Självförtroende är det bästa försvaret mot hån

Självförtroende är det bästa försvaret mot hån

Senaste uppdateringen: 13 oktober, 2021

Självförtroende är den säkerhet eller det hopp som en person har rörande något. Det är även att ha stolthet i sig själv och en motivation till att handla. Dina handlingar och även andra personers handlingar, kan antingen förstärka eller försvaga ditt självförtroende. Självförtroende hjälper dig också att kommunicera på ett hälsosamt sätt eftersom det ger dig förmågan att försvara dig själv ärligt och respektfullt. Hån å andra sidan kan uppkomma i form av förolämpningar och anklagelser, och även som olika beteenden, gester och handlingar.

Enligt psykologen Richard Wiseman, tappar livet sin mening när besvikelser, oavsett om det är dina egna eller andras, förstör ditt förtroende för dig själv och din nyfikenhet för att fördjupa din kunskap och kärlek för andra. Det är viktigt att reparera den emotionella skadan så att du kan gå tillbaka till att känna dig mer säker och ha ett lyckligt liv.

“Ingen kan få dig underlägsen utan ditt medgivande.”

-Eleanor Roosevelt-

Hur du skyddar dig från hån

Vetenskapliga studier från Hamburgs universitet, ledda av psykologen Barbara Berckhan, visar att vi konstant är utsatta för verbala attacker och destruktiv kritik. Denna expert anser att det första steget mot att försvara sig själv mot verbala attacker är att deklarera sitt oberoende, och att inte låta sitt humör bero på andra.

Moln

När ditt humör och dina känslor beror på den behandling du får från andra är du fångad. Det spelar ingen roll hur andra personer behandlar dig; du bestämmer hur du kommer att ta det. Berckhan föreslår att man konstruerar en skyddande sköld mot förolämpningar, och även andra strategier för självförsvar.

För att göra en skyddande sköld som kommer att hindra dig från att ta dig an andra personers attityder, föreslår Berckhan följande tre steg:

  • Kom ihåg en situation där du höll dig lugn, oavsett hur irriterande situationen var. Visualisera denna situation igen i ditt sinne.
  • Föreställ dig en sköld som du kan använda för att se och höra, men inte handla.
  • Välj en fras som du kan använda i situationer när någons agg riktas mot dig, som att “det är hans/hennes problem, inte mitt” eller “detta har inte något att göra med mig”.

Förlöjligande och förolämpningar är menade att provocera och irritera, att dra fram ett negativt svar eller en negativ reaktion från dig. Om du undviker att spela detta spel, kommer du att skydda dig från stressiga situationer och tankar om hämnd.

“Vad avskyr du? För detta är du verkligen känd.”

-Frank Herbert-

Vanor som kan hjälpa dig att utveckla ditt självförtroende

Varje dag bemöts du av situationer där det är fördelaktigt att du har förtroende, som att fråga om en dejt, be din vän om en tjänst eller gå på en jobbintervju. Du har kanske inte alltid detta från början, så vi kommer att berätta hur du kan arbeta med det.

Vissa personer kommunicerar mer passivt, medan andra har en mer aggressiv stil. En säker kommunikationsstil, som är känd som bestämdhet, är en ideal balans mellan två extremer. Att han en säker kommunikationsstil kan hjälpa dig att göra vad du vill, men det handlar om mycket mer än så. När du känner dig säker på dig själv, respekterar du dig själv och andra.

Kvinna med gott självförtroende

Folk som pratar med säkerhet visar att de tror på sig själva. De är varken för blyga eller för skrämmande. De vet att deras idéer och känslor är viktiga. För att uppnå en känsla av säkerhet och uppnå dina mål, omsätt följande vanor i praktiken:

  • Uttryck dina åsikter och säg hur du känner dig
  • Be om det du vill ha och det du behöver
  • Uttryck att du inte håller med med respekt
  • Kom med förslag och upplys andra om dina idéer
  • Säg “nej” utan att känna dig skyldig
  • Försvara andra personer

“Tro på dig själv! Tro på dina förmågor! Utan ett ödmjukt men resonligt självförtroende kan du inte vara framgångsrik eller lycklig.”

-Norman Vincent Peale-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.