5 egendomliga sexuella traditioner från runtom i världen

5 egendomliga sexuella traditioner från runtom i världen
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 29 maj, 2024

Under tusentals år har sexualiteten varit ett ämne som väckt nyfikenhet, intresse, rädsla och förbryllelse. Det finns många sexuella traditioner som är förknippade med relationer och mognad.

Många av dessa sexuella traditioner har överlevt tidens tand. Även om det kan vara svårt att förstå så förekommer det än idag sedvänjor, som sedda ur västvärldens begränsade perspektiv kan betraktas som egendomliga, och även oacceptabla. Här talar vi om manlig och kvinnlig omskärelse, initieringsritualer, offer och en mängd olika mystiska handlingar.

En del av dessa sexuella traditioner drar till sig uppmärksamhet p.g.a. deras brutalitet. Andra väcker nyfikenhet för att de kontrasterar så oerhört mot västerländska sedvänjor. De vittnar alla om den symboliska värld som är förenad med den mänskliga sexualiteten och som påtagligt skiljer sig från djurens parning. Här är fem exempel.

“Sex: I Amerika – en fixering. I andra delar av världen – ett faktum.”

-Marlene Dietrich-

1. Egendomliga sexuella traditioner hos Sambia-folket

I Papua Nya Guinea får barn vid sju års ålder inte längre vara vid sina mödrars sida. Från och med den åldern måste de leva med de vuxna männen i gruppen, med målet att bli “män”. Det är en sexuell tradition som syftar till att undvika smitta. Den bygger även på idén att kvinnor är orena varelser.

Barnens inträde i vuxenvärlden inkluderar en del ritualer där de skär och sticker hål på sin hud. Målet är att avlägsna alla spår av smitta som återstår från kontakten med kvinnor. Och som om detta inte vore nog måste de dessutom dricka de äldre männens sädesvätska. Enligt folktron ger detta dem mer styrka och hjälper dem att växa.

2. Mardudjara-aboriginerna

Denna australiensiska folkgrupp har en egendomlig initieringsritual för män. Först omskär man männen med primitiva metoder. Denna omskärelse ska vara mycket smärtsam. De unga männen tvingas även att äta sin förhud.

När såret har läkts skär de penis vertikalt vid roten. Blodet som flödar från såret kastas därpå in i en eld. Man tror att den nye mannen blir renad genom denna ritual. Detta är en av många sexuella traditioner där rening är associerad med smärta.

3. Trobiandöborna och deras sexuella traditioner

I detta avlägsna samhälle öster om Nya Guinea börjar man ha sexuella relationer redan i tidig ålder. Flickorna börjar vid 6-8 års ålder och pojkarna vid 10-12 års ålder.

Från det att flickorna är små lär man dem att lägga sig till med gester och utseenden som är avsedda att förföra pojkarna. De gifter sig inte tidigt. Istället betraktar de sexuella relationer som en verklighet som inte innebär någon form av förpliktelser.

Två flickor från urinvånargrupp

4. Ritualen vid Saut d’Eau

I Haiti hyser allmänheten fortfarande en stark tilltro till voodoo. En av de mest traditionella ritualerna äger rum vid vattenfallet Saut d’Eau. Detta är offentliga hyllningar, som äger rum inför allas åsyn.

De flesta är nakna under de här festerna. Par har sex inför allmän beskådning och orgier förekommer också. Dessutom är det normalt för många av de närvarande att vara “besatta”, enligt deras uppfattning. Detta får dem att drabbas av allvarliga anfall och rulla runt i leran.

5. Det nepalesiska broderskapet

Det finns ett stort underskott på mark och resurser i Nepal. Det är inte lätt för regionens invånare att bilda familj. De måste vara försiktiga med att sätta barn till världen, så att det inte blir för många munnar att mätta, eftersom det finns ont om mark och mat.

För att lösa problemet är det vanligt att bröder delar på en hustru. De måste alla gifta sig med samma kvinna. Syftet är att de kan leva tillsammans och därmed vara bättre rustade att klara sig i den tuffa miljön. Och samtidigt som mannen har en maka, så förhindras han att avla för många barn.

Nepal har speciella sexuella traditioner

Alla kulturer tillskriver en speciell betydelse åt sexualiteten. Ingen av dem ser den som en rent biologisk handling, utan som en ofrånkomlig realitet som genomsyrar allt, som något symboliskt. Oavsett hur egendomliga dessa sexuella traditioner kan tyckas, så representerar de alla en verklighetsuppfattning som har mening inom ett visst sammanhang. De är värdefulla bevis på att vi är varelser som söker mening.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Malinowski, B. (1965). Tribal economics and social organisation of the Trobrianders. In Soil tilling and agricultural rites in the Trobiand Islands.
  • Herdt, G. (2009). Sambia Sexual Culture: Essays From the Field. British Journal of Hospital Medicine (London, England : 2005).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.