uppfostran

Ensamhets- och tomhetskänslor hos barn

Ensamhets- och tomhetskänslor hos barn är relativt vanliga. Du kanske själv upplevde dem som liten. Men kan du identifiera dem hos andra? Även barn kan känna sig missmodiga, ensamma och oroliga, trots att det inte finns något uppenbart skäl till…

Vikten av att be barn om förlåtelse

Det är viktigt att man lär sig att be barn om förlåtelse. Det är dock många föräldrar som tror att detta är ett tecken på svaghet. Men nej, att begå ett misstag kommer inte innebära att de tycker att du…

Processen för ett barns emotionella utveckling

Barns emotionella utveckling gör dem medvetna om deras känslors ursprung och utveckling. De börjar läsa dem i andra människors ansiktsuttryck och tolkar dem därför enligt den sociala kontexten (1). Den förändring och tillväxt som förväntas av dem på en emotionell…

Bestämda barn är lyckligare, så uppfostra dem rätt

Bestämda barn är lyckliga barn eftersom de lärt sig att kommunicera exakt hur de mår och vad de vill ha. Eftersom de växer upp med vetskap om sina begränsningar och gränser, förbättras deras sociala förmågor. Vissa personer må vara utmärkta när…

Symmetri mellan föräldrar och barn

Vi lever i en värld där barn beter sig alltmer som vuxna och vuxna alltmer som barn. Detta är i runda lag vad den argentinska psykologen Claudia Messing tar upp i sin bok Symmetri mellan föräldrar och barn. Messings kliniska…

Sju sätt att förhindra beteendeproblem hos barn

Beteendeproblem hos barn och tonåringar orsakar ofta mycket stress för föräldrarna och lärarna. Även om man inte har upplevt detta direkt så är man medveten om att dåliga beteenden och ett utmanande beteende kan vara riktigt jobbigt. Den goda nyheten…

Tillåtande föräldrar skapar små narcissister

Många föräldrar tror att deras barn är det gulligaste och smartaste. Deras är det som får bäst betyg och som gör allt bra… Detta är naturligt. Vi är trots alla unika och speciella. Men att konstant kalla uppmärksamhet till vad barnen…

Barnen vi vill ha är inte barnen vi uppfostrar

Som samhälle kan och bör vi inte sluta se mot framtiden och vad efterföljande generationer kommer att skapa. De kommer att bära vikten av stora förändringar och förberedelser som kommer hålla samhället fungerande när vi pensioneras. Dagens barn, barnen vi uppfostrar, är…

Hur kan ett barn överleva i en dysfunktionell familj?

Att växa upp i en dysfunktionell familj kan lämna sår som får allvarliga konsekvenser senare i livet. Denna typ av familj är dock mycket vanligare än vad man tror. Emotionell manipulation, ett förnedrande beteende, brist på empati och känslighet, kommunikationsproblem…

Barns sociala förmågor: att gynna inlärning av dem

Att utveckla barns sociala förmågor kommer hjälpa deras förhållanden och interaktioner att bli mycket mer positiva. Idag kommer vi att tala om stommen i social och emotionell inlärning. Punkten där empati och rättframhet möts. Låt oss först ställa en enkel fråga: ”Hur…

Hur föräldrar påverkar sina barns psykiska hälsa

Ibland är familjemiljöer inte bara smärtsamma att leva i; det kan faktiskt vara så att föräldrar påverkar sina barns psykiska hälsa. En del föräldrar försätter sina barn i stressande situationer, där barnen känner sig förödmjukade, ängsliga och hjälplösa. Den här sortens erfarenheter…

Högkänslig person med en känslomässigt vårdslös familj

Ibland är en högkänslig person tvungen att växa upp i en känslomässigt vårdslös familj. Det kan vara så att varken föräldrar eller syskon delar det personlighetsdraget. I många fall får det de att känna sig missförstådda. En högkänslig person är väldigt…

När föräldrar felar sina egna barn

Folk talar om hur barn ibland kan göra sina föräldrar besvikna. När föräldrar felar sina barn däremot, medvetet eller ej, verkar ingen bry sig lika mycket. Aspekter såsom brist på respekt, brist på stöd, uppmärksamhet och beskydd är tysta mördare. Ofta…

Den vackra parabeln om huset utan herre

Parabeln med huset utan herre berättar en historia om en familj med en mor, en far och deras nioårige son. De bodde i ett vackert hus där de som tur var hade allt som de behövde. Både modern och fadern…