Redaktionell policy

När det gäller psykisk hälsa finns det många frågor. Och de stora mängderna med information på internet kan komplicera vårt beslutsfattande. Därför är vårt mål är enkelt: att ge dig information om mental hälsa som är tillförlitlig, lätt att förstå och hjälper dig att förbättra ditt välbefinnande.

Vår redaktionella vision

Vi är en digital tidning med gratis information om psykisk hälsa. Vi använder ett tydligt och tillgängligt språk för att ge dig kvalitetsinformation om hjärnan, känslor och mänskligt beteende, så att du kan hitta balans och uppnå välbefinnande.

Utforska sinnet samlar en stor mängd innehåll om mental hälsa som är certifierat av specialister inom området, som skriver artiklar baserat på de senaste vetenskapliga bevisen. Det du hittar här är alltid bekräftad och tillförlitlig information.

Våra värderingar

Utforska sinnet styrs av värderingar som representerar det vi vill förmedla med vårt innehåll:

  • Förtroende: Det du läser här är utvärderat av yrkeskunniga och baserat på vetenskapliga källor. Du kan ha förtroende för de förslag och rekommendationer som vi publicerar.
  • Inkludering: Det går inte att generalisera när det kommer till psykisk hälsa. Varje person har sina egna erfarenheter och sin individuella personlighet, och vår portal tar hänsyn till dessa skillnader och inkluderar alla röster i sitt innehåll.
  • Närhet: Psykologiska termer kan vara överväldigande för läsarna. Därför uttrycker vi oss med ett tillgängigt och inkluderande språk som är lätt att förstå och förankrat i vardagens verklighet.
  • Kvalitet: nVårt största värde är kvaliteten på vårt innehåll. Hela den redaktionella processen som leder till en publicering bygger på principen att säkerställa sanningshalten och användbarheten av det vi skriver om.

Vårt sätt att kommunicera

Vi vill kommunicera med en familjär och begriplig röst. Särskilt inom området psykisk hälsa är värme en egenskap som vi inte vill förlora.

I stället för att vara generaliserande är vi inkluderande, och vi talar med en empatisk röst. Vi är människor som gör innehåll för andra människor. Utforska sinnet är en portal som förstår läsare, ställer sig i deras skor och förstår att de letar efter svar på sin situation och rekommendationer för hur de kan öka sitt psykologiska välbefinnande.

Ett viktigt fokus för oss är att bryta det stigma som fortfarande finns kring mental hälsa. Därför handlar mycket av vårt innehåll om att lyfta fram svåra ämnen för att hjälpa våra läsare att acceptera och hantera dessa på bästa möjliga sätt.

I vår empatiska hållning är vi icke-dömande. Vi vill vägleda våra läsare att hitta en väg för sin mentala hälsa som kan förbättra deras livskvalitet. Vi rekommenderar alltid psykologkonsultation och är tydliga med att vårt innehåll kan vara ett hjälpmedel inom ramen för en större process, vilket involverar fler människor, grupper och även samhället i stort.

Vår portal talar med en självsäker röst, men i begripliga termer. Redaktionen som skapar innehållet består av psykiatriker som lyfter fram våra gemensamma värderingar.

Stilguiden som våra redaktörer följer fokuserar på enkelhet utan att ge avkall på noggrannhet och inkludering. Vår röst är vänlig och professionell, konkret och tillgänglig, lättförståelig och vetenskaplig på samma gång.

Vårt team

Utforska sinnet har ett team av psykiatriker som erbjuder aktuell och pålitlig information av kvalitet som granskas enligt strikta vetenskapliga parametrar. Detta förtar inte det faktum att de är intima och empatiska yrkeskunniga med förmågan att förmedla vårt innehåll på ett varmt och lättbegripligt sätt.

När vi väljer vilka yrkeskunniga som ska ingå i vårt skriv- och redigeringsteam styrs vi av våra värderingar och vår röst, vilket innebär att vi gör en noggrann urvalsprocess.

