Kuriosa

Människan är nyfiken till sin natur. Här finner du intressant kuriosa, listor och artiklar av allmänt intresse.

Fyra naturliga brygder för bättre sömn

Att vila ordentligt är viktigt för vår fysiska och mentala hälsa. Att få sex till nio timmars djupsömn om dygnet har en fundamental effekt på alla aspekter i våra liv. Därför vill vi idag tala om fyra brygder för bättre sömn.…

De nya machomännen: så känner du igen dem!

Trots den kontinuerliga utvecklingen som sker i samhället finns det vissa attityder som kvarstår. Machokulturen till exempel. Machokulturen är djupt rotad i många olika samhällen runt om i världen. Benämningen ”macho” kommer ursprungligen från det Spanska ordet Machismo, som bygger på…

Vänner: TV-serien som kom att definiera en generation

Situationskomedin Vänner kom att definiera en generation av unga människor. Den började sändas 1994 och handlar om sex vänner i 20-årsåldern som träffas på ett kafé. Som unga i New York är deras liv enkelt och komplicerat på samma gång. Först…

Vackra persiska ordspråk om kärlek

Somliga persiska ordspråk om kärlek går tillbaka tusen år i tiden. Det är knappast förvånande, eftersom persisk kultur utgörs av många olika kulturer. Var och en av dessa kulturer erbjöd sin egen vishet och tillsammans bildade de ett storslaget och…

Att vara en ekonomiskt beroende vuxen

Oavsett om vi gillar det eller inte, är pengar en viktig del av livet. Finansvärlden har blivit mer komplex genom globaliseringen. Dessutom är köpkraften mycket lägre än den var för några årtionden sedan. Ekonomiska kriser sker regelbundet. Detta är anledningen…

Ligger problemet hos eleverna eller utbildningssystemet?

Man kan inte tala om inlärning utan att tala om utbildningssystemet. Dessa två är nära sammankopplade och influerar konstant varandra. En problematisk konsekvens av hur utbildningssystemet är upplagt är tendensen att stämpla barn som långsamma. Det är problematiskt eftersom det sätter…

6 enkla meditationsövningar du bör prova

Stress och energi har en sak gemensamt. Både stressnivåer och energinivåer kan både öka eller sjunka. Det som kanske inte alla känner till är att genom att öka nivåerna av stress, sänker du nivåerna av energi. Dessutom kan både stress…

Musik kan förändra strukturen i hjärnan

Vi har under lång tid vetat att musik spelar en viktig roll i inlärning. Musikalisk utbildning stimulerar faktiskt olika delar av hjärnan. Diverse studier har visat att man genom att spela upp vissa sånger och melodier kan förbättra minnet hos patienter med…

Intuition och instinkt: olika, men lika viktiga

Intuition och instinkt är inte samma sak. Instinkten styr beteenden som hjälper dig att överleva, medan intuitionen beskriver en mer komplex mänsklig förnimmelse. Intuitionen ger dig en inre röst som hjälper dig att fatta bättre beslut. Båda hjälper dig att…

Genuin vänlighet är ett universellt språk

Genuin vänlighet stärker dem som använder den. Detta handlar om något mycket mer än gott uppförande och formaliteter. När vänligheten är genuin uttrycker den en sann aktning och respekt för andra människor. Den är också ett tecken på bra karaktär…

5 hälsosamma fördelar med kvinnlig onani

Det är en helt naturlig och hälsosam del av den mänskliga sexualiteten, men onani är fortfarande tabu på många håll. I den här artikeln kommer vi ta upp några fördelar med kvinnlig onani. Manlig onani är en mer socialt accepterad…

Otto Frank och hans åsikter om födelsetraumat

Otto Rank, en österrikisk psykoanalytiker, var först med att tala om födelsetraumat. Hans centrala teori är att födseln är det första trauma människan upplever. Den abrupta separationen från vår mamma och den plötsliga utdrivningen från en skyddad miljö till en…

Vad är kärlek? – en biologisk förklaring

Vi lockas av tanken att kärleken är något översinnligt som styrs av krafter bortom vår fattningsförmåga. Det är trevligt att tänka så; det får den att verka mystisk. Sanningen är dock att det finns en biologisk förklaring till kärleken. Uppvaktning,…

Vet du vad termen midorexi betyder?

Ålder och vår uppfattning om den, vare sig vi känner oss äldre eller yngre än vi egentligen är, påverkar vårt sätt att tänka och bete oss. Midorexi manifesterar sig som en kris i självkänslan och får en människa att försöka…

Hur man håller samman ett arbetslag

Arbetslag vill normalt sett definiera klara och tydliga mål som de vill uppnå. Vanligtvis sätter arbetsledaren upp målen och laget följer en struktur. Huruvida man uppnår dessa mål kommer att bero på lagets etablerade nivå av samarbete och kollaboration. Av den…

Att finna lycka på arbetet – så här gör du

Vi spenderar de flesta av våra dagar på arbetet. Därför bör vi vara lyckliga där, och att finna lycka på arbetet bör vara vår prioritet. Om vi inte är lyckliga på arbetet kommer den här otillfredsställelsen och missnöjet att påverka andra områden…

Nycklar till att knyta an till en introvert

Du måste finna rätt ögonblick för att knyta an till en introvert. Att knyta an till dem innebär att försiktigt närma sig och inse att de kan vara utmärkta konversationspartners. Vi kan också lära oss att dessa människor ofta utgör riktigt…

6 yogaställningar för att lindra ryggvärk

En dålig sovställning, en obekväm skrivbordsstol eller ett visst gångsätt kan alla lätt leda till ryggvärk, vilket i sin tur påverkar din vardag och ditt psykiska välmående. Om du redan lider av detta måste du försöka lindra smärtan så snart…

Ikigais riktlinjer för ett meningsfullt liv

Japansk kultur har haft stor inflytelse på andra kulturer. Vissa Japanska lärdomar finns nu tillgängliga även inom våra gränser. En av de mest innovativa är ikigai. Den här idén är relativt ny, men håller på att bli väldigt populär. Det här japanska konceptet…