Distansera dig från drama och personer som skapar detta

Distansera dig från drama och personer som skapar detta
Cristina Roda Rivera

Skriven och verifierad av psykologen Cristina Roda Rivera.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

“Många gånger släpper vi in personer i våra liv som är skvallriga, avundsjuka, auktoritära, psykopatiska, arroganta och giftiga. Personer som dömer oss för allt vi säger och gör, liksom allt vi inte säger och gör.”
-Bernardo Stamateas-

Varför finns det personer som älskar drama?

Det råder ingen tvekan om att det finns många personer som får en kick av att döma och kritisera andra.

De är uttråkade och saknar egna mål, vilket resulterar i att de ständigt försöker se till att andra människor inte heller känner sig lyckliga i livet. De gör detta för att de inte kan uppnå detta själva.

Drama

Detta är säkerligen ett beteende som vi alla har haft någon gång, men det uppstår ett problem om detta är något återkommande och inte en isolerad händelse. Det är något som kan bli till en livsstil för många personer.

Varför blir vi omringade av personer som älskar drama?

I de flesta fall har vi inte valt att bli omringade av dessa giftiga personer, precis som en hund inte har valt att bli illa behandlad av sin ägare. Det är helt enkelt bara ett resultat av livets lotteri.

De kan finnas i våra liv redan under barndomen, de kan vara våra vänner i skolan, vår chef… Det kan vara en företeelse du stöter på en gång i livet eller aldrig, men du bör aldrig känna dig skamsen, för det är inte ditt fel.

Spiraltrappa

Att säga att man drar till sig likartade personer stämmer inte alltid. Ibland korsas våra vägar av personer som är raka motsatsen till oss själva. De upptar nu en plats i våra liv, men detta innebär inte att vi behöver dela våra liv med dem.

Hur kan man distansera sig från drama?

Hövlighet, respekt och emotionell stabilitet är dina bästa vapen. Lösningen är att sakta men säkert distansera dig från drama.

Tänk alltid att du har tagit ett bra beslut eftersom skadliga beteenden kan smitta och detta är inget som kommer att vara fördelaktigt för dig.

Man bör lära sig vilka man bör inkludera i sitt liv, och vilka man inte bör inkludera. Livet består av detta, att ta beslut.

För att vara lycklig måste man ta beslut utan ånger. Ditt emotionella välmående är viktigt, både för dig och din omgivning. Distansera dig därför från de personer som du inte anser är hälsosamma för dig. Detta kommer att bli ett bra beslut.

Här är tre karaktärsdrag hos personer som älskar drama:

  • Ena stunden spelar de goda, förtroendeingivande lyssnare i ditt liv, för att i nästa stund använda det du anförtrott dem till deras egen fördel alternativt föra vidare det du sagt i syfte att skada dig.
  • De kan försöka att beskriva din umgängeskrets som dålig för dig. Kom ihåg att verkligheten är hur du uppfattar den. Bry dig därför inte om hur dessa personer beskriver andra människor som du har runt omkring dig.
  • De talar illa om dig och dina vänner inför andra, och de står aldrig upp för dig när andra personer deltar i ert samtal. Kom ihåg att du är en unik individ och du definieras inte av vad andra i din omgivning har att säga om dig.

Om du inte väljer att distansera dig från drama kommer det att bli emotionellt svårare för dig i livet.

Kvinna på äng

Försök att dra ner på umgänget med dessa personer. Om de försvinner helt ur ditt liv desto bättre… fördelarna för din mentala och fysiska hälsa kommer att visa sig.

Ibland träffar vi på vissa människor i livet bara för att vi ska bli påminda om hur vi inte ska vara. Människor vars enda bidrag i våra liv var lärdomarna de gav oss.

Lärdomar som vi utan tvekan kommer ha nytta av i framtiden.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.