självkänsla

Destruktiv stolthet hos borderline personlighetsstörning

Destruktiv stolthet hos personer med borderline personlighetsstörning anses inte vara ett kliniskt symptom, men det gör det inte mindre destruktivt. Borderline personlighetsstörning (BPD) är ett mentalt tillstånd som kännetecknas av många symptom, som impulsivitet, emotionell instabilitet, låg självkänsla och en…

Var inte där du inte kan vara dig själv

Var inte där du inte kan vara dig själv. Att vara lojal mot din egen identitet och dina egna värderingar och ha självrespekt är det viktigaste. Livet är redan komplicerat nog, så du borde inte låta andra påverka din självkänsla för…

Freud om att utveckla en stark självkänsla

Sigmund Freud trodde att om du har stark självkänsla (ego) är du kapabel att förstå dina egna behov och också intuitivt förstå gränserna som samhället sätter för oss. Om du har en stark självkänsla kan du röra dig fritt genom…

Förbättra din självkänsla genom mindfulness

Att definiera självkänsla är ingen lätt uppgift. Vi skulle kunna säga att självkänsla är den känslomässiga delen som härrör ur vår självuppfattning, känslorna som kommer ur hur vi ser oss själva. Dessa känslor skapar tankar, beteenden och känslor som förstärker…

Patologiska narcissister och deras tre masker

Den patologiska narcissismens masker är manipulationstekniker som patologiska narcissister använder för att dölja sina avsikter såväl som deras sanna tillstånd. De vill inte att andra ska se dem som högfärdiga eller arroganta. Det är därför de gömmer sig bakom dessa…

Vilka faktorer ligger bakom ätstörningar?

Det är allmänt känt att många människor lider av ätstörningar. Oftast talar man om flickor, men även pojkar kan drabbas. Man vet också att dessa störningar är förenade med många hälsoproblem. Ätstörningar har emellertid även psykologiska och sociala följder. Mellanmänskliga…

Hur man skapar en meningsfull värld

Lycka är inte något som är oss givet, utan det faller på oss att själva skapa en meningsfull värld. Människan är av naturen inriktad på att överleva, inte på att vara lycklig. Vi är programmerade för överlevnad, men för att…

Förbättra självkänslan genom att vara realistisk

Att förbättra självkänslan är ett av de främsta målen för många terapeutiska ingripanden – ett av de grundläggande elementen för att hjälpa oss att komma på rätt köl. Detta eftersom hög självkänsla stärker vår emotionella immunitet och bibehåller vår förmåga för…

Självkänsla och ego: 7 skillnader

Vissa tror kanske fortfarande att självkänsla och ego är samma sak. Det är inte konstigt då vi från ung ålder blir lärda att tänka på andra innan vi tänker på oss själva. Även när du som vuxen tar hand om dig…

Lär dig att vara din egen allierad

Det kan verka konstigt, men det är många som beter sig som ifall de vore sina egna värsta fiender. Deras inre dialog är både aggressiv och hänsynslös. Det måste dock inte vara på detta sätt, för du kan bli din…

5 skillnader mellan narcissism och självkänsla

David Levithan sade en gång ”Narcissism. Du hade inte trott att jag inte ägde en stor spegel”. Verkligheten försöker egentligen rättfärdiga sin existens, och även självkänslan. Det är därför enkelt att blanda ihop narcissism och självkänsla. Det finns dock stora…