12 tips för att be om högre lön

Innan du ber om högre lön måste du planera din strategi väl, veta när det lämpligaste tillfället är och lära dig att förhandla. Läs mer.
12 tips för att be om högre lön
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 maj, 2024

Om du undrar hur man kan be om högre lön är hemligheten planering och självförtroende. Det finns de som ser denna handling som något skrämmande. Och det är sant – det går inte att förneka att det kan vara en något obehaglig situation och att det finns en risk att du får ett negativt svar. Men som allt annat i livet uppnår de som inte tar risker inte vad de förtjänar.

Det första steget kommer alltid att vara att undersöka lönetrenderna i din bransch. Att känna till den ekonomiska hälsan hos företaget där du arbetar är dessutom en avgörande faktor. Därefter återstår bara att utarbeta en bra strategi för att uppnå den monetära ökningen. I följande artikel kommer vi att förklara alla rekommendationer i detalj så att du lyckas och inte misslyckas med försöket.

“I varje framgångssaga hittar du någon som tagit ett modigt beslut.”

~ Peter F. Ducker ~

Hur du ber om högre lön och får det “ja” du vill ha

Att ta steget och ha tillräckligt med självförtroende för att be om en löneförhöjning är den främsta utgångspunkten. Det finns inte bara en möjlighet att du uppnår det du vill, utan du kan förbättra din självbild och utveckla nya färdigheter. Du behöver inte vara en förhandlingsguru för att lyckas. Du behöver bara utforma en bra plan och hitta det perfekta ögonblicket. Ta del av de bästa råden nedan.1. Håll dig uppdaterad om lönenivåerna i din bransch

För att uppnå ditt mål och inte misslyckas i ditt försök, är det sista du bör göra att skynda dig in i saker. Om du undrar hur du kan be om högre lön, är det första du bör göra att undersöka arbetsmarknaden för din professionella rang. Ta reda på den genomsnittliga lönenivån för din position, erfarenhet och plats. Detta kommer att ge dig en realistisk uppfattning om vad du kan förvänta dig och be om.

2. Informera dig om företagets ekonomiska hälsa

Även om du behöver och förtjänar högre lön, är sanningen att de rätta förutsättningarna för det inte alltid finns. Det är viktigt att du undersöker ditt företags ekonomiska hälsa. Det finns alltid tecken som du kan upptäcka för att analysera om det skulle vara lämpligt att ta det steget eller inte. Här är några indikatorer du bör ta vara uppmärksam på:

 • Har det skett nedskärningar?
 • Har det skett uppsägningar av anställda?
 • Finns det förseningar i betalningarna?
 • Investeras mindre pengar/tid på innovation?
 • Har du hört några rykten om att det går dåligt för företaget?

3. Gör en lista över dina prestationer

Om du undrar hur man ber om högre lön är hemligheten att komma ihåg att du förtjänar det. Höj ditt självförtroende och värdera alla dina prestationer och bidrag. Människors arbetserfarenheter påverkar deras självkänsla och vice versa, så att rekapitulera dina kunskaper och framgångar hjälper dig att förstärka den positiva synen på dig själv.

Gör en lista över varje värdefullt bidrag från dig som har gynnat organisationen. Kanske har försäljningen ökat tack vare dina förslag och idéer. Eller kanske är din professionalism också nyckeln i vardagen när det gäller att lösa många incidenter. Tveka inte att lyfta fram detta och göra en rapport om det.

4. Välj rätt tillfälle

Under hela året kan det finnas idealiska tillfällen att begära en löneökning. Perfekta ögonblick kan vara i slutet av varje kvartal och efter varje balansräkning. Efter en viktig prestation presenterar sig också ett gyllene tillfälle som är värt att ta vara på. Se också till att din chef är mottaglig och inte har för många skyldigheter på sina axlar just då.

5. Be om ett möte

Undvik att be om högre lön spontant och utan att först begära ett möte. Denna begäran måste åtföljas av god dialog och i en privat miljö. Det är med andra ord inte något som ska göras i korridoren eller i närvaro av andra kollegor eller personer i organisationen. Ta följande steg:

 • Begär ett möte med din chef.
 • Skicka ett mejl eller fråga honom eller henne personligen.
 • Kom överens om en specifik dag och tid för detta ändamål.
 • Ange tydligt syftet med mötet.
Såhär kan du formulera ditt önskemål: “Skulle vi kunna träffas för att utvärdera min prestation och diskutera en eventuell höjning av lönen?”, “Jag skulle vill schemalägga ett kort möte för detta. Meddela mig när det skulle passa dig.”

