Kriminalteknisk psykologi

Kriminalteknisk psykologi är i dagens samhället fundamental i juridiska processer eller brottsutredningar. I denna sektion komer du få reda på hur analyser, utvärderingar och ingripanden görs i domstolar.