Hur hittar man sitt syfte i livet? Praktiska tips

För att hitta ditt syfte i livet kan du utföra övningar som introspektion eller volontärarbete. Läs mer om strategier i följande artikel.
Hur hittar man sitt syfte i livet? Praktiska tips
Sara González Juárez

Skriven och verifierad av psykologen Sara González Juárez.

Senaste uppdateringen: 18 januari, 2024

När vår överlevnad är säkerställd uppstår ett intimt och transcendent behov hos oss: Att hitta ett syfte i livet. En anledning att existera, att bebo världen och att ge mening åt det vi gör varje dag. Det vill säga ett sista mål, det sista steget att klättra innan man lämnar denna värld. Så hur kan du hitta det?

Vissa människor verkar vara på det klara med vad de vill göra i hela sitt liv. Å andra sidan lever andra i ett obekvämt limbo där ingenting verkar värt att ägna sitt liv åt.

Om du tillhör den senare gruppen, frukta inte: Inspiration kommer aldrig utan lite hjälp. Du kan få den känslan att försvinna genom experiment, reflektion eller några specifika tekniker. Låt oss gå vidare och titta på några tips på detta område.

Varför är det viktigt att hitta ett syfte med livet?

Även om rutinen är en ådra av trygghet och stabilitet som alla behöver, blir den kvävande när den tar över ditt dagliga liv och inte lämnar utrymme för vila. Även om ingen gillar att ha ett ständigt föränderligt arbetsschema eller att tänka på när de måste byta bostad, finns det mer i livet än att göra exakt samma sak dag ut och dag in för resten av livet.

Nyckeln, som allt annat, är balans: Att ha ett liv som är ordnat och förutsägbart till en viss grad men som låter dig komma ur din vardag och hitta stimulans. Denna stimulans — livets syfte för vissa — skulle vara det som skulle upprätthålla tanken att livet svarar mot ett relevant mål.

Att ha ett syfte i livet är dessutom relaterat till bättre fysisk och mental hälsa, större motståndskraft mot stress och, enligt en studie i tidskriften Psychological Science, längre livslängd. Därför är denna djupa känsla av riktning och mening en faktor för välbefinnande för vårt sinne och vår kropp.

Om du har känslan av att ditt liv är tomt och att det du gör inte har någon betydelse för de saker eller människor du bryr dig om, kanske du behöver ett huvudmål, ett syfte. Låt oss dela några tips för att hitta ditt syfte i livet.

Hur man hittar ett syfte med livet

Ha denna idé i åtanke: Du kommer inte att hitta ett syfte som får dig att känna dig full av liv omedelbart. Men vägen dit kan också vara spännande. Att gå framåt med en positiv attityd när du utforskar möjligheterna kan också vara fördelaktigt för ditt allmänna välbefinnande, som en studie publicerad i tidskriften Emotion visar.

Nedan kommer vi att erbjuda dig praktiska rekommendationer som hjälper dig att definiera en handlingslinje för att hitta ditt syfte i livet.

1. Identifiera dina värderingar och passioner

Fråga dig själv vad som fyller ditt liv med glädje och mening och vad som motiverar dig att gå upp varje dag. Och, naturligtvis, glöm inte vad universell rättvisa betyder för dig, eftersom många människor lever för att utöva dessa värderingar i samhället.

Vissa anser till exempel att rasismen har överlevt tillräckligt länge i vårt samhälle och ägnar sina liv åt att utrota den en gång för alla. På så sätt gör glädjen att förändra mänskligt tänkande genom aktivism antirasism till ett viktigt syfte för dessa människor.

2. Prova ikigai -tekniken

Det japanska begreppet ikigai används för att referera till de saker som gör livet värt att leva. Denna teknik är baserad på skärningspunkten mellan fyra element: Vad du gillar att göra, vad du är bra på, vad du tror att din omgivning (eller världen) behöver och vad som kan ge dig rikedom.

