förhållande

5 tips för att stärka ditt förhållande

Hur går din relation? Är du i behov av att stärka ditt förhållande? Det ser annorlunda ut för varje par, men effekterna av närvaro eller avsaknad av friska band är väldigt påtagliga. När bandet mellan två människor som älskar varandra…

Hitta någon som du kan vara sårbar med

Att hitta någon att vara sårbar med är ett av de bästa tecknen på att ditt förhållande fungerar. Detta enligt en av de viktigaste studierna av relationer. Även om forskningen avslutades 2013, delar den nya boken The Secrets of Enduring…

Giftiga förhållanden: konsekvenser för barnen

Alla som psykologiskt misshandlar sin partner – som utnyttjar, ser ned på, förödmjukar och förgör denne och dennes självkänsla – begår indirekt misshandel. Indirekt men fasansfull misshandel av sina barn. För att konstant bevittna ett giftigt förhållande får konsekvenser för…

Vad är dina gränser i ett förhållande?

När det kommer till gränser i ett förhållande, oavsett om det är familjemässigt, socialt eller kärleksrelaterat, delas vissa av alla. Andra är dock personliga, och etableras med personer omkring oss i enlighet med vad vi är beredda att tolerera. När…

När kärlek på distans är ett val

Det finns många sätt att se på kärlek, många sätt att älska och känna sig älskad, men vissa av dem bedöms negativt av personer som inte förstår dem. Ett sådant icke traditionsenligt sätt att uppleva kärlek är att välja kärlek…

En ny spik driver inte ut den gamla

Oavsett hur mycket vi tror att detta är sant, kommer en ny oro inte avleda din uppmärksamhet från den gamla. En ny spik driver inte ut den gamla. Eller som det vanligare (och misstagna) talesättet lyder: ”det bästa sättet att…

Ett uppbrott är inte ett misslyckande

Kanske din partner gjorde slut med dig nyligen, efter tusentals tvivel, efter att ni gjort slut och blivit tillsammans flera gånger, och ackumulerat tillfällen av ledsamhet som verkade omöjliga att komma över. Ett uppbrott tenderar att vara ett tillfälle med…

4 tecken på ett förhållande med övergrepp

Det är inte lätt att etablera specifika parametrar som definierar ett förhållande med övergrepp. Samma kriterier för övergrepp kan faktiskt inte appliceras på alla förhållanden. Ur en strikt synvinkel är dock övergrepp närvarande om en person är tvingande, aggressiv eller…

Fyra tecken på ett trasigt förhållande

När vi påbörjar ett förhållande är det inledningsvis bara kärlek, passion och en önskan att spendera tid tillsammans. Vi vill lära känna personen vi har känslor för eftersom vi känner att ju mer vi vet, desto mer kommer vi gilla…