Skillnader mellan manliga och kvinnliga sexuella begär

Män och kvinnor tycks uppleva skillnader vad gäller deras sexuella begär. Men varför är det på det viset? Läs vidare för att ta reda på vad dessa olikheter kan bero på.
Skillnader mellan manliga och kvinnliga sexuella begär
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

När vi kommer in på ämnet med sexuella begär uppstår ett antal stereotypa följdsatser. Men vad är det egentligen som kännetecknar sexuell lust? Vad är egentligen skillnaderna mellan manliga och kvinnliga sexuella begär?

Sexuella begär är mänskliga impulser att söka kontakt och interagera sexuellt. Det finns flera faktorer inblandade: bland annat biologiska, psykologiska, sociala, kulturella och relationella. Dessa kan aktiveras av följande typer av stimulering:

  • Extern stimulering – till exempel när din partner har klätt sig på ett särskilt attraktivt sätt.
  • Intern stimulering – faktorer associerade med dina tankar eller biologiska faktorer.

När vi talar om manliga och kvinnliga sexuella begär, hänvisar vi till könsskillnader. Och kön, enligt Svensk ordbok, definieras på följande sätt: ”Endera av de två rolltyperna vid fortplantningen, det vill säga hona eller hane, kvinna eller man”.

Markanta könsskillnader förblir alltjämt uppenbara och synliga i vår vardag, och det gör även bildandet av sexuella begär. Faktum är att generell manlig sexuell lust ofta innehåller färre ”lager” än feminin lust.

Vi ska förtydliga vad dessa skillnader är på en allmän nivå. Men i många fall är vissa individuella skillnader inte bundna av dessa generaliseringar.

Skillnader i manliga och kvinnliga sexuella begär beroende på ålder

Ett par som engagerar sig i förspel

Om vi ​​pratar om sexuella begär hos män kan vi säga att de naturligt uppkommer under puberteten, ibland associerade med de välkända ”våta drömmarna”. Begären stannar kvar på en hög nivå fram till omkring 50 års ålder. Vid den tidpunkten börjar de minska, i vissa fall åtföljt av en minskning av potensen.

Kvinnlig sexuell lust vaknar ofta senare än hos män. Beroende på personliga erfarenheter är perioden för sexuell mognad först vid cirka 35 år, och kan minska eller öka med klimakteriet.

I många fall är en persons begär starkt förknippade med en persons allmänna hälsa. Med andra ord kan vi förbättra vår förmåga till att hysa sexuella begär genom att förbättra vår allmänna hälsa. Detta inkluderar naturligtvis vår mentala hälsa.

Upphetsning

Detta skiljer sig åt för vartdera könet. Forskning tyder på att kvinnor i allmänhet tenderar att bli mer uppspelta över sammanhanget, medan män blir mer uppspelta över innehållet.

Till exempel är kvinnor mer medvetna om den känslomässiga kopplingen, medan män inte nödvändigtvis känner att den kopplingen behöver existera. Dessutom, för många män, kan sexuella begär och tillfredsställelse vara ett sätt att skapa en känslomässig anknytning, och behöver inte nödvändigtvis vara en konsekvens av den.

Män tenderar emellertid att ha fler preferenser. Ett faktum som kan förklara detta är kanske att de tänker mer på sex än kvinnor. På grund av detta kan män på vissa sätt ha tydligare idéer om vad de vill och inte vill.

Ett upphetsat par

Psykologiska faktorer

Psykologiska faktorer som kan påverka begären är sådant som utbildning, kultur, samhälle och religion – alla faktorer som påverkar människors tankar. Klassiskt har experter anfört att män kan skilja sex från känslor, och att de kan uppleva sexuell lust i mer heterogena känslomässiga tillstånd.

Å andra sidan stöder mycket forskning det faktum att män blir mer upphetsade av innehållet och kvinnor av sammanhanget. Rupp och Wallen visar emellertid i sin artikelsammanställning över ämnet, ”Sex Differences in Response to Visual Sexual Stimuli: A Review”, att det kan förekomma en förvirring angående slutsatserna från flera av dessa studier.

De menar att forskare inte har behandlat interaktionen mellan uppmätt begär, mångfalden av stimuli som presenteras samt olika mättekniker.

Forskningen fortsätter

Således är detta ett ämne som ständigt utvecklas. Vi har inget definitivt svar. För närvarande verkar det som om den sexuella motivationen – biologiska skillnader samt ibland upplevda förväntningar på könsroller och sexuella attityder – skulle förklara varför vi har denna differentiering i manliga och kvinnliga sexuella begär.

Vi kan dock inte låta bli att nämna de exceptionella fallen. Till exempel kvinnor med extremt starka sexuella begär. Forskning om sexuell lust hos kvinnor betonar ofta relation och sammanhang. Emellertid kan detta variera mycket från kvinna till kvinna.

Kvinnor med starka sexuella begär upplever ett större antal sexuella impulser, deltar i mer sexuell kommunikation och har mer frekventa och utarbetade tankar och fantasier. Utöver detta anser de sig själva sexuellt äventyrliga och med hög libido.

Det kan hända att denna skillnad existerar mellan kvinnor på grund av sociala och kulturella aspekter som har begränsat uttrycket för kvinnans sexualitet. Faktum är att kvinnor med hög sexuell lust ofta känner att samhället har en negativ syn på dem. Samtidigt är många kvinnor oroliga för andras åsikter angående egenskaperna hos deras önskemål.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Rupp, H.A. & Wallen, K. (2008). Sex differences in response to visual sexual stimuli: A review. Archives of sexual behavior, 31 (2), 206-218.

  • Sierra, J.C., Zubeidat, I., Dios, H.C,, & Reina, S. (2003). Estudio psicométrico preliminar del Test del Deseo Sexual Inhibido en una muestra española no clínica. International Journal of Clinical and Health Psychology, 3(3), 489-504.

  • Hunter  Murray, S. (2020). Cómo manejan las relaciones las mujeres con alto deseo sexual. Psychology Today.

  • Weiss, R. (2020). ¿Qué excita a los hombres? Entendiendo el deseo sexual masculino. Psychology Today.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.