Enligt denna princip bör det finnas en aktivitet i ditt liv som sammanför dessa fyra element, och det är din uppgift att hitta den. På en psykologisk nivå visar en recension publicerad av Concurrent Disorders Society Press att denna teknik är relaterad till en god utveckling av självkännedom, problemlösningsförmåga och måluppfyllelse. För att tillämpa den följer du dessa steg:

  1. Rita fyra cirklar med skärningspunkter mellan dem. I en av dem skriver du vad du gillar att göra mest. I nästa, vad du är bra på. I den tredje skriver du ner de färdigheter och kunskaper som du kan få betalt för. Skriv slutligen i den återstående cirkeln vilka handlingar och aktiviteter du skulle utföra för att förbättra världen, alltid av egen fri vilja och utan behov av ersättning eller erkännande.
  2. I skärningspunkterna mellan cirklarna hittar du delsvar på vad du älskar och är bra på. På så sätt blir ditt uppdrag det du älskar, tillsammans med det du tror att världen behöver. Å andra sidan kommer ditt yrke att vara skärningspunkten mellan det du vill bidra med till världen och det du är bra på. Äntligen har du ett yrke: Vad du är bra på och vad du kan få betalt för.
  3. Nästa steg är att tillämpa denna abstraktion på ditt verkliga liv, genom att ställa frågor som vad gör du för att förbättra världen? Gör ditt yrke dig lycklig?
  4. När du väl har dechiffrerat det okända, kan du börja balansera dessa fyra aspekter. Att uppnå detta är att uppnå din ikigai.

3. Experimentera och gå ur din komfortzon

Om du inte hittar något i ditt liv som ger det ett syfte, kanske det beror på att något inte finns i ditt liv (ännu). Därför är det viktigt att du kommer ur din komfortzon. Det handlar om att utföra alla de där aktiviteterna som du inte har provat ännu eller att testa de färdigheter som du ännu inte har utvecklat. Att komma ut och utforska är alltid en bra utgångspunkt.

Ibland handlar det också om att utföra en övning som består av att titta på sig själv. Kanske våga göra det där som alltid har fångat din uppmärksamhet, men som du tror inte är något för dig. Du kommer inte att kunna ta reda på det om du inte försöker.

4. Sätt upp långsiktiga mål

Att leva för dagen är bra eftersom det hjälper dig att fokusera på nuet. Men det är också viktigt att gå mot den framtid du vill. Så tänk på vad du vill göra på lång sikt — var ser jag mig själv om 20 år? — och sätt upp meningsfulla mål.

Känslan av att du arbetar för ett högre syfte kommer att ge mening åt dina handlingar och beslut. Det räcker dock inte att sätta upp ett sådant mål. Snarare krävs konkreta steg för att behålla motivationen och uppnå den:

  • Visualisera den prestation eller framtida situation som du vill uppnå.
  • Gör en lista över alla steg du behöver ta för att nå ditt mål.
  • Organisera dem efter den prioritet du vill ge dem.
  • Gör en handlingsplan för att möta dem (ställ till exempel deadlines).
  • Kom ihåg att belöna dig själv för varje prestation, för på detta sätt bibehåller du motivationen och skapar en känsla av utveckling.
  • Var flexibel: Det kommer att finnas bakslag på vägen, och du kan behöva ändra din plan.

5. Delta i aktivism eller volontärarbete

Att stödja andra eller kämpa för en sak ger djup mening åt våra handlingar, tankar och beslut.

Även om tanken inte är att detta ska bli ditt enda syfte, kommer det att ge dig välbefinnande genom känslan av tillhörighet, utvecklingen av empati och motivationen att bidra till social rättvisa. Detta framgår av en artikel i tidskriften of Personality and Social Psychology som analyserar de affektiva reaktioner som medkänsla aktiverar.

Vi har alla ett syfte i livet

Att hitta ett syfte med livet är en unik process för varje individ. Ibland kräver det djup reflektion och att du möter obehagliga ögonblick eller delar av dig själv som du inte gillar.

Kom också ihåg att livets syften kan förändras, precis som livet i sig förändras. Blunda inte för vad framtiden har att erbjuda. Målet är inte att transcendera utan att uppnå inre frid för att leva ditt liv på ett mer meningsfullt sätt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.