Bestämd likgiltighet: vad det är och hur det fungerar

Bestämd likgiltighet är ett av de bästa försvaren i relationer där dina känslor kan användas mot dig.
Bestämd likgiltighet: vad det är och hur det fungerar
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 10 juni, 2024

Bestämd likgiltighet är ett nytt uttryck som först användes för relationsrelaterade frågor. Sakta men säkert har konceptet dock introducerats i andra fält och har visat sig vara ett användbart sätt att hantera olika situationer.

Bestämd likgiltighet är en typ av beteende som med avsikt blockerar alla typer av externa reaktioner i en given situation. Du agerar som om det inte spelar något roll för dig och inte påverkar dig på något sätt. Det är en form av simulerat beteende eftersom syftet är att inte avslöja vad du verkligen känner för den andra personen.

“Vart än människor känner sig säkra (…) kommer de känna likgiltighet.”

-Susan Sontag-

När människor använder bestämd likgiltighet är det ett försök att inte blotta sina sanna känslor för personen. I princip kan det verka som en form av manipulation, men det är faktiskt raka motsatsen. Idén är att undvika att visa svagheter så att den andra personen inte ska manipulera dig när någon form av maktspel äger rum. Det är därför man har lagt till ordet “bestämd” i denna typ av likgiltighet.

Bestämd likgiltighet i ditt kärleksliv

Våra kärleksliv kan ibland vara som en dans på rosor, men andra gånger är de slagfält. Det finns ofta maktspel i dem, och vi talar inte bara om den könsmässiga ojämställdhet som finns över hela världen.

Par som inte talar med varandra

I ett förhållande försöker båda parter ofta få grepp om varandra. En eller båda vill se hur mycket inflytande de har över den andra. Detta sker framförallt i början av förhållandet. Det sker även när förhållandet tar slut men allt inte är utrett än, och en eller båda vill se om det finns en chans att nå försoning.

Det är som en form av emotionell armbrytning, och i dessa fall kan bestämd likgiltighet vara ett bra alternativ. Du låtsas att du inte känner något för personen, antingen för att undvika att en ex-partner manipulerar dig eller förebygga att förhållandet tas upp igen. Det är inte en fråga om att bedra eller lura, utan en taktik för ett bra ändamål.

Bestämd likgiltighet och motsägande band

Bestämd likgiltighet är även ett lämpligt svar när vi har konstanta konflikter med vissa personer. Ett exempel kan vara en arbetskamrat som alltid motsäger dig och lämnar en sur eftersmak. Du vet att personen inte kommer ändra på sig; av någon anledning söker individen alltid konflikter med dig.

Om du kan se att dialog är omöjligt är det bästa alternativet att använda bestämd likgiltighet. Det innebär att du inte ger vika för provokationer, ignorerar kränkande kommentarer och kapar alla band till personen. Målet är inte att erbjuda någon form av svar på vad som sägs till dig, eftersom det bara förvärrar situationen. Om du blir utsatt för regelrätta trakasserier på jobbet måste du dock givetvis ta upp detta med din chef eller personalansvarige.

Personer på möte

Över tid blir bestämd likgiltighet ett giltigt sätt att avväpna den andra personens kränkande beteende. När personen märker att denne inte kommer någonstans med sina löjliga lekar kommer denne förr eller senare ge upp.

Ett verktyg för att övervinna situationer

Bestämd likgiltighet kan även användas i våra dagliga konflikter. Meningsskiljaktigheter med andra personer är en del av livet. Oftast är sådana dispyter obetydliga. Men ibland ger de upphov till allvarligare konfrontationer. På ett eller annat sätt måste vi konstant besluta oss för huruvida vi ska driva saker vidare eller inte.

En del av bestämdheten är att besluta vilka situationer vi ska driva vidare. Denna bestämdhet är just vad som låter dig försvara dina rättigheter effektivt. För att sätta stopp för mentala övergrepp. Men för att göra det effektivt måste du lära dig att skilja på när dina rättigheter är hotade och när de inte är det.

Kvinna i solsken

Vi behöver inte reagera i alla konfliktsituationer. Vi kan även helt enkelt “släppa det”, och det är en viktig del av bestämd likgiltighet. Det innebär att vi måste bedöma vilken av våra reaktioner som kommer medföra flest fördelar och färre negativa konsekvenser. Att svara på aggressionen från en berusad person är till exempel endast giltigt om denne verkligen utgör någon form av hot.

Bestämd likgiltighet är därför ett verktyg som kan hjälpa oss att hantera olika konfliktsituationer, men på ett intelligent sätt. Ibland är det bästa vi kan göra ingenting. Alternativet att inte göra något är faktiskt vad hela detta koncept kretsar kring.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Roca, E. (2014). Cómo mejorar tus habilidades sociales. Acde.
  • Carmona, C. G. H., & Melo, N. A. (1999). Comunicación interpersonal: programa de entrenamiento en habilidades sociales. Alfaomega.
  • Moreno-Jiménez, B., Blanco-Donoso, L. M., Aguirre-Camacho, A., De Rivas, S., & Herrero, M. (2014). Habilidades sociales para las nuevas organizaciones. Psicología conductual, 22 (3), 585.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.