Vi är ansvariga för vår egen njutning

Vi är ansvariga för vår egen njutning

Senaste uppdateringen: 19 mars, 2024

Vår egen njutning i form av sexuell lust är något som händer i vår kropp, vilket är anledningen till att bara vi själva ansvarar för hur vi upplever detta. Det är något som kommer från en passiv attityd; det implicerar ett aktivt sökande för att uppleva och njuta som vi vill.

Var och en av oss upplever vår egen njutning på ett personligt sätt. Lust, njutning, nöje: alla dessa behagliga upplevelser är delar av diverse sexualiteter. Det finns alltså inget “normalt” när det kommer till hur detta måste upplevas, vilket är anledningen till att sexuell respons är unik och exklusiv för varje individ.

“Sexualitet är inte vad vi tror, det är inte vad vi har blivit lärda.
Det finns inte en, utan många sexualiteter.”

-Albert Rams-

Om vi utsätter vår egen njutning för förväntningar kring vad som är “normalt” så förlorar vi således vår sexuella identitet och vår naturliga tendens att utforska nya känslor. Vi undertrycker därmed njutningen genom att anpassa oss till ett ideal som vi har skapat i vårt sinne.

Att öppna sig för känslorna

Sexuell njutning är också nära relaterat till att låta oss själva öppna oss för känslorna som uppkommer. Vårt kontrollerande sinne begränsar vår njutningsupplevelse. Detta är anledningen till att vi ofta är bortkopplade från våra kroppar och inte kan njuta av sex fullt ut. Vi har många resurser som hjälper oss att uppleva sexuell njutning:

  • Vår kropp är potentiellt förberedd och kapabel att uppleva njutning.
  • Huden är kroppens största sexuella organ. Den är fylld med känselreceptorer som ger oss njutning.
  • Vår natur är inriktad mot att undvika smärta och att söka njutning.
  • Lätt och behaglig fysisk kontakt gör det möjligt att ha ett tillstånd av koncentration som leder till njutbara upplevelser.
  • Konstant andning hjälper oss att komma i kontakt med våra sinnen för en fulländad upplevelse.
Händer

“Sexuell njutning hos kvinnor är en typ av magisk formel; den måste åtlydas helt; om ord eller rörelser går emot magin så bryts förtrollningen.”

-Simone de Beauvoir-

Vår egen njutning beror inte på en annan person

Vad gör du för din egen njutning? Vad du än inte gör för den, förvänta dig inte att en annan person ska göra detta åt dig. Vi är nämligen själva ansvariga för denna fantastiska upplevelse, som är nödvändig för ett liv utan skuldkänslor eller rädsla.

Ju mer kunskap vi har om vår kropp, desto säkrare och friare kommer vi följaktligen att känna oss när det kommer till att kommunicera vad vi tycker om och vad som ger oss njutning. Vi är protagonisterna när det kommer till vad vi känner, och av denna anledning bestämmer vi när och hur vi delar vår intimitet.

Vår njutning beror inte på någon annan. Det är ett misstag att tro att njutningen vi upplever beror på en annan persons förmåga att upptäcka vad vi tycker om.

Om vi låter vår njutning bero på en annan person deklarerar vi vår brist på identitet och självmedvetenhet. Vi ger makt över oss åt en annan person och skapar en press på denne, vilket i sin tur kommer att begränsa dennes egen njutning.

Kvinna och fågel bland blommor

Njutningens magi innebär att man älskar sig själv

Det finns många faktorer som bidrar till en hälsosam och fulländande sexualitet: bra självkänsla, självmedvetenhet, att ha friheten att fråga utan rädsla etc.

Alla dessa faktorer bidrar till vår förmåga att bibehålla behagliga relationer, både med oss själva och den andra personen. Självmedvetenhet är fundamentalt för att man ska kunna njuta med en annan person.

Ett positivt humör ökar värdet av den erotiska upplevelsen. Känslor som kärlek, omtanke och fantasi påverkar upplevelsens intensitet.

Ingen har rätten till eller ansvaret för vår njutning. Vi har nämligen förmågan att skapa den för oss själva och överföra den för att dela med oss av den.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.