ångest

Den oroliga hjärnan och oroscykeln

Den oroliga hjärnan upplever vanligtvis mer oro än rädsla. Vidare kan en person som lider av en orolig hjärna uppleva att hjärnan känns utmattad och har begränsad tillgång till resurser. Detta på grund av återkommande bekymmer och en ständig känsla…

Tre sätt att öka självkontrollen enligt vetenskapen

Många personer tycker det är svårt att vara konsekventa när det kommer till att uppnå sina mål. Det är svårt att bibehålla den viljekraft som behövs för att fortsätta framåt för att uppnå våra mål. Om man vill öka självkontrollen…

Ångestens kroppsspråk: tecknen på detta tillstånd

Alla mänskliga känslor och sinnesstånd visas genom vår hållning och uttryck på ett eller annat sätt. Tillstånd som glädje eller rädsla har ett kroppsspråk, men det har även ångest och depression. Dessutom är vi alla kapabla att läsa det här…

Hur man kontrollerar ångesthunger

Författaren Pearl Buck sade en gång: ”Hunger gör var man till en tjuv.” Men brist på mat är bara en sida av problemet. Ångesthunger kan istället få oss att äta alltför mycket utan egentlig anledning. Ångestproblem kan störa alla områden av…

Hur påverkar stress kvinnor och män olika?

Precis som många andra ångestsyndrom diskriminerar stress inte mellan män och kvinnor, fattiga eller rika, unga eller gamla. Det vi vet är dock att stress påverkar kvinnor och män olika. De känslomässiga reaktionerna skiljer sig åt, såväl som de fysiska,…

Tålamodets makt och ångesthantering

Sinnet rör sig oftast fortare än livet självt. En av nycklarna till att sakta ned är att utöva tålamodets makt. Försök att nära en positiv syn på världen medan du främjar förmågan att vänta. Bered plats för en vana som tillåter…

Lär dig förstå depressionens språk

Depressionens språk har en röst som får dig att förändras. Ångest, likgiltighet och förtvivlan sipprar in i orden du använder. Även ditt språkmönster ändras. Allt blir mer korthugget och dystert, och drivkraften är en djup bitterhet som förvrider verkligheten. En…

Ångestens effekter på hjärnan: känner du till dem?

Ångestens effekter på hjärnan är avsevärda. Kortisol, adrenalin och noradrenalin gör alla att du blir alert och redo att försvara dig. Det dröjer inte länge förrän du överväldigas av irrationella tankar. Rädsla tränger sig på och paralyserar dig. Andra känslor…

Dans hjälper till att hantera ångest

Träning förbättrar vårt emotionella välmående. Att röra kroppen gör att hjärnan utsöndrar serotonin, som är ett hormon som är direkt relaterat till humöret och endorfiner (kemiska substanser som gör att man mår bra). Därför rekommenderas det att man dansar för…

Den jungianska terapin vid behandling av ångest

Användningen av jungiansk terapi vid behandling av ångest är baserad på en central utgångspunkt. Våra tankar och uppfattningar kan bli våra värsta fiender, speciellt om vi stretar emot och inte vet hur vi ska hantera den oro som paralyserar oss.…

Neuroticism och dess koppling till depression & ångest

Neuroticism är ett personlighetsdrag som har en betydande biologisk grund. Det gör folk sårbara för psykologiska tillstånd eftersom det är associerat med dålig stresshantering och en tendens att utsätta sig för psykologiskt skadlig stimuli. Att vara mycket neurotisk kan få tillstånd…

Rädslans anatomi: fysiologiska & psykologiska ursprung

Thomas Hobbes sade att när han föddes så födde hans mamma tvillingar: han själv och hans egen rädsla. Få känslor definierar oss lika mycket som rädsla, som är envis och återkommande. Den garanterar inte bara vår överlevnad, utan förstör även…

Nattliga panikattacker: överväldigande rädsla

Nattliga panikattacker skapar intensivt obehag och överväldigande rädsla. De kan komma när som helst, vilket också är anledningen till att de ofta är oväntade. Det är vanligt att det inte finns någon direkt eller uppenbar orsak till att de dyker…