Neurovetenskap

Varje dag tillhandahåller neurovetenskapen oss med fascinerande svar på frågor om vårt beteende. I denna sektion ska vi ta en resa genom grunderna i hjärnans neurubiologi och biokemi. Du kommer även få reda på vad som orsakar känslor och beteenden, såväl som vissa patologier. Här presenterar vi de senaste upptäckterna och forskningen om läkemedel och neuropsykiatri på ett enkelt men fascinerande sätt.

Extrapyramidala symptom: vad är de?

Extrapyramidala symptom är motoriska problem som oftast produceras som ett resultat av antipsykotika. Det är ett tillstånd hos de motoriska funktionerna som inträffar på grund av skada på det extrapyramidala systemet. Det extrapyramidala systemet hanterar din kontroll över frivilliga rörelser och…

Relationen mellan hippocampus och självkänslan

Relationen mellan hippocampus och självkänslan är väldigt intressant. Din identitetskänsla är direkt relaterad till denna hjärnstruktur och dina minnen. Under början av 1900-talet upptäckte Vladimir Bejterev att den var relaterad till minnet och vår emotionella värld. Tim Keller vid Carnegie…

Den smärtstillande signalsubstansen enkefalin

Forskare har i över tre årtionden studerat den roll som signalsubstansen enkefalin spelar i smärtöverföringen. Enkefalin är ett hormon som fungerar som en signalsubstans med hjälp av vilken nervceller kan kommunicera. Detta hormon produceras i vissa delar av hjärnan, exempelvis…

Besvikelse och din hjärna – varför det gör ont

Idag kommer vi prata om besvikelse och din hjärna. Vi har alla undrat varför en besvikelse kan göra så ont. En besvikelse kan faktiskt ändra balansen hos ditt universum av neuroner i hjärnan. Neurologerna säger till och med att depressionens…

Agomelatin: En ovanlig antidepressiv medicin

Agomelatin är en effektiv och ovanlig antidepressiv medicin som är relativt säker och de flesta personer får bra resultat. Den skiljer sig dock från andra mediciner eftersom den påverkar din dygnsrytm. Agomelatin säljs även som Valdoxan och är en antidepressiv…

Strukturen och funktionerna hos bakhjärnan

Under historiens lopp har forskare kategoriserat hjärnan i flera delar för att bättre förstå dess funktion och utveckling. Idag ska vi ta en titt på funktionerna hos bakhjärnan, som är en av hjärnans delar. Bakhjärnan är precis som namnet antyder…

Blue Brain-projektet: en rekonstruktion av hjärnan

Blue Brain-projektet är ett forskningsprogram skapat av den schweiziske professorn Henry Markram 2005, och dess mål är ambitiöst. Precis som att astrofysiker vänder sina blickar utanför vår planet för att upptäcka hur rymden fungerar, tittar neuroforskare inom den mänskliga kroppen…

Hippocampala formationen: struktur och funktioner

Kognitiva processer som inlärning och minne är vitala för människor. Hippocampus spelar en fundamental roll för dess, och den inkluderas i vad som kallas för hippocampala formationen. Den hippocampala formationen är en C-formad struktur i den lägre delen av den laterala…

Gäspningar svalkar ner hjärnan då den är varm

Under vissa omständigheter så kan det vara oförskämt att gäspa. Att gäspa är dock viktigt för ens hälsa. Anledningen till detta är att gäspningar svalkar ner hjärnan. Vetenskapen räknar med att man under normala omständigheter gäspar ca 28 gånger per…

Dysexekutivt syndrom: då frontalloben fallerar

Dysexekutivt syndrom (DES) uppstår då frontalloben fallerar; mer specifikt i den prefrontala regionen. Denna del av din hjärna hanterar de mest komplexa exekutiva funktionerna. Skador på det prefrontala området kan orsaka minnesproblem, problem med uppmärksamheten, problem med språk och uppfattning,…

Klüver–Bucy-syndromet: brist på rädsla

Klüver–Bucy-syndromet är ett av de mest extrema exemplen på hur ett nervsystem kan förändra en persons liv genom brist på rädsla. Föreställ dig att det finns en del av din hjärna som hanterar rädsla och känslan av att bli bortstött.…

Vad är intrakranial aneurysm i hjärnan?

En intrakranial aneurysm i hjärnan är en vidgning av hjärnans artärvägg. Den mest utmanande aspekten med dessa vaskulära tillstånd är att de tenderar att inte uppvisa några symptom. Detta område kommer fortsätta växa sakta utan att den drabbade personen märker…

97 tidigare okända områden i hjärnan

Hjärnan fortsätter att vara ett fascinerande forskningsämne. Forskare vid University of Washington har exempelvis gjort en ny karta av hjärnan som visar 97 tidigare okända områden i hjärnan. Ju mer vi lär oss, desto fler frågor uppstår och förvånar oss.…

Vad innebär det att ha ett explicit minne?

Olika teorier om minnet delar in det i två kategorier: implicit minne, relaterat till inlärningsförmågor, och explicit minne. Implicit minne är då man lagrar procedurer som att köra bil, cykla eller göra rutinuppgifter på datorn. Att ha ett explicit minne…