Ett ljusare leende: Hur tandvård bidrar till allmänt välbefinnande

Munhälsan har inte bara en inverkan på tandhälsan, den har också konsekvenser för allmänt och psykiskt välbefinnande. Vi analyserar sambandet mellan tandvård och välbefinnande och ger dig några tips.
Ett ljusare leende: Hur tandvård bidrar till allmänt välbefinnande

Senaste uppdateringen: 17 juni, 2024

Fram till relativt nyligen marknadsförde man tandhygien som ett verktyg för att upprätthålla friska tänder och friskt tandkött. Men effekten av tandvård går långt utöver detta då det direkt påverkar hela kroppens välbefinnande. Därför kan daglig tandborstning, användning av tandtråd och tandläkarbesök förebygga sjukdomar och öka din emotionella hälsa.

Generellt sett råder det fortfarande brist på kunskap om dessa samband, bland annat eftersom många av dem har studerats först på senare tid. Nedan kommer vi att titta på de viktigaste sambanden mellan munhygien och välbefinnande och varför det är viktigt att göra grundläggande tandvård till en del av din dagliga rutin.

En svart kvinnlig patient som ler i en spegel hos tandläkaren.

Sambandet mellan tandvård och psykisk hälsa

Ofta är tillståndet hos tänderna och tandköttet en indikator på ett underliggande psykiskt problem (stress, ångest, depression, ätstörningar och så vidare). Direkt eller indirekt kan välbefinnandet i munområdet ha en inverkan på en persons emotionella tillstånd.

Till exempel tjänar inte ett tandimplantat enbart ett funktionellt syfte; det har också implikationer när det kommer till självkänsla, självförtroende och estetik. Låt oss titta på några konsekvenser för att belysa effekten av försummande av munhygienen på den psykologiska nivån.

Bristande tandvård påverkar självkänslan

Enligt en rapport från American Dental Association (ADA) undviker så många som 1 av 4 personer att le på grund av utseendet på sina tänder eller sitt tandkött. Dessutom utvecklar 1 av 5 ångest av dessa skäl. Som ett resultat kan komplex, tillbakadragande och bristande självförtroende utvecklas och ha en direkt inverkan på självkänslan.

Inverkan på sociala band

Världshälsoorganisationen (WHO) framhåller att munhälsa påverkar kvaliteten på sociala relationer. En person kan undvika gruppaktiviteter på grund av problem som dålig andedräkt, parodontit eller saknade tänder. Rädsla för andra personers dömande och komprometterad självkänsla kan begränsa ens förmåga att knyta an till andra.

Det bidrar till uppkomsten av störningar

Även om förhållandet fortfarande är under utredning, och som påpekats av American Psychiatric Association (APA), verkar det finnas ett samband mellan vissa orala sjukdomar och demens.

Det är av denna anledning som man rekommenderar att personer med en familjehistoria av demens upprätthåller korrekt tandhygien och ersätter saknade tänder med implantat eller proteser.

Kvinnlig tandläkare som bär blå gummihandskar och håller tandinstrument från perspektivet inuti patientens mun.

Sambandet mellan tandvård och allmän hälsa

Samtidigt har vård av tänder och tandkött också en inverkan på kroppens allmänna hälsa. Här är några intressanta samband:

Korrekt tandvård främjar en hälsosam matsmältning

Dålig munhälsa kan leda till tuggproblem, svårigheter att genomföra korrekt matsmältning och magproblem. Saknade tänder, inflammation och andra problem kan hindra det första steget av matnedbrytning. Det kan även begränsa mängden näringsämnen som kroppen tar upp under dagen.

Det hjälper dig att förebygga sjukdomar

Det finns dussintals sjukdomar relaterade till tandhygien. En okontrollerad bakteriepopulation i munnen kan bidra till tillstånd som lunginflammation, stroke, endokardit och till och med komplikationer under förlossning och graviditet.

Det påverkar hanteringen av kroniska sjukdomar

Relaterat till ovanstående hjälper god munhygien dig att förebygga eller kontrollera kroniska sjukdomar. Människor som har diagnostiserats med vissa tillstånd eller som har dem i sin familjehistoria bör ägna särskild uppmärksamhet åt skötseln av sina tänder och sitt tandkött. Detta är särskilt viktigt vid diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.

Betydelsen av tandvård för det allmänna välbefinnandet

Numera vet vi att hälsa inte enbart är frånvaron av sjukdom, utan en balans mellan fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande. Ovan har vi analyserat hur bristande tandhygien kan påverka alla dessa aspekter och äventyra det övergripande välbefinnandet.

Lyckligtvis är det inte svårt att säkerställa korrekt tandhygien. Det börjar med daglig borstning, användning av munskölj och tandtråd och regelbundna besök hos tandläkaren. Om du vill ta hand om din hälsa, börja då med att uppmärksamma hur du tar hand om dina tänder och ditt tandkött.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.