emotionell

3 steg mot emotionell vishet
3 steg mot emotionell vishet

Vad gör vi när en känsla vi identifierar som negativ flödar inom oss? Att känna ilska, spänning eller vrede för med sig en instinktiv reaktion av att vilja kontrollera vad…