Finns det en länk mellan psykopati, aggression och återfall i brott?

Är det mer sannolikt att psykopater återfaller i brott? Har psykopati ett inflytande på vilken typ av aggression som uppvisas? Ta reda på det här.
Finns det en länk mellan psykopati, aggression och återfall i brott?
Isabel Ortega

Skriven och verifierad av psykologen Isabel Ortega.

Senaste uppdateringen: 23 april, 2024

Samhället anser att förekomsten av psykopati hos förövare är en faktor som gör dem benägna att återfalla i brottslighet. Men är detta sant? I verkligheten är det inte helt klart. Faktum är att olika studier har gett motstridiga resultat om huruvida detta psykiska tillstånd är en riskfaktor för återfall i brott.

Därmed finns det inget tydligt svar på om psykopater har en tendens till återfall i brott. Men vad exakt definierar en psykopat? Och vad är det som gör att dessa personer är som de är? Vi ska förklara.

Psykopati

Psykopater är manipulativa, självcentrerade, dominerande och ytliga i den interpersonella sfären. På det affektiva planet har de svårt att engagera sig känslomässigt eller sätta sig i en annans plats. Beteendemässigt är de impulsiva, instabila och sensationssökande. De är också benägna att bryta sociala normer och negligera ansvar och skyldigheter, både explicita och implicita.

Men vilken typ av känslor upplever de? Faktum är att personer med höga nivåer av psykopati tenderar att känna negativa känslor mot andra, såsom trots och förakt, oftare och mer intensivt än andra människor. De saknar också känslor av ånger eller skuld.

Forskning visar att psykopatiska drag bland dömda våldsförbrytare är associerade med lågt uttryck av rädsla och minimal respons på känslomässiga gester från andra. Dessutom är riskintagnas tendens att uppvisa ilska och hat kopplad till affektiva och antisociala egenskaper som är typiska för psykopati, men också till individens kognitiva förmågor.

Forskning om psykopati och återfall i brott

En utredning 2017 studerade om dömda som uppvisade psykopati och sexuell avvikelse visade en större benägenhet för återfall i sexualbrott. Man hittade dock ingen signifikant trend. Men en studie som genomfördes 2020 fann ett samband mellan dömda personer som uppvisade psykopati och återfall i brott.

År 2021 analyserade en studie utförd i olika spanska fängelser om interner med måttlig till hög nivå av psykopati också uppvisade större återfall i brott än de med låga nivåer av psykopati. Forskarna drog slutsatsen att interner med måttliga och höga nivåer av psykopati visade högre risk för återfall i brott än de med låga nivåer av psykopati.

Som du kan se finns det en hel del oenighet kring huruvida detta psykiska tillstånd är kopplat till återfall i brott. Därför måste vi fördjupa oss i fältet. Vi måste också ta hänsyn till andra aspekter eller egenskaper som kan påverka överensstämmelsen mellan psykopati och återfall i brott.

Är typen av aggression kopplad till psykopati?

Det finns olika typer av aggression. Två typer är instrumentell (proaktiv) och fientlig (reaktiv). Skillnaden mellan dessa två återfinns i de mål som gärningspersonen eftersträvar.

Fientlig aggression uppstår som svar på en förolämpning eller ett hot. Det brukar vara mer känslosamt. Å andra sidan fokuserar instrumentell aggression på att få en vinst eller uppnå ett mål via offret.

Vissa studier tyder på att psykopati är mer kopplat till instrumentell aggression. Andra anser att detta mentala tillstånd kan uppstå med båda modellerna av aggression.

Till exempel fastställde en studie som genomfördes 2020 att det finns ett samband mellan psykopati och båda typerna av aggression. Dessutom fann den ovan nämnda forskningen utförd i spanska fängelser och publicerad i Anuario de Psicología Jurídica (Årsbok för juridisk psykologi) att proaktiv och reaktiv aggression är latent i psykopati.

Men är alla psykopater kriminella? Svaret är nej, alla psykopater har inte ett brottsregister. Faktum är att många psykopater är välintegrerade i samhället. Du kanske till och med känner några.

“Jag gillar att skada små saker som inte kan slå tillbaka.”

-Mary Bell-

“Jag är full av hat och jag älskar det.”

-Eric Harris-


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Alemar Psicólogos. Psicópatas. Robert Here habla en redes. https://www.youtube.com/watch?v=h2wYybxlOf0
 • Azevedo, J. C., Pais-Ribeiro, J. L., Coelho, R. y Figueiredo-Braga, M. (2018). Validation of the Portuguese version of Impulsive-Premeditated Aggression Scale in an inmate population. Frontiers in Psychiatry, 9(10). https://doi.org/10.3389/fpsyt.2018.00010
 • Azevedo, J., Vieira-Coelho, M., Castelo-Branco, M., Coelho, R. y Figueiredo-Braga, M. (2020). Impulsive and premeditated aggression in male offenders with antisocial personality disorder. PLoS ONE, 15(3). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0229876
 • EnGrama Psico. ¿Qué es un psicópata integrado? Vicente Garrido y Édgar Artacho. https://www.youtube.com/watch?v=4YmwQtcRsIY
 • Garofalo, C. y Neumann, CS (2018). Regulación de la psicopatía y las emociones: balance y avance. En M. DeLisi (Ed.). Manual internacional de Routledge sobre psicopatía y delito (págs. 58-79). Londres, Reino Unido: Routledge.
 • Gillespie, S. L., Anderson, C. M., Zhao, S., Tan, Y., Kline, D., Brock, G., Odei, J., O’Brien, E., Sims, M., Lazarus, S. A., Hood, D. B., Williams, K. P. y Joseph, J. J. (2019). Allostatic load in the association of depressive symptoms with incident coronary heart disease: The Jackson Heart Study. Psychoneuroendocrinology109, 104369. https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2019.06.020
 • Harris, P. B., Boccaccini, M. T. y Rice, A. K. (2017). Field measures of psychopathy and sexual deviance as predictors of recidivism among sexual offenders. Psychological assessment29(6), 639–651. https://doi.org/10.1037/pas0000394
 • Hierro, T. A. D., Fernández, M. E. P. y Rodríguez, J. M. A. (2021). Psicopatía, Agresión y Violencia: un Análisis de la Interrelación en una Muestra de Delincuentes. Anuario de Psicología Jurídica, 32(1), 61 – 69. https://doi.org/10.5093/apj2021a25
 • Ireland, J. L., Lewis, M., Ireland, C. A., Derefaka, G., Taylor, L., McBoyle, J., Smillie, L., Chu, S. y Archer, J. (2020). Self-reported psychopathy and aggression motivation: a role for emotions? Journal of Forensic Psychiatry & Psychology, 31(1), 156-181. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14789949.2019.1705376?journalCode=rjfp20
 • Sherretts, N., Boduszek, D., Debowska, A. y Willmott, D. (2017). Comparison of murderers with recidivists and first time incarcerated offenders from U.S. prisons on psychopathy and identity as a criminal: An exploratory analysis. Journal of Criminal Justice, 51, 89-92. https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2017.03.002
 • Wang, M. C., Gong, J., Gao, Y., Zhang, X., Yang, W. y Luo, J. (2020). Variants of psychopathy in Chinese male offenders: A latent profile analysis in a large prison sample. Journal of Criminal Justice, 69, 101708. https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2020.101708

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.