Hälsosamma vanor

Hälsosamma vanor hjälper oss att förbättra vår livskvalitet. Här tillgängliggör vi den bästa informationen om näring, meditation, yoga och andra övningar som hjälper dig att ta hand om kropp och sinne.

Tydliga symptom på försenat sömnfassyndrom

Personer med symptom på försenat sömnfassyndrom kan inte anpassa sig till socialt etablerade dygnsrytmer. Eftersom det råder brist på information och förståelse för denna störning kommer personer i omgivningen ofta tro att dessa personer är lata. Deras sömnmönster fluktuerar regelbundet…

Meditationstekniker för nybörjare

Idag kommer vi ta upp några meditationstekniker för nybörjare som kommer hjälpa dig att slå ut på din meditationsfärd. Meditation har blivit ganska populärt. Då folk lär sig om fördelarna med daglig meditation så blir de allt mer intresserade av…

Strategier och tekniker för mindfulness

Mindfulness är den engelska översättningen av ordet ”sati” som betyder något i stil med ”medvetenhet, uppmärksamhet och minne”. I dagens artikel kommer vi visa dig två viktiga strategier och tekniker för mindfulness. Professor Jon Kabat-Zinn är en pionjär inom mindfulness…

Den uråldriga grekiska kuren mot depression och ångest

Den uråldriga grekiska kuren mot depression och ångest baseras på ett intressant, holistiskt tillvägagångssätt – en välkänd livsstil som kallas för ”bios pythagorikos”. Denna livsstil är kopplad till hälsosamma vanor, kost, träning och framförallt mental utveckling. Att ta hand om kropp…

Effektiva psykologiska behandlingar för fetma

Folk världen runt kämpar för att hitta effektiva behandlingar för fetma, och många misslyckas. Varför är det så svårt att bibehålla en hälsosam vikt? Finns det något annat som försiggår? Många personer med fetma misslyckas eftersom de underskattar allvaret. Men…

Seitai: harmonin och hälsans kultur

Seitai är rörelse, kroppslig harmoni och hälsa. Det är ett utövande med rötter i traditionell japansk kultur som skapades av terapeuten Haruchika Noguchi. Seitai är framförallt den spontana rörelsens konst. Den har förmågan att regenerera oss, lindra spänningar och ge oss…

5 hälsoeffekter av att sova för mycket

Balans är väldigt viktigt för människor. Därför kan en rubbning av balansen orsaka många fysiska och mentala problem med hälsan. Detta är varför det kan vara precis lika skadligt att sova för mycket som att sova för lite. Uppenbarligen måste vi…

Upptäck wellness: hälsa & balans i kropp & sinne

Välmående, eller wellness, är ett intressant koncept om välbefinnande. Välmåendets mål är att förbättra din livskvalitet och förhindra fysisk samt psykisk ohälsa genom att ta hand om, nära och förbättra flera aspekter. Dessa inkluderar din näring, kropp, känslor, förhållanden och miljö bland andra.…

3 dagliga vanor som ökar risken för depression

Depression är en allvarlig sjukdom som kräver full uppmärksamhet. Dessvärre finns det fortfarande en uppfattning på vissa håll om att det är ett tillstånd som bäst ”hanteras” genom att ignorera det. Men detta tillstånd försvinner inte bara av sig självt,…

5 vanor hos personer med ångest

Vissa delar av din personlighet är egentligen inte en del av din personlighet, utan attityder eller vanor som kommer ur ångest och blandar sig med din sanna personlighet. Denna blandning kan vara farlig och ge upphov till vanor som utmärker…

5 vanor för att vara snällare mot andra

Det finns många personer som är övertygade om att de inte måste vara snälla. Du har säkert någon gång hört frasen ”Det hade väl inte skadat att vara lite snällare?”. Sanningen är att även den mest introverta personen behöver bli…