relationer

De vanligaste relationskonflikterna som par kan ha

De vanligaste relationskonflikterna som par har nuförtiden skiljer sig mycket från de som våra farföräldrar hade. Relationer har ändrats drastiskt under de senaste 40 åren. Faktum är att nya konfliktorsaker har uppstått allteftersom att könsrollerna och familjestrukturerna har förändrats. Det…

Vilken roll spelar maktkamper i förhållanden?

Ett klassiskt, välkänt ordspråk lyder: ”Efter stormen kommer lugnet.” Men vad händer när stormen representerar det glädjerus som början på ett förhållande normalt medför? Jo, det betyder att lugnet är slutet på sagan, och att kärlekshormonerna ger vika för konflikter…

3 tydliga tecken på osäkerhet i kärlek

Att bli kär i någon innebär att vi måste öppna upp och dela våra mest intima ting. Det är därför många människor upplever osäkerhet i kärlek. För kärlek handlar om tillit, att släppta taget och öppna upp för en annan…

Påverkan från influensteorins tre grader

Under de senaste åren har det förekommit många studier som fokuserat sig på hur människor influeras. Influensteorins tre grader är en av dem. Detta är en väldigt intressant teori som får oss att tänka på de effekter det vi säger…

Aktivt lyssnande i relationer: vad det innebär

Vet du hur man lyssnar på människor? Eller hör du bara orden som kommer ur deras munnar utan att förstå den sanna betydelsen? Aktivt lyssnande i relationer är otroligt viktigt för den mellanpersonliga kommunikationen. Det finns många definitioner av detta…

Känner du någon med paranoid personlighetsstörning?

Det viktigaste kännetecknet för paranoid personlighetsstörning är en allmän misstro gentemot andra. Andra människor antas ha onda avsikter. Det psykologiska mönstret befästs vanligen i vuxen ålder, men tecken kan ibland observeras även tidigare. Människor som lider av denna störning misstänker…

3 faktorer som tar död på romantisk kärlek

Kärleken mellan två personer fortsätter att vara något av ett mysterium. Detta trots att forskare studerar den och filosofer analyserar den. Men idag har vi en tydligare förståelse för varför kärlek uppstår mellan två personer. Vi förstår även de faktorer som…

Mer frekvent sex är bra för ditt förhållande

Par som har sex oftare främjar tillgivenhet och trohet. Vissa studier visar att mer frekvent sex leder till mer stabila relationer. Kemin förklarar en av anledningarna till detta fenomen. Studier visar att mer frekvent sex för par samman på ett kemiskt sätt.…

Fortunatasyndromet: beroende av förbjuden kärlek

Fortunatasyndromet kommer från en novell av Benito Pérez Galdós med titeln Fortunata och Jacinta. Den skrevs på 1800-talet och filmatiserades även på 70-talet. Karaktärerna i novellen har ett visst psykologiskt djup, och de har därför använts för att beskriva fenomen…

4 attityder som förgör personliga relationer

Ibland kan vårt sätt att uttrycka våra tankar eller våra beteenden vara väldigt bristfälliga. Vi är bryska, kränkande och tar inte hänsyn till andras känslor. Vissa av dessa beteenden kan faktiskt göra så mycket skada att de bryter ned våra vänskaper,…

Tre typer av otrygga anknytningar

Det finns många människor som bara är kapabla till att skapa otrygga anknytningar. Otrygg anknytning innebär i grund och botten en relationstyp som är smittad av rädsla. Detta uttrycks normalt sett som motvilja i förhållandet och andra blandade känslor, såsom beroende och…