hjärnan

Tre fascinerande fall inom neurovetenskapen

Det mest intressanta med intressanta fall inom neurovetenskapen är att de ofta leder till att vi upptäcker tidigare okänd fakta om hjärnan. Ibland erbjuder sjukdomar eller symptom ledtrådar som hjälper oss att förstå det mänskliga sinnet bättre. Många av dessa…

Somatiska nervsystemet: egenskaper och funktioner

Nervsystemets huvudsakliga funktion är kommunikation. Experter delar upp nervsystemet i det somatiska nervsystemet (viljestyrda) och det autonoma nervsystemet (icke viljestyrda) . Det somatiska nervsystemet är ett komplext system. Det är den del av nervsystemet som är involverad i att transportera…

Marcelo Ceberio: Neuroplasticitet genom terapi

Enligt Marcelo Ceberio kan man uppnå neuroplasticitet genom terapi. Han är en av de mest framstående figurerna inom psykologin. Han har skrivit oändligt med arbeten, vetenskapliga artiklar och fler än 25 böcker som Himlen kan vänta, Superhjältar går också i…

Human Connectome-projektet: att kartlägga hjärnan

Human Connectome-projektet (HCP) startades i juli 2009 som en del av en 5-årig plan för 21,3 miljoner euro, vilket finansierats av NIH (National Institutes of Health). Målet med projektet är att: Tillhandahålla en kompilering av neural data. Erbjuda ett gränssnitt…

Neurovetenskapens historia i korta drag

Neurovetenskapens historia började för många, många år sedan, och idag ska vi belysa några av de viktigaste händelserna. På 400-talet f.kr. dissekerade Alkmaion av Croton ett djur när han upptäckte dess optiska nerv. Detta fynd ledde till att han skapade…

Ryggraden: anatomi och fysiologi

Ryggraden är en del av det centrala nervsystemet (CNS) tillsammans med hjärnan. Den sträcker sig från skalen ned till svanskotorna. 31 spinalnerver är sammankopplade längsmed ryggraden. Den består av en kärna av grå massa där nervkropparna ligger. Dessa omges i…

Neuroner i hjärnan: Vad är de och hur fungerar de?

Neuroner, eller nervceller, är den grundläggande funktionella enheten i ens nervsystem. Vårt beteende och våra perceptioner har allt att göra med hur neuroner i hjärnan fungerar och interagerar med sina ”kompanjoner”. Dessa små nervceller utgör den biologiska delen av vår…

5 myter om hjärnan som du trodde var sanna

Då en idé har fastnat i vårt samhälle så är det väldigt svårt att ”avinstallera” den från vår hjärna om vi alltid har trott på den. Hjärnan är ett organ som har många felaktiga idéer associerade med den. De sociala…

Swiss Army Knife-teorin: sinnets modularitet

Swiss army knife-teorin är en kontroversiell men intressant förklaring av hur sinnet fungerar. Enligt det här modulära förhållningssättet består vår hjärna av högt specialiserade ”applikationer” för att lösa specifika problem på det mest effektiva sättet. Därför är vårt sinne en kombination…

Hjärnan brinner: inflammation och depression

”Hjärnan brinner” är en teori som antyder att det finns ett förhållande mellan inflammation och depression. Otaliga studier visar att många människor diagnosticerade med depression har förhöjda nivåer av proinflammatoriska cytokiner som påverkar hjärnans funktioner och humör. Författarna till en…

Drömmar uppstår i den heta zonen i hjärnan

Ny forskning och nya upptäckter inom sömnforskningen är alltid fascinerade. För många människor är drömmar en viktig källa till personlig upptäckt. Ett forskningslag av neuroforskare från USA, Italien och Schweiz har upptäckt vad de kallar den ”heta zonen” i hjärnan,…

Din hjärna kan läka dig: lär dig hur

Din hjärna förändras med varje tanke, varje ny sak du lär dig och varje ny upplevelse du genomlever. Detta plastiska, komplexa och fascinerande organ kan vara dig vapendragare när det kommer till att förebygga och behandla olika tillstånd, för din…

Den mänskliga hjärnan och 7 av dess gåtor

Vi håller ständigt på att forska om den mänskliga hjärnan. Men det finns fortfarande en mängd gåtor som vetenskapen försöker lösa. Dock har man gjort en del upptäckter, och dessa är fantastiskt spännande. Den mänskliga hjärnan utgör bara 2% av…

Vikten av socialisering för hjärnutveckling

Människor är sociala varelser som behöver kontakt med andra för att överleva. Därför kan människor inte utvecklas om de är isolerade. Man kan faktiskt säga att socialisering är nödvändigt för hjärnutveckling. Det är väldigt viktigt att etablera vänskaper, eftersom det både…

Cerebrala lober: Egenskaper och funktioner

Allt vi är finns i vår hjärna. Detta fantastiska och komplexa organ är en reflektion av våra evolutionsmässiga historia som art. Den mänskliga hjärna är uppdelad i fyra cerebrala lober. Vårt medvetande finns i dessa lober. Vi skapar även språk,…

Skillnader mellan den manliga och kvinnliga hjärnan

Det finns många myter om hjärnans funktioner och förmågor. Det har också pratats mycket om de funktionella skillnaderna mellan de olika hemisfärerna, och när det gäller skillnaderna mellan den kvinnliga och manliga hjärnan. Ligger det någon sanning i detta? Den vetenskapliga forskningen…

6 livsmedel som förbättrar koncentrationen hos barn

För att hjärnan ska fungera så bra som möjligt måste vi ge den de näringsämnen som den behöver. När det gäller barnens hjärnor spelar maten en ännu större roll. Vad dem beträffar talar vi inte bara om hjärnans funktion, utan även…