning: Albert Banduras intressanta teori

Hur får vi kunskap om människor? Att förstå vilka mekanismer och komplexa subtiliteter som ligger bakom beteenden och färdigheter har alltid varit ett mål inom psykologin. Det var Albert Bandura som introducerade teorin om social inlärning, en teori om samverkan mellan…

Vilka faktorer ligger bakom ätstörningar?

Det är allmänt känt att många människor lider av ätstörningar. Oftast talar man om flickor, men även pojkar kan drabbas. Man vet också att dessa störningar är förenade med många hälsoproblem. Ätstörningar har emellertid även psykologiska och sociala följder. Mellanmänskliga…

”Vilda barn” och deras beteende i samhället

En av de stora debatterna som upptog en betydande del av historien var samhällets inverkan på människors barndom. Två av de viktigaste debattörerna i denna diskussion var Jean-Jacques Rousseau och Thomas Hobbes. Deras idéer handlade om människan godhet och ondska –…

Antipsykiatrin blir allt större och mer förespråkad

Antipsykiatrin är en kontroversiell rörelse som utvecklades i slutet av 1960-talet och i början av 1970-talet. En av de viktigaste inspiratörerna var den ungerske psykiatern Tomas Szasz, som även var professor vid University of Syracuse i New York. Men det…

Vad är neurofeedback och hur kan den hjälpa oss?

Neurofeedback är typ av avancerad teknik som tränar hjärnan i att gradvis reglera sin egen aktivitet. Den kan avhjälpa vissa psykologiska problem, såsom ångest, stress och sömnstörningar. Dessutom kan metoden användas för att förbättra människors kognitiva färdigheter, koncentrationsförmåga, minne och…

Sex vanliga problem bland ungdomar

Ungdomsåren kan vara en svår tid. Ofta mycket svår. De förändringar som ungdomar genomgår är förvirrande inta bara för dem själva, utan även för omgivningen. Det är viktigt att vi har empati och tålamod när vi försöker komma tillrätta med…

Hur man skapar en meningsfull värld

Lycka är inte något som är oss givet, utan det faller på oss att själva skapa en meningsfull värld. Människan är av naturen inriktad på att överleva, inte på att vara lycklig. Vi är programmerade för överlevnad, men för att…

Känner du någon med paranoid personlighetsstörning?

Det viktigaste kännetecknet för paranoid personlighetsstörning är en allmän misstro gentemot andra. Andra människor antas ha onda avsikter. Det psykologiska mönstret befästs vanligen i vuxen ålder, men tecken kan ibland observeras även tidigare. Människor som lider av denna störning misstänker…

Teorin om parallella universum – 3 intressanta idéer

Nästan alla har hört talas om den storslagna teorin om parallella universum. Även om hypotesen hör hemma inom fysiken så har tankarna så stor betydelse att de berör praktiskt taget alla ämnesområden. Faktum är att när teorin om parallella universum…

6 produktiva sätt att studera mer effektivt

De flesta studenter vet hur olustigt och stressigt det kan vara att studera inför en tentamen. Dessutom kan det vara oerhört frustrerande att ägna timmar åt att på nytt gå igenom och försöka memorera anteckningar. Ibland kan det kännas som…

Mer innehåll om Utforska Sinnet