förhållande

När kärlek på distans är ett val

Det finns många sätt att se på kärlek, många sätt att älska och känna sig älskad, men vissa av dem bedöms negativt av personer som inte förstår dem. Ett sådant icke traditionsenligt sätt att uppleva kärlek är att välja kärlek…

En ny spik driver inte ut den gamla

Oavsett hur mycket vi tror att detta är sant, kommer en ny oro inte avleda din uppmärksamhet från den gamla. En ny spik driver inte ut den gamla. Eller som det vanligare (och misstagna) talesättet lyder: ”det bästa sättet att…

Ett uppbrott är inte ett misslyckande

Kanske din partner gjorde slut med dig nyligen, efter tusentals tvivel, efter att ni gjort slut och blivit tillsammans flera gånger, och ackumulerat tillfällen av ledsamhet som verkade omöjliga att komma över. Ett uppbrott tenderar att vara ett tillfälle med…