Egenskaper och funktioner hos olika typer av östrogener

Förutom normala östrogener finns det även konjugerade östrogener. Dessa är en kombination av natriumsalterna av sulfatetrarna av östron och ekvilin. De påminner om de som elimineras av ston när de är dräktiga och kan administreras oralt.
Egenskaper och funktioner hos olika typer av östrogener
Paula Villasante

Skriven och verifierad av psykologen Paula Villasante.

Senaste uppdateringen: 12 december, 2023

Östrogener är könshormoner som vi normalt förknippar med kvinnor. Men visste du att detta hormon också deltar i både kvinnlig och manlig reproduktion? Dessutom spelar det också en roll i andra biologiska system såsom neuroendokrina systemet, vaskulära systemet, skelettet och immunförsvaret.

Sålunda är östrogener viktiga för varje individ, särskilt när det gäller den sexuella differentieringen hos varje person. Förekomsten av gonadhormoner hos en individ, och deras koncentration vid en given tidpunkt, utgör en referensram som, under fysiologiska förhållanden, etableras av mekanismerna för sexuell differentiering (1).

Föregångaren till östrogena hormoner är kolesterol. Detta bildas intracellulärt från acetatradikaler. Det kan också inkorporeras av celler och användas i mitokondrierna.

Syntesen av östrogener

Som vi redan har nämnt är förstadiet här kolesterol. Från kolesterolet bildas pregnenolon och i sin tur andra ämnen som testosteron. Detta testosteron genomgår sedan en process av aromatisering för att bli östrogen östradiol.

Östrogener och deras egenskaper.

Östrogeners kemiska egenskaper

De kan ha två typer av strukturer:

 • Steroid
 • Icke-steroid

Östrogener med steroidstruktur

Östrogener med steroidstruktur har östradiol som huvudprodukt. Detta könshormon har i sin tur två metaboliter: östron och östriol. Kvinnan producerar också en annan typ av naturlig steroid: equilin och equilenin. Dessutom finns det andra typer av östradiol. För oral administrering är de följande:

 • Valerat
 • Succinat

Dessutom finns det också konjugerade östrogener. Dessa är en kombination av natriumsalterna av sulfatetrarna av östron och ekvilin. De påminner om de som elimineras av ston när de är dräktiga och kan administreras oralt.

Östrogener med icke-steroid struktur

De viktigaste är:

 • Dietylstilbestrol
 • Klorotrianisen. Läkemedlen raloxifen, klomifen och taloxifen kommer från denna typ av östrogen.

Hur östrogener verkar på vår fysiologi

Reproduktionssystemet

I reproduktionssystemet stimulerar östrogener utvecklingen av sexuella egenskaper hos kvinnor och har ett avgörande inflytande på deras reproduktionscykel (1).

När puberteten anländer, ingriper sålunda östrogener i utvecklingen av slidan, vulvan, äggledarna och livmodern. Östrogeners andra funktioner på reproduktionssystemet är:

 • De främjar bröstutveckling och bentillväxt.
 • Under hela menstruationscykeln orsakar deras cykliska variationer förändringar i könsorganen, såsom utsöndring av vaginalt slem.
 • De verkar på det centrala nervsystemet. Till exempel innehåller hypotalamus många östrogenreceptorer.
 • När de minskar ökar östrogener utsöndringen av hormoner som FSH och LH. När de ökar påverkar de också gonadotrofcellerna i hypofysen direkt.
 • De stimulerar också syntesen av progesteronreceptorer i hypotalamus, som de förbereder för den efterföljande verkan av progesteron (1).
Kvinnligt reproduktionssystem.

Effekter på ämnesomsättningen och det kardiovaskulära systemet

Östrogener orsakar kväve-, salt- och vattenretention, vilket i sin tur kan leda till ödembildning. De spelar också en roll i den premenopausala fasen när benmassan börjar minska.

Östrogenerna i preventivmedel minskar glukostoleransen samtidigt som de ökar plasmatriglyceriderna. Men de kan också sänka det onda kolesterolet. När östrogener används för att behandla tillstånd som hypogonadism eller klimakteriet, har de en gynnsam effekt på det kardiovaskulära systemet. Detta eftersom:

 • De höjer bra kolesterol och triglycerider.
 • De sänker det onda kolesterolet och alfalipoproteinet.

Dessutom har de andra effekter, som att skydda vårt kardiovaskulära system och att fungera som en antioxidant.

Farmakokinetiska egenskaper hos östrogener

Dessa hormoner absorberas genom huden, såväl som genom slidan. Oralt är deras biotillgänglighet mycket låg, så denna väg är vanligtvis inte särskilt effektiv.

Transkutant eller vaginalt når de östradiolnivåer inom intervallet för den normala follikelfasen, med mindre förhöjning av östron. Deras metabolisering stimuleras av inducerare, såsom barbiturater och rifampicin.

Negativa reaktioner

Höga doser av östrogener, som de som används vid behandling av vissa bröstcancerformer, ger konstant illamående. Dessutom kan de orsaka hyperkalcemi om det finns skelettmetastaser.

Terapeutiska tillämpningar

 • Manlig hypogonadism
 • Barn med mikropenis
 • Anemi
 • Ärftligt angioneurotiskt ödem
 • Bröstkarcinom
 • Anabol verkan
 • Lichen sclerosus

Östrogener är alltså könshormoner som finns i både människors och djurs kroppar. De är främst ansvariga för att fastställa vissa sexuella egenskaper. De används också som läkemedel vid behov, och som vi har sett har de flera terapeutiska tillämpningar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Señarís, J. A. A., & Flórez, J. (2014). Hormonas sexuales: estrógenos, gestágenos, andrógenos y anticonceptivos hormonales. In Farmacología humana (pp. 803-823). Elsevier.
 • Wierman, M. E., Arlt, W., Basson, R., Davis, S. R., Miller, K. K., Murad, M. H., … & Santoro, N. (2014). Androgen therapy in women: a reappraisal: an Endocrine Society clinical practice guideline. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 99(10), 3489-3510.
 • Jordan, V. C., & Ford, L. G. (2011). Paradoxical clinical effect of estrogen on breast cancer risk: a “new” biology of estrogen-induced apoptosis. Cancer prevention research, 4(5), 633-637.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.