Kriminalteknisk psykologi

Kriminalteknisk psykologi är i dagens samhället fundamental i juridiska processer eller brottsutredningar. I denna sektion komer du få reda på hur analyser, utvärderingar och ingripanden görs i domstolar.

Psykologin bakom Charles Mansons onda kult

Det är ett mysterium som är väldigt svårt att förstå för psykologer. Att förstå syftet bakom Charles Mansons onda kult är ett av de svåraste pusslen för vetenskapen om beteende och personlighet. Än mer förbryllande är det faktum att den fanatiska ledarens Familj fått…

Vad är orsaken till organiserad brottslighet?

Organiserad brottslighet är en speciell typ av brottslighet som kännetecknas av att brotten kräver en viss planering och ett samordnat deltagande. Några exempel på kriminella organisationer är Camorran (napolitanska maffian), Cosa Nostra och ”Ndrangheta”, som är italienska amerikanska maffior. I…