hjärnan

Neurovetenskapens historia i korta drag

Neurovetenskapens historia började för många, många år sedan, och idag ska vi belysa några av de viktigaste händelserna. På 400-talet f.kr. dissekerade Alkmaion av Croton ett djur när han upptäckte dess optiska nerv. Detta fynd ledde till att han skapade…

Ryggraden: anatomi och fysiologi

Ryggraden är en del av det centrala nervsystemet (CNS) tillsammans med hjärnan. Den sträcker sig från skalen ned till svanskotorna. 31 spinalnerver är sammankopplade längsmed ryggraden. Den består av en kärna av grå massa där nervkropparna ligger. Dessa omges i…

Din hjärna kan läka dig: lär dig hur

Din hjärna förändras med varje tanke, varje ny sak du lär dig och varje ny upplevelse du genomlever. Detta plastiska, komplexa och fascinerande organ kan vara dig vapendragare när det kommer till att förebygga och behandla olika tillstånd, för din…