depression

Det är OK att må dåligt emellanåt!

Ibland kanske du känner skuldkänslor för att du känner dig nere eller deppig, men i vissa situationer är det faktiskt OK att må dåligt. Har du någonsin undrat vad som ligger bakom uttryck som ”Män gråter inte” eller ”Försök att…

Transdiagnostisk terapi för ångest

Under det senaste decenniet har klinisk psykologi gjort flertalet framsteg i typen av behandlingar som finns för att hjälpa patienter. En av dem är transdiagnostisk terapi. Vanligtvis lär sig terapeuter att använda en specifik behandling för varje psykopatologi. Men vissa…

Lär dig förstå depressionens språk

Depressionens språk har en röst som får dig att förändras. Ångest, likgiltighet och förtvivlan sipprar in i orden du använder. Även ditt språkmönster ändras. Allt blir mer korthugget och dystert, och drivkraften är en djup bitterhet som förvrider verkligheten. En…

5 skillnader mellan sorg och depression

Att prata om psykologi har blivit populärt nyligen, men det sätt som vi talar om psykologi är inte alltid korrekt. Vi har en tendens att prata om psykologi medan vi drar olämpliga jämförelser. Ett av de klassiska exemplen på detta…