lycka

Viktiga strategier för acceptans- och åtagandeterapi

Idag kommer vi pratar om strategier för acceptans- och åtagandeterapi som man kan använda sig av inom terapeutiska behandlingar. Acceptans- och åtagandeterapi tillhör ”tredje generationens terapier”. Dessa terapier skiljer sig från konventionella psykologiska behandlingar eftersom de lägger mer vikt vid…

Har din hjärna en lyckozon och kan den stimuleras?

En studie gjord nyligen har gett ny insikt i hur den mänskliga hjärnan fungerar. Vetenskapsmän verkar ha funnit en ”lyckozon”som svarar på elektrisk stimuli. Den här upptäckten öppnar dörren för flera behandlingsalternativ vad gäller en mängd olika sjukdomstillstånd. Studien började…

Lyckans paradox: vad är den och hur fungerar den?

”Lycka” är ett av de mest använda orden i världen. I dagens kultur representerar den det ultimata målet för många människor. Men så var inte alltid fallet. I svunna tider hade det essentiella syftet med livet att göra med dygd, avkomma…

Neurovetenskapen om lycka: en genomgång

Under senare år har flera neurovetenskapliga studier gjorts om lycka. Faktum är att forskarna inom neurovetenskap och psykologerna har undersökt hjärnans tillstånd som associeras med lycka. Likaså undersöker forskarna dess förhållande till välmående. Idag ska vi tala mer om neurovetenskapen om…

Känslor: mynt med två värdefulla sidor

Känslorna är en av de viktigaste delarna av vårt psykologiska liv, och de har två värdefulla sidor. De är universala och kan styra dina tankar och fysiologiska processer. De kan ändra rytmen på dina hjärtslag, pauserna mellan dina andetag och…

Lycka är att veta att man inte är vilse

Hur många gånger har du frågat dig själv, ”Är jag verkligen lycklig?” Varför känner du dig vilse och osäker på vart du borde vara på väg? Att finna mening med livet är en del av nyckeln till lycka. Lycka är att…

Lidandet som kommer med att undvika lidande

Det kan verka svårt att tro, men under de senaste årtiondena har det uppstått en sorts socialt konsensus om att vi i sociala sammanhang ska tvinga oss själva att vara lyckliga över allt annat. Många verkar ha som motto i…

Att finna lycka på arbetet – så här gör du

Vi spenderar de flesta av våra dagar på arbetet. Därför bör vi vara lyckliga där, och att finna lycka på arbetet bör vara vår prioritet. Om vi inte är lyckliga på arbetet kommer den här otillfredsställelsen och missnöjet att påverka andra områden…

Easterlin-paradoxen: lycka finns inte i pengar

Easterlin-paradoxen är både ett psykologiskt och ekonomiskt koncept. Underligt nog har dessa två vetenskaper mycket gemensamt nuförtiden. En av sakerna de har gemensamt är idén som kopplar tillgång till pengar och kapacitet för konsumtion med lycka. Ingen kan förneka betydelsen av…

Lycka är lokaliserad i din vänstra hjärnhalva

I motsats till den populära uppfattningen finns inte våra känslor i hjärtat, utan i hjärnan. Nyligen utförda studier visar att den största delen av vår lycka är lokaliserad i den vänstra hjärnhalvan. Varje gång vi känner oss uppspelta, fulla av energi, positiva…

Att le oftare kan hjälpa dig att bli lycklig

Att le oftare är något som många människor har på sin att göra-lista. Men det är inte ett så lätt mål som alla tror. Ibland måste du göra det även om du inte riktigt känner för det. Det utgör del av teorin…

De tre vägarna till lyckan enligt Eckhart Tolle

Eckhart Tolle är en tysk spirituell författare som The New York Times har utnämnt till den mest populära i USA. I hans verk hittar vi inspirerande lärdomar om kärleken, livet och spiritualitet. Enligt Eckhart Tolle kan vi uppnå det där tillståndet…

7 nycklar till lycka enligt vetenskapen

Lycka innebär enligt vetenskapen att upprätthålla en balans som gör att hjärnan arbetar effektivt och förblir i ett hälsosamt tillstånd. Detta är något som vi normalt borde kunna sörja för utan några större problem, eftersom det är naturligt för oss…

3 övningar i mental träning som gör dig lyckligare

Är det möjligt att bli lyckligare enbart genom att utföra övningar i mental träning? Svaret är ja! De två senaste årtiondena av forskning inom positiv psykologi har avslöjat att du kan träna din hjärna. Du kan faktiskt ändra sättet den arbetar…

Tid eller pengar? Lyckliga personer säger sitt

Om du fick välja mellan en högre lön eller kortare arbetsdag, vad skulle du välja? Valet mellan tid eller pengar beror delvis på hur lycklig du är. En studie som publicerades i tidskriften Social Psychological and Personality Science avslöjade att lyckliga…

Lyckan återvänder sällan till brottsplatsen

Lyckan återvänder sällan till brottsplatsen. Men varför återgår jag då alltid till att upprepa samma mönster? Varför möter jag alltid samma typ av människor? Kanske begår jag omedvetet samma misstag som alla andra: letar efter lyckan om och om igen…

De extraordinära ögonblick vi delar

Många av våra mest extraordinära ögonblick i livet är sådana vi delar. Det rör sig om bitar av magisk sammankoppling med fantastiska personer. Vare sig de är vänner, familjemedlemmar, sommarflirtar eller ditt livs kärlek. De var, de är och de kommer…