6. Öva på vad du ska säga när du ska be om högre lön

Förbered tydliga och övertygande argument kring varför du förtjänar högre lön. Gör det med tillförsikt, utan att tveka, och lyft fram de prestationer du redan har beskrivit för att påminna din chef om hur företaget har dragit nytta av dem. Följande strategier kommer väl till pass:

 • Tacka din chef för att ni kunde träffas.
 • Tala självsäkert.
 • Använd en positiv ton.
 • Referera till ditt engagemang för företaget.
 • Var rak, det handlar inte om att fråga, utan att övertyga.
 • Din chef måste förstå att du förtjänar höjningen.
 • Förbered mötet som om du skulle på en anställningsintervju.
 • Förbättra din icke-verbala kommunikation: Ögonkontakt, avslappnade rörelser etc.

7. Kom ihåg orden du inte kan använda

När du ber om löneökning är det viktigt att du är uppmärksam på tonen. Du får inte passera gränsen till arrogans, men samtidigt ska du inte låta vädjande. Det finns anställda som går till sina överordnade med uttryck som “Med tanke på allt jag har gjort för företaget förtjänar jag att få betalt (…).” Denna konversationsdynamik är inte korrekt.

Idealet är en beslutsam och vänlig presentation där du kan få din chef att se två saker. Det första är att du gillar ditt jobb och är engagerad i organisationen. Det andra är att du har potential och förtjänar det ekonomiska erkännandet.

8. Bestäm dig för ett belopp innan du ber om högre lön

Gällande den monetära aspekten är det tillrådligt att direkt uppge det exakta belopp du tycker att du förtjänar. Presentera denna begäran tydligt och kortfattat så att din chef beaktar den. Här är ett exempel på en bra fras: “Med allt detta i åtanke hoppas jag att vi ska kunna komma överens om en löneökning på XX. Vad tror du?”

Se också till att du är ärlig kring beloppet du vill få. Känn dig inte osäker och tro inte att du begär för mycket. Detta är utgångspunkten från vilken förhandlingarna kan börja.

9. Förbered dig på eventuella frågor

Förutse frågor som din chef kan ställa till dig under mötet. Som en del av dina förberedelser bör du göra en sammanställning av dina prestationer och bidrag till företaget. Detta är materialet du ska använda som underlag för din förhandling. Känn dig säker och ha data och exempel till hands som stödjer din begäran.

10. Använd inte hot eller lögner

Undvik att alla former av hot eftersom detta inte är en bra taktik. Det finns de som inte tvekar att säga att de kommer att lämna företaget om de inte får den löneförhöjning de vill ha. Tänk på att du i livet måste veta hur man förhandlar och att denna konst alltid görs med positivitet och empati. Negativitet och hot skapar misstro och spänning. Därför kommer det inte ut något bra av det.

Att ljuga är inte heller en bra strategi. Enligt forskning publicerad av Zoro är millennials mest benägna att ta till lögner. Deras taktik är att säga att det finns en annan organisation som är intresserad av dem. Denna typ av taktik är inte alltid idealisk när man ber om en löneökning.

Fokusera på dina bidrag och varför du förtjänar en höjning baserat på din prestation. Skapa en positiv inverkan på din överordnade och förmedla optimism och självförtroende. Dessa element kommer att vara dina allierade.

11. Visa tacksamhet när du ber om högre lön

Oavsett svaret ska du visa tacksamhet för att din chef tog sig tid. Om du får löneförhöjningen, se till att uttrycka din uppriktiga tacksamhet. Om beskedet är negativt ska du be chefen förklara orsakerna. Att känna till dem hjälper dig att förbereda dig för nästa tillfälle.

12. Lär dig av processen

Under loppet av ditt yrkesliv kommer du att använda denna dynamik flera gånger. Försök att analysera hela upplevelsen och bedöma vad du har lärt dig och vilka detaljer du kan förbättra. Det är scenarier där du testar dig själv och upptäcker vilka delar du bör slipa lite mer på. Till exempel kan du helt enkelt sakna förhandlingsteknik eller självförtroende.

Oavsett om du uppnår ditt mål eller inte, ska du vara stolt över dig själv. Du stod nämligen upp för något du förtjänar och gjorde klart att du är en värdefull medarbetare. Om din nuvarande chef inte har kunnat se det, kommer säkert någon av dina nästkommande erkänna dina exceptionella egenskaper.[ /atomic-read-too]

Att be om högre lön är ett gyllene tillfälle

Att be om högre lön är en viktig möjlighet i din yrkeskarriär. Genom att göra det på ett effektivt sätt kommer du att kunna uppnå en rättvis kompensation för ditt arbete och dina insatser. Det är det gyllene tillfället som du måste veta hur man känner igen för att kunna dra nytta av. Dessutom, med denna handling visar du, som vi redan påpekat, ditt värde, ditt engagemang och ditt förtroende för dig själv.

Alla dessa variabler driver din tillväxt och karriärutveckling. Även om din arbetsgivares svar inte blir positivt, är det inte något som borde avskräcka dig. Det kommer fler tillfällen. Och om det inte skulle komma på din nuvarande arbetsplats, kan du överväga att leta efter ett annat företag som uppskattar din kompetens. Lite i taget kommer du att forma den framtid du förtjänar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.