Hämnd gör hela världen blind

Hämnd gör hela världen blind

Senaste uppdateringen: 11 oktober, 2021

Som Gandhi en gång sade: “Öga för öga gör hela världen blind”. Med icke-våld som mantra uttalade han dessa ord i hopp om att det skulle finnas tillräckligt många öron som var redo att lyssna och förstå hans budskap. Hans varning om hämnd är enkel att förstå, men svår att utöva.

Folk vill ha hämnd när de sårats djupt. När någon man älskar och uppskattar sårar en så kan det lämna ett känslomässigt ärr som brinner med intensiv värme, bönande om att dela ut ytterligare ett sår i förövarens hjärta.

När du har ett djupt känslomässigt sår kan du känna behovet att åsamka liknande eller större skada på personen som sårade dig först.

Hämnd: Omedelbar tillfredsställelse, permanenta konsekvenser

Hämnd är ett misslyckat försök att balansera vågen, för oavsett hur många justeringar du gör kommer den alltid vara i obalans. Den sårade personen känner sig mindervärdig, som om han står under personen som sårade honom, och han försöker därför såra den andra personen för att återfå den inledande positionen av balans, eller för att bli överlägsen.

Den första känslan som tenderar att uppstå när du tar hämnd på någon är tillfredsställelse och känslan av att allt har återfått sin balans. Denna känsla försvinner dock snabbt och bereder istället väg för skuld och ånger. Du kan även känna en tomhet, som om du avslutat ett stort projekt om du har dedikerat mycket tid och resurser för att planera och utföra hämnden.

Ångerfull kvinna

Även om du inte känner ånger efter att ha tagit din hämnd så kommer vågen inte vara helt balanserad. Konsekvenserna av hämnd kan vara långt in i framtiden, där önskan att såra försvinner och sorg tar dess plats.

Det är omöjligt att förutse framtiden och veta vem du kommer behöva vid din sida. Kanske kommer personen du vill såra idag bli en viktig person i ditt liv imorgon. Kom ihåg att hämndlystna känslor försvinner, men skadan du åsamkar på grund av dem kan vara djupa och permanenta.

Aldrig mer

När någon öppnar upp den första sidan i boken av hämnd och beslutar sig för att fortsätta, är det svårt för historien att inte eskalera till bokens klimax. Intensiteten hos varje karaktärs handlingar tenderar att öka i takt med att mystiken tätnar.

Hämnd lever i ett land vid namn Aldrig Mer, där folk är unga för alltid och det inte finns några regler eller ansvar.

Flicka bland månar

När ett problem uppstår mellan två eller fler personer finns det alltid några olika sätt att svara: spring iväg, attackera eller lös problemet. När det kommer till hämnd är beslutet att attackera. Om båda personerna beslutar sig för att använda samma strategi kommer konflikten eskalera tills en part beslutar att den har förlorat för mycket i striden.

Världen saknar medmänsklighet och har för mycket stolthet

I ärans kultur, där det viktiga inte är att orsaka skada, utan återfå ära, slutar det med att relationer bränner folk. Att nära sin hämndlystnad genom att attackera andra kommer bara ge bränsle till hat. Att släcka elden är bara det första steget mot att låta något nytt uppstå ur askan.

Det finns ingen rättvisa i hämnd.

Att svara på smärta med mer smärta förändrar inte situationen och får dig inte att må bättre. Oftast handlar inte mod om att vara starkare än den andra personen, utan att sätta dig i den andres skor och besluta att du inte vill att någon annan ska återuppleva den smärtan.

Detta kanske intresserar dig
5 myter om förlåtelse
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
5 myter om förlåtelse

Förlåtelse låter dig leva i frid med andra och framförallt i frid med dig själv. Men många förstår inte dess befriande kraft.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.