lycka

Tid eller pengar? Lyckliga personer säger sitt

Om du fick välja mellan en högre lön eller kortare arbetsdag, vad skulle du välja? Valet mellan tid eller pengar beror delvis på hur lycklig du är. En studie som publicerades i tidskriften Social Psychological and Personality Science avslöjade att lyckliga…

Lyckan återvänder sällan till brottsplatsen

Lyckan återvänder sällan till brottsplatsen. Men varför återgår jag då alltid till att upprepa samma mönster? Varför möter jag alltid samma typ av människor? Kanske begår jag omedvetet samma misstag som alla andra: letar efter lyckan om och om igen…

De extraordinära ögonblick vi delar

Många av våra mest extraordinära ögonblick i livet är sådana vi delar. Det rör sig om bitar av magisk sammankoppling med fantastiska personer. Vare sig de är vänner, familjemedlemmar, sommarflirtar eller ditt livs kärlek. De var, de är och de kommer…

Neurolycka – lyckans vetenskap?

Neurolycka. Att läsa termen är tillräckligt för att nyfikenheten ska väckas likt hos ett barn som ser ett magiskt trick. Plötsligt märker vi att ordet lycka inte står ensamt. Detta ord som normalt avser ett ofattbart emotionellt tillstånd. Nej, här är…

Hur man skapar en meningsfull värld

Lycka är inte något som är oss givet, utan det faller på oss att själva skapa en meningsfull värld. Människan är av naturen inriktad på att överleva, inte på att vara lycklig. Vi är programmerade för överlevnad, men för att…

Förnöjsamhet – allegorin om ”de 99”

Det var en gång en mycket sorgsen kung som levde i ett rike i fjärran. Kungen kunde inte förstå varför han kände sig så dyster. Inte förrän en dag, då en av hans rådgivare berättade för honom om ”de 99”…

Wayne Dyer och 7 av hans bästa citat

När du läser de saker som Wayne Dyer sagt så är det lätt att se varför han blev en så stor självhjälpspsykolog. Med böcker som Your Erroneous Zones förvandlade han mycket akademisk psykologi till enkel, tillgänglig och praktisk läsning. Han…

De 7 ingredienserna för lycka finns inom dig

Ingredienserna för lycka är inte en del av något magiskt recept. De kommer ur sunt förnuft. Vad vi kallar lycka är inte ett konstant tillstånd av eufori, det är en balanserad och harmonisk attityd mot verkligheten. Den medför inre frid…

5 vanor med kraften att göra dig lyckligare

Livet är bara en samling vanor. Väldigt få personer har lyxen att uppfinna en ny rutin varje dag, men du har förmodligen plats för att anamma vanor med kraften att göra dig lyckligare. De ovanliga vanor vi ska tala om…

Carl Jungs eudaimonia: nyckeln till lycka

Eudaimonia är att ha god tur, rikedom eller lycka. Carl Jung ansåg att vi alla borde fostra detta inom oss. För att göra det sade han att man först måste sammankoppla med vår egen daimon. En daimon är ett inre…

Tal Ben Shahar – lyckoprofessorn

Du behöver inget du tror att du behöver för att vara lycklig. Du behöver heller inte vänta för det du väntar på ska dyka upp. Att vara lycklig handlar om att njuta av vad du har nu. Det är att…

Vad plågar världens lyckligaste man?

Matthieu Ricard är en tibetansk buddhistmunk som är involverad i forskningen om effekterna av mental träning på vår hjärna vid universiteten Wisconsin-Madison, Princeton och Berkeley. Han kallas av vissa för världens lyckligaste man, men det finns saker även denna man…

Platonisk kärlek: en önskan som aldrig uppfylls

Platon sade en gång ett avi endast älskar vad vi önskar, och att vi endast önskar vad vi inte har. Under hans tid upplevde folk också den förödande känsla vi idag är alltför bekanta med: permanent missnöjdhet med livet. Detta…

Vad träd kan lära dig om att finna lycka

Träd reser sig från marken kungligt och vackert, närda av starka rötter som sammanbinder dem med jorden. De är inte rädda för stormar. Istället för att motsätta sig förändring låter de sig svepas med i naturens cykler, lugnt och lyckligt.…

Gör gott för andra så finner du lycka

Bumerangeffekten, eller ”handlingsteorin”, säger att ”varje orsak har en effekt och varje effekt har en orsak.” Det är därför positiva tankar, känslor och handlingar kommer tillbaka till oss på ett positivt sätt. När dessa är negativa sker dock motsatsen. Om…

Är du villig att ta risker för att finna lycka?

Har du provat att jämföra antalet negativa nyhetsnotiser med antalet positiva på TV? Har du märkt vilka de första nyheterna på radion är? Det finns så många positiva händelser omkring oss som inte kommer med i nyheterna. Allt är inte…