relationer

Neurobiologin hos mänsklig anknytning

Anknytning är ett definierande kännetecken hos däggdjur. Därför har forskning om neurobiologin hos mänsklig anknytning till viss del även baserats på forskning om djur. Nyligen utförda studier har visat att anknytning är baserad på interaktionen mellan oxytocin och dopamin i…

Allt om integral beteendeterapi för par

Enligt Riva (2012) är integral beteendeterapi för par en av den tredje generationens terapier. Den här terapin fokuserar på privata upplevelser (känslor och tankar), acceptans och mindfulness. Den uppmärksammar också speciellt en funktionell analys av beteende som ett sätt att lösa…

De vanligaste relationskonflikterna som par kan ha

De vanligaste relationskonflikterna som par har nuförtiden skiljer sig mycket från de som våra farföräldrar hade. Relationer har ändrats drastiskt under de senaste 40 åren. Faktum är att nya konfliktorsaker har uppstått allteftersom att könsrollerna och familjestrukturerna har förändrats. Det…

Vilken roll spelar maktkamper i förhållanden?

Ett klassiskt, välkänt ordspråk lyder: ”Efter stormen kommer lugnet.” Men vad händer när stormen representerar det glädjerus som början på ett förhållande normalt medför? Jo, det betyder att lugnet är slutet på sagan, och att kärlekshormonerna ger vika för konflikter…

3 tydliga tecken på osäkerhet i kärlek

Att bli kär i någon innebär att vi måste öppna upp och dela våra mest intima ting. Det är därför många människor upplever osäkerhet i kärlek. För kärlek handlar om tillit, att släppta taget och öppna upp för en annan…

Påverkan från influensteorins tre grader

Under de senaste åren har det förekommit många studier som fokuserat sig på hur människor influeras. Influensteorins tre grader är en av dem. Detta är en väldigt intressant teori som får oss att tänka på de effekter det vi säger…

Aktivt lyssnande i relationer: vad det innebär

Vet du hur man lyssnar på människor? Eller hör du bara orden som kommer ur deras munnar utan att förstå den sanna betydelsen? Aktivt lyssnande i relationer är otroligt viktigt för den mellanpersonliga kommunikationen. Det finns många definitioner av detta…

Känner du någon med paranoid personlighetsstörning?

Det viktigaste kännetecknet för paranoid personlighetsstörning är en allmän misstro gentemot andra. Andra människor antas ha onda avsikter. Det psykologiska mönstret befästs vanligen i vuxen ålder, men tecken kan ibland observeras även tidigare. Människor som lider av denna störning misstänker…

3 faktorer som tar död på romantisk kärlek

Kärleken mellan två personer fortsätter att vara något av ett mysterium. Detta trots att forskare studerar den och filosofer analyserar den. Men idag har vi en tydligare förståelse för varför kärlek uppstår mellan två personer. Vi förstår även de faktorer som…

Mer frekvent sex är bra för ditt förhållande

Par som har sex oftare främjar tillgivenhet och trohet. Vissa studier visar att mer frekvent sex leder till mer stabila relationer. Kemin förklarar en av anledningarna till detta fenomen. Studier visar att mer frekvent sex för par samman på ett kemiskt sätt.…