lära sig

Vad djur kan lära oss

Vi tenderar att tro att människor skiljer sig från djur, och vi tror att vi är ansvariga för att lära dem. Men det är faktiskt raka motsatsen – djur kan lära oss! Lärdomarna som husdjur och andra djur kan ge…

12 saker vi kan lära oss från barn

Barn har den fantastiska förmågan att sprida sitt hopp, sin livslust, sin lycka och sin förmåga att anpassa sig till förändringar med enkelhet. De visar upp en önskan att leva och lära sig, och är det bästa exemplet på daglig…

Lär dig att dominera ditt ego

Våra egon kan influera vilka vi är och varje beslut vi tar, och det kan forma handlingarna som fastslår vårt öde. Vi kan till och med bli till slavar under våra egon, utan att ens märka det… Att lära oss…

Lär dig att säga tack

Även i mina värsta stunder känner jag att jag borde vara tacksam. Och nej, det är inte en externt påtvingad förpliktelse, utan en plikt jag ger mig själv: mitt känslomässiga välmående passerar genom ett filter av konstant tacksamhet för vad…

Att lära ut värdet av hårt arbete

Ingen ger dig något gratis i livet. Tur existerar inte; endast ansträngning och hårt arbete. Vårt samhälle har skapat en falsk dröm genom att föreslå att vi genom att uppfinna en karaktär eller en strategi och visa upp den genom…

Att lära genom acceptans

De mest meningsfulla förändringarna i livet börjar komma när vi accepterar saker för vad de är. Det inkluderar acceptans av sakerna som livet gett oss samt acceptans av oss själva. I våra föränderliga liv finns det många situationer där det…

6 myter om smärta

När vi förlorar någon vet vi inte riktigt vad vi ska göra. Detta eftersom vi från tidig ålder fått lära oss hur vi ska agera i specifika situationer, men inte i andra. Vi lär oss hur man får saker, hur…

Ett brev till barnet i mig

Hej, jag är du men med några extra rynkor, med några extra år på nacken och jag har lärt mig många saker. Varje dag tänker jag på dig och jag försöker återfå din öppenhet och naivitet. Under livets gång har…