rädsla

Fobi för att utföra impulsiva handlingar

Fobin för att utföra impulsiva handlingar är den extrema rädslan för att följa en impuls, tappa kontrollen och skada dig själv och andra. Vissa diagnostiska klassifikationer ser till och med den här fobi som en form av tvångshandling (OCD), eftersom…

Rädslans kroppsspråk: lär dig att tolka det

Även om det är helt normalt och fullständigt giltigt att känna sig rädd, finns det situationer i vilka det inte ligger i vårt intresse att göra det uppenbart. Olyckligtvis (eller lyckligtvis beroende på hur du ser det), avslöjar rädslans kroppsspråk många…

Tre skillnader mellan emotioner och känslor

Du har säkert flera gånger blandat ihop emotioner med känslor. Vi upplever båda samtidigt, och det är lätt att blanda ihop dem. Men det är väldigt viktigt att man känner till skillnaden mellan emotioner och känslor. Vi måste hantera dem…

Känslor: mynt med två värdefulla sidor

Känslorna är en av de viktigaste delarna av vårt psykologiska liv, och de har två värdefulla sidor. De är universala och kan styra dina tankar och fysiologiska processer. De kan ändra rytmen på dina hjärtslag, pauserna mellan dina andetag och…

Ångestens effekter på hjärnan: känner du till dem?

Ångestens effekter på hjärnan är avsevärda. Kortisol, adrenalin och noradrenalin gör alla att du blir alert och redo att försvara dig. Det dröjer inte länge förrän du överväldigas av irrationella tankar. Rädsla tränger sig på och paralyserar dig. Andra känslor…

Den jungianska terapin vid behandling av ångest

Användningen av jungiansk terapi vid behandling av ångest är baserad på en central utgångspunkt. Våra tankar och uppfattningar kan bli våra värsta fiender, speciellt om vi stretar emot och inte vet hur vi ska hantera den oro som paralyserar oss.…

7 mycket intressanta och konstiga fobier

Intressanta och konstiga fobier definieras som en intensiv och irrationell rädsla mot en person, ett föremål eller en situation som inte utgör något faktiskt hot. Ordet kommer från den grekiska termen ”phobos” som betyder ”panik”. Phobos var son till Ares,…

Rädsla och okunskap går hand i hand

Rädsla är en grundläggande mänsklig känsla med en väldigt positiv funktion i våra liv. Den utgör del av vårt överlevnads-kit. Även om det inte är behagligt att uppleva den, är dess närvaro faktiskt ett gott tecken på mental hälsa. Så länge…

Gör något som skrämmer dig varje dag

Rädsla är en kraft som kan pusha dig att göra storslagna saker, eller paralysera dig. Den kan leda dig till att komma fram till saker för att ta hand om dig själv och konfrontera faran, eller stänga av dig från…

Möter du dina problem eller förnekar du dem?

Vi springer på problem nästan varje dag, situationer som tar fram det värsta i oss. Vi kämpar, skriker, gör uppror och agerar många gånger utan att tänka. Vi tappar kontrollen. Men med rätt perspektiv kan du se dina problem och…

9 effektiva trick för att tala inför folk

Att tala inför folk är något vi alla troligen kommer behöva göra någon gång. Det kan vara på en akademisk nivå, när vi studerar eller i en professionell situation. Dessa situationer tenderar att väcka ångest, ibland så pass att vi…