Vår redaktionella process

Urvalet av innehåll för Utforska sinnet cgörs med hänsyn till vad som kan hjälpa våra läsare att förbättra sin livsstil och sitt välbefinnande. Därför prioriterar vi aktuella psykologiska och sociala frågor med ett integrerande förhållningssätt.

När det gäller nyheter om mental hälsa gör vi ett särskilt urval. Vårt team gör dagliga undersökningar efter hälsonyheter som kan vara grundläggande för ditt liv

När ämnena godkänts, arbetar redaktionens yrkeskunniga med att skapa aktuellt, uppdaterat, tillförlitligt innehåll, baserat på vetenskapliga data och med en enkel röst, som är lätt att förstå av våra läsare. Eftersom kvalitet är av största vikt, kontrollerar vi att påståendena i våra artiklar är underbyggda innan publicering. För oss är plagiat ett allvarligt brott, och därför ser vi till att redaktionsteamet noggrant granskar varje artikel och säkerställer att det vi publicerar är originalinnehåll. Dessa filter som vi använder på Utforska sinnet hjälper oss att säkerställa kvaliteten på vår information.

Efter publicering glöms vårt innehåll inte bort i den redaktionella processen, utan vi har också en schemaläggning för regelbundna revisioner av texterna. På så sätt kan vårt yrkeskunniga team garantera att informationen hela tiden är uppdaterad och att ny kunskap om olika ämnen tillförs. Detta är en ständigt pågående innehållsrevision, och när det gäller aktuella nyheter, innebär det att uppgifter uppdateras i enlighet med utvecklingen av nya händelser.

Våra verifieringsmärkningar

I Utforska sinnets publikationer hittar du följande fyra märkningar som anger graden av uppgiftsverifiering:

  • Faktakontrollerad: Om vår artikel har denna märkning betyder det att innehållet är baserat på tillförlitliga vetenskapliga och akademiska källor. Du kan se dessa källor i den slutliga bibliografisektionen.
  • Evidensbaserad: Denna märkning innebär ett högre verifieringsvärde än det föregående. Det betyder att de flesta av källorna i bibliografin är vetenskapliga studier som har genomgått en egen valideringsprocess av specialiserade hälsotidskrifter.

Ansvarsfriskrivning

Webbplatsen Utforska Sinnet tillhandahåller informations- och utbildningsinnehåll och resurser relaterade till psykologi och känslomässigt välbefinnande. Det är viktigt att notera att detta innehåll inte ska användas som ersättning för diagnos, råd eller behandling som tillhandahålls av en psykiatrisk specialist.

Huvudsyftet med webbplatsen är att ge dig värdefull information för att komplettera och berika din upplevelse. Men om du har frågor eller funderingar om din mentala hälsa eller ditt känslomässiga välbefinnande, rekommenderar vi starkt att du rådgör med en legitimerad specialist som vet hur man behandlar eventuella problem eller symtom relaterade till detta område av ditt liv.

Det är viktigt att komma ihåg att alla människor är unika och psykiska hälsotillstånd och symtom kan variera kraftigt. Av denna anledning är det viktigt att söka hjälp och råd från en utbildad och pålitlig fackman som kan ge personlig behandling skräddarsydd efter dina individuella behov.

Kommentarer, förslag och rättelser

Du får gärna skicka kommentarer och tips till Utforska sinnet. Vi sätter högt värde på våra läsares deltagande eftersom vi anser att ni är en del av gemenskapen som säkerställer kvaliteten, empatin och tillförlitligheten i vårt innehåll.

Dina kommentarer och förslag kommer att utvärderas så snabbt vi kan, och vi reviderar våra publicerade artiklar därefter. Dina åsikter är viktiga eftersom vårt innehåll är till för dig. Du kan skriva till oss via vår kontaktsida.