Trakasserier på jobbet – en tyst verklighet

Trakasserier på jobbet – en tyst verklighet

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

En dag på jobbet skrattar en medarbetare eller chef åt dig öppet. Eller så skickar han dig en lista över uppgifter som inte är en del av ditt arbete enligt ditt anställningsavtal. Om du inte utför dem kommer din chef skälla ut eller förödmjuka dig framför dina arbetskamrater. Utan att inse det ger du vika för pressen och accepterar det han kräver, bara så att du ska bli lämnad i fred. Du är utsatt för trakasserier på jobbet…

Men det verkar fungera… under en tid. För en dag tar han det steget längre, trots att du gör allt han ber om. Han säger åt dig att göra något ännu mer nedvärderande, eller så blir hånet ännu värre. Han kanske till och med skriker på dig, och nu räcker det. Du söker tillflykt hos en överordnad, men denne erbjuder dig ingen lösning bortom att bara härda ut. Men varför ska du behöva göra det? Varför är det så att individerna som kan lösa situationen inte gör något åt det? Nu räcker det!

“Om det inte finns några hjältar som kan rädda dig, då måste du bli en hjälte.”

-Denpa Kyoshi-

Orsaken till trakasserier på jobbet

Trakasserier på jobbet sker i en relation mellan den som trakasserar och den som blir trakasserad. Det sker på arbetsplatsen och i en organisationsmiljö. Denna situation kan bli bättre… eller sämre. Trots att det är oroväckande så uppstår konstant fler och fler fall med detta problem. Många olika faktorer influerar dess uppkomst, och viss av dem ska vi förklara i närmare detalj nedan.

Personen som utför trakasserierna tenderar att ha vissa personlighetsdrag. Vanligtvis är de narcissistiska, hetlevrade, hämndlystna personer. De tenderar dessutom att ha låg självkänsla och en hög nivå av ångest.

“Personer som har egenkärlek sårar inte andra människor. Ju mer vi hatar oss själva desto mer vill vi att andra ska lida.”

-Dan Pearce-

Trakasserier från chefer

När din chef trakasserar…

Om så är fallet kan de som trakasserar utöva makt över offren. De kommer vara misstroende mot dem och minska deras prestationsförmåga på jobbet. Men inte bara det, för de tenderar att ta ifrån dem ansvar eller byta deras uppgifter till mer oangenäma varianter. På så sätt kommer konflikten progressivt förvärras.

Till dessa karaktärsdrag hos den som trakasserar måste du lägga till en uppsättning beslut som tas på arbetsplatsen. Dessa kommer föreviga situationen över tid. Ur denna synvinkel kommer en hög nivå av krav men låga nivåer av resurser leda till en högre risk för trakasserier på jobbet. Personlighetsdragen hos chefer spelar också en stor roll.

Ineffektiva chefer påverkar situationen, och så även deras sätt att leda. Om det är passivt och despotiskt, om beslut tas arbiträrt, kommer denna typ av situation främjas. Varför? Eftersom dessa är dragen hos en typ av chef som tenderar att anamma en tolerant position när det kommer till aggression och trakasserier på jobbet.

Konsekvenser av trakasserier på jobbet

Det faktum att organisationen tillåter trakasserier på jobbet är mycket oroväckande. Denna brist på respekt skadar inte bara arbetaren som drabbas av trakasserierna direkt, utan leder även till kostnader för samma företaget och för samhället som helhet. Därför är det paradoxalt att cheferna som kan sätta stopp för denna situation inte gör det på grund av passivitet. Situationerna kommer vanligtvis sträcka sig längre än detta, varpå det kommer vara mer komplicerat att ta tag i dem.

Trakasserier på jobbet kommer med en uppsättning nackdelar för offret. Först och främst kommer det påverka personens psykologiska hälsa. Symptom på ångest och depression kan dyka upp, såväl som känslor av ilska och känslomässig utmattning. Men det producerar även trötthet och fysiska åkommor, utöver sömnproblem.

Utöver skadan på den anställde kommer trakasserier på jobbet även få negativa konsekvenser för organisationen. Med tanke på offrets lidande tenderar personen ifråga att säga upp sig. Anställda som inte gör det försämrar den generella prestationen på arbetsplatsen. Eftersom deras missnöje ökar och hängivelse till företaget ökar, kommer de prestera sämre och bli mer manade att lämna företaget.

Trakasserier påverkar många

Det kan även påverka anställda som bevittnar situationen. Dessa personer kan utveckla stress, emotionell utmattning och en negativ attityd mot arbetsplatsen. Dessa upplevelser kan även få efterdyningar i andra områden av deras liv, såsom med familjen.

Hur man förebygger trakasserier på jobbet

Med tanke på de höga kostnaderna som dessa trakasserier medför, både emotionellt och ekonomiskt, är det nödvändigt att sätta stopp för det. Mer konkret bör organisationer undvika passiva och toleranta attityder i dessa situationer. Hur? Genom att uppmuntra positiva attityder och eliminera situationsmässiga faktorer som kan influera. Detta inkluderar överbelastning av arbete, brist på tillräckligt ledarskap eller uppfattade orättvisor.

Ur denna synvinkel är det bar att uppmuntra chefer att vara rättvisa och solidariska, samt höja bruket av emotionell intelligens. På så sätt kommer de veta hur man skrider till handling om någon rapporterar fall av trakasserier. Därför är det bar för dem att veta hur man hanterar protokollet som kapar problemet vid rötterna.

Dessvärre har inte många företag protokoll av denna typ. Många anställda i chefspositioner tar tvekande beslut utan tillräcklig tanke bakom sig i dessa typer av situationer.

“Stå aldrig ut med trakasserier i tystnad. Tillåt aldrig dig själv att vara ett offer. Låt inte någon definiera ditt liv. Definiera dig själv.”

-Tim Fields-

Etablera protokoll

Passivitet är trakasseriernas medbrottsling

Inom företaget bör det finnas tydliga policyer angående detta. Tvetydighet bör skjutas åt sidan och tydliga protokoll etableras för rapportering och adressering av trakasserier. Det är bra om det finns en specialist inom medling i företaget, och anställda bör genomgå kurser i emotionell reglering och stresshantering. Då kommer de få verktygen som krävs för att hantera konflikter som uppstår.

Trakasserier på jobbet är ett verkligt problem; ett som är mycket vanligare än statistiken visar. För om den karaktäriseras av något så är det det faktum att många fall tystas. Inget företag vill bli involverat i en skandal av denna typ. Många företag anser att detta är ett personligt problem som bör hanteras internt, även om de inte säger det högt.

Med andra ord är det ett problem som många företag försöker dölja och hålla osynligt.

Med tanke på de stora psykologiska, fysiska och ekonomiska kostnader som det inte bara åsamkar offret, utan hela organisationen och samhället, är det nödvändigt att utveckla policyer som hanterar detta problem. Speciellt inom själva företaget.

Du kan inte ha en tolerant attityd om detta. Det är extremt viktigt för offret att känna att företaget tar åtgärder för att råda bot på problemet. Detta för att undvika känslor av försvarslöshet och att trakasserierna förvärras med tiden.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.