ångest

Hur påverkar stress kvinnor och män olika?

Precis som många andra ångestsyndrom diskriminerar stress inte mellan män och kvinnor, fattiga eller rika, unga eller gamla. Det vi vet är dock att stress påverkar kvinnor och män olika. De känslomässiga reaktionerna skiljer sig åt, såväl som de fysiska,…

Tålamodets makt och ångesthantering

Sinnet rör sig oftast fortare än livet självt. En av nycklarna till att sakta ned är att utöva tålamodets makt. Försök att nära en positiv syn på världen medan du främjar förmågan att vänta. Bered plats för en vana som tillåter…

Lär dig förstå depressionens språk

Depressionens språk har en röst som får dig att förändras. Ångest, likgiltighet och förtvivlan sipprar in i orden du använder. Även ditt språkmönster ändras. Allt blir mer korthugget och dystert, och drivkraften är en djup bitterhet som förvrider verkligheten. En…

Ångestens effekter på hjärnan: känner du till dem?

Ångestens effekter på hjärnan är avsevärda. Kortisol, adrenalin och noradrenalin gör alla att du blir alert och redo att försvara dig. Det dröjer inte länge förrän du överväldigas av irrationella tankar. Rädsla tränger sig på och paralyserar dig. Andra känslor…

Dans hjälper till att hantera ångest

Träning förbättrar vårt emotionella välmående. Att röra kroppen gör att hjärnan utsöndrar serotonin, som är ett hormon som är direkt relaterat till humöret och endorfiner (kemiska substanser som gör att man mår bra). Därför rekommenderas det att man dansar för…

Den jungianska terapin vid behandling av ångest

Användningen av jungiansk terapi vid behandling av ångest är baserad på en central utgångspunkt. Våra tankar och uppfattningar kan bli våra värsta fiender, speciellt om vi stretar emot och inte vet hur vi ska hantera den oro som paralyserar oss.…

Neuroticism och dess koppling till depression & ångest

Neuroticism är ett personlighetsdrag som har en betydande biologisk grund. Det gör folk sårbara för psykologiska tillstånd eftersom det är associerat med dålig stresshantering och en tendens att utsätta sig för psykologiskt skadlig stimuli. Att vara mycket neurotisk kan få tillstånd…

Rädslans anatomi: fysiologiska & psykologiska ursprung

Thomas Hobbes sade att när han föddes så födde hans mamma tvillingar: han själv och hans egen rädsla. Få känslor definierar oss lika mycket som rädsla, som är envis och återkommande. Den garanterar inte bara vår överlevnad, utan förstör även…

Nattliga panikattacker: överväldigande rädsla

Nattliga panikattacker skapar intensivt obehag och överväldigande rädsla. De kan komma när som helst, vilket också är anledningen till att de ofta är oväntade. Det är vanligt att det inte finns någon direkt eller uppenbar orsak till att de dyker…

5 tidiga tecken på ångest som inte uppmärksammas

Tidiga tecken på ångest uppmärksammas oftast inte eftersom de är subtila och till en början kanske inte verkar ha något att göra med just ångest. Neurobiologer har upptäckt att dessa symptom kommer tidigt och tjänar som en varningsklocka för vad…

Emotionell ängslighet: en paralyserande rädsla

Emotionell ängslighet är som en strömvirvel som fångar allt. Den fängslar oss inom oss själva och fyller oss med rädsla, ångest, rastlöshet och till och med överväldigande sorg. Det är ett kalejdoskop av negativa, handikappande känslor. Bying-Chui Han – en…

Introversion med högfungerande ångest: beskriver det dig?

Introversion med högfungerande ångest är vanligare än vi tror. Ofta döljer denna uppsättning drag sig under vad som kallas för ”hemlig ångest”. Så trots att man alltid verkar beundransvärt lugn, knyter sig ångesten till ett komplicerat pussel inom dessa människor. Det…

Emotionell ovisshet – när ängslighet tar över

Ängslighet är ett paralyserande sinnesstånd. När du upplever ängslighet känner du ångest, rädsla och hot utan en specifik orsak. Du har en känsla av existentiell tomhet och emotionell ovisshet, du känner en vikt på dina axlar som gör det svårt att…