rädsla

7 mycket intressanta och konstiga fobier

Intressanta och konstiga fobier definieras som en intensiv och irrationell rädsla mot en person, ett föremål eller en situation som inte utgör något faktiskt hot. Ordet kommer från den grekiska termen ”phobos” som betyder ”panik”. Phobos var son till Ares,…

Rädsla och okunskap går hand i hand

Rädsla är en grundläggande mänsklig känsla med en väldigt positiv funktion i våra liv. Den utgör del av vårt överlevnads-kit. Även om det inte är behagligt att uppleva den, är dess närvaro faktiskt ett gott tecken på mental hälsa. Så länge…

Gör något som skrämmer dig varje dag

Rädsla är en kraft som kan pusha dig att göra storslagna saker, eller paralysera dig. Den kan leda dig till att komma fram till saker för att ta hand om dig själv och konfrontera faran, eller stänga av dig från…

Möter du dina problem eller förnekar du dem?

Vi springer på problem nästan varje dag, situationer som tar fram det värsta i oss. Vi kämpar, skriker, gör uppror och agerar många gånger utan att tänka. Vi tappar kontrollen. Men med rätt perspektiv kan du se dina problem och…

9 effektiva trick för att tala inför folk

Att tala inför folk är något vi alla troligen kommer behöva göra någon gång. Det kan vara på en akademisk nivå, när vi studerar eller i en professionell situation. Dessa situationer tenderar att väcka ångest, ibland så pass att vi…

När eftertänksamhet egentligen är rädsla

Eftertänksamhet är en dygd som ibland helt genomsyrar en persons personlighet. När någon främjar eftertänksamhet så blir det till något av en gloria över allt denne gör. Aristoteles definierade denna dygd som det som uppmuntrar till anständigt och korrekt beteende.…

Känner du till rädslans förklädnader?

Rädslans påverkan på oss är stor. Det kan kännas som en regnskur som löper genom vår kropp och är ett tecken på svaghet. Men ingenting kunde vara längre från sanningen än det. Det är viktigt att känna till rädslans förklädnader…

Hur man bryter cirkeln av irrationell rädsla

Vem har aldrig varit rädd? Rädsla är ett helt normalt svar som varnar oss om fara och som aktiverar våra överlevnadsinstinkter. Men när denna känsla är riktad mot något ogrundat blir den irrationell och kan göra att vi blir paralyserade.…

Jag klarar inte av det! – rädslan för misslyckande

Fler och fler personer upplever rädslan för misslyckande – att inte uppnå framgång och inte nå toppen av sina arbetsmässiga eller privata liv. Fångade i en ”förlorares” sinnesstånd berövas dessa personer på glädjen i livet och de dagliga utmaningar det…

Låt inte någon säga att du inte kan

”Nej” är ett av de ord vi hör mest när vi provar något nytt. ”Du kan inte göra det”, ”du bör inte gå i den riktningen”, ”det kommer inte gå bra för dig”, ”du bör inte ens försöka”. För att…