Thumb Author Carlos Santiago

Carlos Santiago

Psykolog


Psykologochuniversitetsprofessor.HantogenexamenipsykologifrånInstitutodeEstudiosSuperioresdeOaxaca,enutbildningsomhanavslutademedettdiplomaineuropsykologi.HanarbetarsomprivatpsykologochsomprofessorvidUniversidaddelGolfodeMéxico.

Om författaren

Examen i psykologi från Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca (2014). Diploma i utvecklingsneuropsykologi från Universidad Autónoma de Puebla (2017).

För närvarande arbetar han som psykolog på grundgymnasial nivå vid Instituto Kanvy och som lärare på högre nivå vid Universidad del Golfo de México. Samtidigt arbetar han sedan 2015 som psykolog på en kvinnoanstalt och på en privat praktik.


Senaste artiklar