Konsekvenserna av sexuella övergrepp mot barn

Konsekvenserna av sexuella övergrepp mot barn
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 03 november, 2018

Pedofili är en term som vi hör nämnas mer och mer ofta. Även om myndigheterna vet om det, får vi som medlemmar av samhället inte glömma bort konsekvenserna av sexuella övergrepp mot barn. Dessa brott kan förekomma var som helst och i alla samhällsklasser utan hänsyn till utbildningsnivå, ras eller religion.

Sexuella övergrepp mot barn är inte ett nytt fenomen. Det är inte möjligt att med fullständig säkerhet säga när det började, men det är troligt att det har förekommit ända sedan mänsklighetens begynnelse.

“Människan som art har en benägenhet att komma ihåg de missförhållanden som den har utsatts för snarare än ömhetsbetygelser. Vilka minnen lämna kyssar efter sig? Sår däremot lämnar ärr efter sig.”

Bertolt Brecht

Alla kulturer har gamla myter och legender som försöker kriminalisera incest, det vill säga sexuella relationer mellan släktingar. När det gäller relationer mellan föräldrar och barn, särskilt fäder och döttrar, verkar olika samhällen ha varit lite mer tillåtande.

Kvinna kramar gravsten med bild av barn

Det är känt att fäder och styvfäder utgör den högsta andelen gärningsmän när det kommer till sexuella övergrepp mot minderåriga, och att de främsta offren är deras döttrar eller styvdöttrar.

Det finns emellertid också många fall där våldtäktsmannen är en annan nära släkting; mellan 80% och 95% av sexuella övergrepp mot barn förekommer inom familjen. Pojkar är också offer, även om det är i mindre proportion enligt vad som rapporteras.

Barns utveckling

En av Sigmund Freuds viktigaste och samtidigt mest kontroversiella upptäckter var bekräftandet av att människor har sexuella impulser från födelseögonblicket. Psykoanalysen avslöjade att barn har fantasier, lust och sexuella uttryck.

Barns sexualitet skiljer sig mycket från vuxen sexualitet. Detta är uppenbart, med tanke på deras fysiska, emotionella och intellektuella omogenhet. Barnet upptäcker sin egen kropp och sina första njutbara känslor med vissa stimuli. Det finns emellertid något viktigare som barnet måste upptäcka: familjenormer.

Flicka som täcker ansiktet med händerna

För att kunna utvecklas måste barnet förstå att det är olagligt att ha ett sexuellt förhållande med sin mamma eller pappa. Och som en förlängning av detta, även med andra familjemedlemmar. Att följa denna regel är ett sätt som barn lär sig lag och kultur. De lär sig att ge upp omöjliga begär och får möjlighet att lära sig känna igen och respektera gränser.

Om barnet inte vet att detta är fel, börjar det uppfatta världen som ett kaos där det är väldigt svårt för det att hitta mening. Det kommer även att känna sig skyldigt och skämmas, även om det inte vet exakt varför.

Det är viktigt att klargöra att sexuellt övergrepp mot barn sker vid en sexuell kontakt, med eller utan samtycke, mellan en vuxen och en minderårig. Så är även fallet när två barn har sexuell kontakt om det är mer än tre års skillnad mellan dem.

Konsekvenserna av sexuella övergrepp

Konsekvenserna av sexuella övergrepp mot barn varierar från fall till fall. Det beror på många faktorer:

  • Barnets ålder när det inträffade.
  • Vem förövaren är (det är alltid allvarligare när övergreppet begås av en pappa eller mamma).
  • Situationens karaktär (grad av hot, våld eller förförelse).
  • Varaktigheten av övergreppet.
  • De psykologiska uttrycken hos offret.
  • Hur situationen “löste sig”.

I nästan alla fall finns både kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser.

Kortsiktiga konsekvenser

På kort sikt är de mest sannolika följderna av sexuella övergrepp regression till ett tidigare stadie i utvecklingen: kanske börjar de suga på sin tumme igen eller förlorar exempelvis sin toaletträning.

Det är också vanligt att barnet blir oroligt och deprimerat. Väldigt ofta börjar det prestera sämre i skolan, och det kan börja isolera sig eller bli vresigt. Det kan också bli förföriskt, sexuellt brådmoget eller utveckla missbruk och självmordsbeteenden.

Två ensamma figurer

Långsiktiga konsekvenser

Långsiktiga effekter beror på svårighetsgraden av övergreppet och det terapeutiska stöd som barnen eller de vuxna får.

De kommer sannolikt att ha problem med att sova eller problem med frekventa mardrömmar, liksom en tendens till depression och låg självkänsla.

Sexuella övergrepp mot barn sker när det sker en sexuell kontakt med eller utan samtycke mellan en vuxen och en minderårig.

De kommer att uppleva stora svårigheter i sina relationer och sexuella liv. Sexuella fobier eller en oförståelig tendens att hamna i mycket otillfredsställande relationer kan förekomma.

I de allvarligaste fallen innefattar konsekvenserna av sexuellt övergrepp en hög risk för att utveckla schizofreni, att försöka begå självmord eller att utveckla mycket farliga promiskuösa beteenden.

Den som har utsatts för sexuella övergrepp i barndomen måste alltid behandlas av en terapeut, psykolog eller psykoanalytiker för att minska konsekvenserna av de händelserna. Ju tidigare desto bättre.

Bild med tillstånd av Beatriz Vidal, Kelly Vivanco

Detta kanske intresserar dig
De olika formerna av utnyttjande av barn
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
De olika formerna av utnyttjande av barn

Formerna av utnyttjande av barn skiljer sig. De kan vara nästintill omärkbara och ses forfarande som ett nödvändigt ont på många ställen.  • Beitchman, JH, Zucker, KJ, Hood, JE, DaCosta, GA, Akman, D., y Cassavia, E. (1992). Una revisión de los efectos a largo plazo del abuso sexual infantil. Abuso y abandono de niños , 16 (1), 101–118. https://doi.org/10.1016/0145-2134(92)90011-F
  • Edwards, V. J., Holden, G. W., Felitti, V. J., & Anda, R. F. (2003). Relationship between multiple forms of childhood maltreatment and adult mental health in community respondents: Results from the adverse childhood experiences study. American Journal of Psychiatry160(8), 1453–1460. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.160.8.145

Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.