De olika formerna av utnyttjande av barn

De olika formerna av utnyttjande av barn
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 29 april, 2023

De olika formerna av utnyttjande av barn är ibland nästan oupptäckbara. De har till och med accepterats som en naturlig del av utbildningen av de små. Vissa har sett, och ser i stora delar av världen fortfarande det, som ett nödvändigt ont. De anser det omöjligt att använda metoder som inte baseras på våld.

Ingenting kan däremot vara längre från sanningen. Lyckligtvis finns det studier som visar att bakom vissa fraser finns inte bara en lögn utan en tragedi. Vi talar om fraser som “det har alltid varit så, det är inget att oroa sig för”, “låt riset vila och skäm bort barnet“, “han måste lära sig på ett sätt eller ett annat”.

Problemet med utnyttjande av barn

Den kända författaren Agata Christie hade helt rätt när hon sade, “en av de bästa sakerna som kan hända dig i livet är att ha en lycklig barndom”. Tveklöst leder positivt föräldraskap till uppmuntrande resultat i barnens utbildning och utveckling.

Elisabet Rodriguez är en barn och ungdoms psykolog. Hon har specialiserat sig på konsekvenserna av utnyttjande av barn ingående. Hon menar att under senare år har hon sett en avsevärd ökning av övergrepp.

Utnyttjande av barn är hemskt

Hur kan detta vara möjligt? Föräldrar och utbildare är nu mer medvetna än någonsin om konsekvenserna av traditionella former av “uppfostran” som vårt samhälle gladeligen accepterade förr i tiden. Hur kan det fortfarande vara så inrotat?

Anledningen är att det har visat sig att utnyttjande av barn inte bara är fysiskt. Förutom att det utövats i åratal, är psykologisk misshandel mycket mindre känd än fysisk i vårt samhälle. Detta är förklaringen till att det kan sprida sig så fort.

Formerna av utnyttjande av barn

Med konceptet utnyttjande av barn menar vi en handling utförd av en vuxen gentemot ett barn som sätter, direkt eller indirekt, barnets emotionella, mentala eller fysiska integritet på spel. Med den här definitionen kan vi belysa 3 av de tydligaste formerna av utnyttjande av barn. Var och en av de utgör i olika utsträckning fortfarande del av vårt moderna samhälle.

Fysiskt utnyttjande

Detta har varit den vanligaste formen av utnyttjande sedan tidernas begynnelse. Den definieras av specialister som en frivillig akt som orsakar barnet faktiskt fysisk skada eller som får fysiska sjukdomar att utvecklas. 

Inkluderat i den här typen av utnyttjande av barn, som avsiktligt söker att skada barnet, finns olika typer av handlingar som varierar beroende på deras syfte. Detta kan röra sig om en explicit avvisande av barnet eller handpåläggning när det gäller disciplin. Det kan också gälla en sadistisk eller aggressiv karaktär samt konsekvenserna av att tappa kontrollen.

Emotionellt utnyttjande

Känslomässigt utnyttjande är den andra typen av utnyttjande av barn i vill belysa. I den här typen av utnyttjande är det svårare att se gränserna och det finns olika åsikter vad det gäller dessa. Ändå menar de flesta experter att det rör sig om beteende och handlingar gentemot ett barn baserat på verbal fientlighet genom förolämpningar, hot och förakt.

“Jag kan inte tänka mig ett barndomsbehov så starkt som beskydd från deras far.”

-Sigmund Freud-

Den här typen av utnyttjande avvisar varje försök från barnet att interagera. Det innebär ett emotionellt övergivande. Föräldern har en passiv attityd inför barnets behov, både direkt och indirekt.

Utnyttjande av barn inkluderar verbala övergrepp

Försummelse av barn

Slutligen har vi kommit till de tredje formen av utnyttjande av barn. Vi talar om ett totalt eller delvis övergivande av barnets vård. Föräldern tar inte hand om barnets behov och förhåller sig distanserad till det. Det är inte alltid märkbart och kan inkludera återhållning av hjälp gentemot barnet.

Enligt olika författare kan försummelse vara fysisk men även social och emotionell. Dessa är olika det fysiska övergivandet. Försummelse kan vara en medveten eller omedveten akt. Den kan inträffa genom okunskap eller genom frånvaron av positiva värderingar. En person som försummar kanske inte vet om att de här handlingarna faktiskt orsakar psykologisk skada hos barnet.

Vi har sett att utnyttjande av barn kan anta flera former. Det är inte alltid lätt att sätta fingret på dem i tid. Det finns så många fall av utnyttjande av barn att det inte alltid är direkt synligt. Men bekämpningen av det är inte omöjligt om med tillräcklig uppmärksamhet och träning.

“Det bästa sättet att göra barn glada är att göra dem glada.”

-Oscar Wilde-

De olika formerna av utnyttjande av barn bör bekämpas. Hur? Genom utbildning, träning, empati, positiva värderingar… Det är ett problem som vi alla kan avhjälpa om vi gör vår del. Helt säkert förtjänar våra, och alla, barn vårt stöd.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.