En bra chef kommer att göra de anställda bättre

En bra chef kommer att göra de anställda bättre

Senaste uppdateringen: 26 april, 2023

Ordet “chef” tenderar att göra många nervösa. När vi tänker på detta koncept tänker vi på en sur man med slips som kan bli arg på oss när som helst om vi inte följer varje vink, speciellt om vi bara har haft chefer som passar in på denna beskrivning och inte en bra chef som uppmuntrar oss till att bli bättre.

Detta hotande och krävande sätt att hantera de anställda var traditionellt det optimala sättet att se till att de utförde sina arbeten korrekt.

Med andra ord användes rädsla som ett redskap för att uppnå bättre resultat och produktivitet. Detta resultat uppstår såklart inte, vilket har bevisats av tidigare studier.

Om vi tänker på det så kommer rädslan aldrig få en arbetare att bli mer produktiv. I synnerhet vad gäller prestationen över en längre tidsperiod. Genom att pressa, hota eller bara påpeka deras misstag kommer vi endast att få olyckliga anställda. De kommer dessutom ha en låg uppfattning av sina egna förmågor. Personer som kan göra repetitiva uppgifter men som inte klarar av att vara innovativa och som inte kan relatera till företaget.

Dessa personer kan tappa intresset för sitt arbete på grund av en känsla av inlärd hjälplöshet eftersom de inte vet hur de ska få sin chef att bli lycklig. Eller så kan de sluta eftersom de är uttråkade, saknar motivation eller känner sig arga och besvikna på företaget.

Höga förväntningar ger upphov till ångest och ångest kommer att försämra prestationen hos varje individ, vilket kan leda till en sämre självkänsla hos den anställde.

Att vara en chef är inte detsamma som att vara en ledare

Som vi redan har nämnt bör en chef ha auktoritet över sina anställda genom hierarkin i företaget. Hans eller hennes uppgift är att leda de anställda på ett sätt som kommer få dem att bli mer produktiva. Å andra sidan, för att kunna vara en bra chef, måste företaget inte bara erkänna denna auktoritet. Även hans eller hennes chef (chefens chef) samt de anställda som han eller hon basar över måste få erkännande.

Men en ledare och en bra chef är någon som hjälper en grupp att bli starkare och som bibehåller särskilda attityder som är fördelaktiga för arbetet. Hans eller hennes roll innefattar mer än att bara ge order och skydda sin position. Den innebär även att personen motiverar de anställda. Att han eller hon samarbetar med dem för att de ska kunna nå ett gemensamt mål.

En bra chef gör dig glad

Driver du ett företag som har anställda? Då är det bästa du kan göra för dig och ditt företag att lära dig hur man visar sig som en ledare och en bra chef. Om du gör detta kommer du att uppnå två saker. Dels kommer din verksamhet att växa eftersom alla dina anställda kommer att vara mer produktiva. Dels kommer du kunna bibehålla hälsosamma relationer med dina anställda. Detta kommer säkerställa att alla är synkade och att det upprätthålls en atmosfär av välmående på arbetsplatsen.

Till att börja med är en ledare och en bra chef inte detsamma som en vanlig chef eftersom denne inte vill flexa sin auktoritet bara för att. En ledare ser inte heller det som ett privilegium att ge andra order. Han eller hon organiserar gruppen och guidar den som i en demokrati.

En ledare lyssnar också på sina anställda. Denne vet nämligen att alla kan bidra med något nytt eller ha bra idéer. Han eller hon försöker inte forcera sina egna tankar. Tvärtom bibehåller personen en öppen dialog med de anställda eller försöker övertala dem genom att använda exempel och sunda argument.

En dålig chef sätter skräck i sina anställda: när personen är i närheten lyder alla, men när denne lämnar rummet så blir denne starkt kritiserad. En ledare är å andra sidan en källa av förtroende och genererar entusiasm och glädje hos sina anställda.

En bra ledare försöker inte bara hitta fel för att straffa eller leta efter någon att skylla på. En dålig chef beter sig dock på detta sätt. En sådan person letar efter misstag, skämmer ut den anställde och kan även komma att hota vederbörande. En ledare föredrar att belöna det som personen har gjort rätt och om det har förekommit ett misstag kommer ledaren arbeta med den anställde för att hitta en lösning.

En ledare är också någon som är intresserad av sina anställda som personer. Hur deras liv är, om de är lyckliga och välmående. Han eller hon ser dem inte bara som ett nummer och avpersonaliserar dem inte. Ledaren förstår att det är viktigt för honom eller henne att hjälpa den anställde med det som denne behöver.

Ju större lycka, desto större produktivitet

Ett företag kommer inte komma så värst långt om det ägs av en tyrannisk chef istället för en ledare och en bra chef. Rädda anställda kommer sluta och istället gå till ett annat företag. Ett ställe där de känner sig mer användbara, lugnare och betydligt lyckligare.

Det har visat sig att lycka på arbetsplatsen kommer få oss att arbeta mer och uppnå fler mål.

Glad gubbe

Dåliga arbetssituationer å andra sidan, oavsett om det har att göra med vår chef eller våra kollegor, löner som inte går i linje med våra ansvar, regler som bara verkar främja själva företaget samt orättvisor – allt detta kan göra oss till offer för utmattning och arbetsrelaterad stress.

Den anställde kommer börja tappa sin självkänsla och anse att denne inte gör något värdefullt. Personen kan även bli rädd för att framföra eventuella användbara idéer till chefen etc.

Denna brist på självförtroende som anställd, samt brist på förtroende för chefen, skapar en generell känsla av obehag, skuldkänslor och en brist på motivation. Detta kommer sedan resultera i att den anställde gör det absolut minsta som krävs.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.