Välmående

Att ha bra livskvalitet handlar om att investera i ditt välmående. Vi uppmuntrar dig att uppäcka dig själv och fokusera på din identitet och din potential som person. Vi bjuder in dig att stärka din självkänsla och finna balansen mellan kropp och sinne för att uppnå lycka. För välmående är att se efter dina känslor och samtidigt upptäcka inspirationen bakom de bästa talesätten, teorierna och metoderna som hjälper dig att växa lite mer för varje dag som går.

Tydliga symptom på försenat sömnfassyndrom

Personer med symptom på försenat sömnfassyndrom kan inte anpassa sig till socialt etablerade dygnsrytmer. Eftersom det råder brist på information och förståelse för denna störning kommer personer i omgivningen ofta tro att dessa personer är lata. Deras sömnmönster fluktuerar regelbundet…

Vishet ur ett psykologiskt perspektiv

I denna artikel ska vi diskutera vishet ur ett psykologiskt perspektiv för att bredda våra vyer angående detta fascinerande koncept. Intelligensexperter och psykologer har studerat konceptet vishet under lång tid. Den har en vetenskaplig definition som går bortom allmänhetens uppfattning…

Dina känslor är ditt livs drivkraft

Vid dagens slut är människor känslomässiga varelser. Styrkan hos dina känslor är ofta något som kommer före de medvetna tankarna, för dina känslor är ditt livs drivkraft och något som garanterat vår överlevnad. Denna idé är inte lätt att bearbeta. Detta eftersom…

Frånvaron av problem garanterar inte lycka

Frånvaron av problem leder inte automatiskt till lycka. Än viktigare är villigheten att förändras och att tolerera ovissheten som rädsla kan generera. Att utöva detta kan dock vara svårt. Som Albert Camus en gång sade: folk är besatta över att…

De psykologiska effekterna av alopeci hos kvinnor

Manlig skallighet är relativt vanligt och i grova drag socialt accepterat, men alopeci hos kvinnor kan vara väldigt svårt att leva med. Om du tänker på skönhetsstandarderna för kvinnor så är det lätt att förstå vilka problem detta medför. Alopeci…

Två livsregler för personlig kraft

De österländska filosoferna har ett speciellt sätt att se på livet. De säger att dina tankar skapar din värld, men reglerna för personlig kraft avgör vad som händer och inte händer. Idag tar vi upp två livsregler för personlig kraft.…

Grunden till barns empatiska utveckling

Innan vi redogör för barns empatiska utveckling bör vi klargöra termens ursprung. Begreppet ”empati” härrör från det som under den skotska upplysningen kallades ”sympati”. David Hume beskrev det som ett naturligt kommunikationsmedel i sin avhandling om den mänskliga naturen, och så…

Mental trötthet och utmattning: några tänkbara orsaker

En till synes oförklarlig mental trötthet känns ofta överväldigande, men beror inte nödvändigtvis på fysisk ansträngning. Istället är det vanligt att emotionell utmattning ligger och lurar i bakgrunden. ”Jag känner mig slutkörd, som om jag hade sprungit ett maratonlopp och…

Att skapa en falsk identitet på sociala nätverk

Vilka är konsekvenserna av att skapa en falsk identitet på sociala nätverk? Ökad risk för frustrationer och en förvirrande identitet, för att bara nämna två. Om du övervärderar din identitet på sociala nätverk kommer du att bygga en virtuell karaktär…

Raseriutbrott hos vuxna – tretimmarsregeln

Tretimmarsregeln hjälper vuxna att hantera sina besvikelser. Även om det kan vara svårt att förstå och trots att de inte är lika synliga eller spektakulära som hos barn, så är raseriutbrott hos vuxna mycket vanliga. I regel är vuxna mer…

Vetenskapen bakom personligt välmående

Vetenskapen bakom personligt välmående är en ganska intressant sådan. År 2000 publicerade Martin Seligman från University of Pennsylvania och Mihaly Csikszentmihalyi från University of Clarenot en artikel vid namn ”Happiness, excellence, and optimal human functioning”. Den kretsade kring ett nytt…

Fem av de dygder som lugna sinnen har

Lugna sinnen är inte bara fokuserade, utan även disciplinerade. Utan tvivel pressas vi idag ständigt att göra flera saker samtidigt och slutföra allt omedelbart. Så vilka dygder har då lugna sinnen? Att nå inre balans och ha tankar, känslor och beteenden…

Förtvivlan minskar med åldern enligt studie

Tidens gång lämnar ett djupt märke hos oss alla. Att bli äldre verkar göra många ledsna, men en studie som studerade personlighetens fyra dimensioner visar att förtvivlan faktiskt minskar med åldern i många fall. Personlighetens fyra dimensioner som forskarna fokuserade på…

Kopplingen mellan läsning och emotionell intelligens

En studie genomförd 2017 av den amerikanska psykiatriska föreningen (APA) visade att läsning av Harry Potter-böcker stärker emotionell intelligens hos personen ifråga. Och mer specifikt för att det öppnar personens sinne så att han eller hon blir mindre fördomsfull gentemot minoriteter.…