Hälsosamma vanor

Hälsosamma vanor hjälper oss att förbättra vår livskvalitet. Här tillgängliggör vi den bästa informationen om näring, meditation, yoga och andra övningar som hjälper dig att ta hand om kropp och sinne.

Den uråldriga grekiska kuren mot depression och ångest

Den uråldriga grekiska kuren mot depression och ångest baseras på ett intressant, holistiskt tillvägagångssätt – en välkänd livsstil som kallas för ”bios pythagorikos”. Denna livsstil är kopplad till hälsosamma vanor, kost, träning och framförallt mental utveckling. Att ta hand om kropp…

Effektiva psykologiska behandlingar för fetma

Folk världen runt kämpar för att hitta effektiva behandlingar för fetma, och många misslyckas. Varför är det så svårt att bibehålla en hälsosam vikt? Finns det något annat som försiggår? Många personer med fetma misslyckas eftersom de underskattar allvaret. Men…

Seitai: harmonin och hälsans kultur

Seitai är rörelse, kroppslig harmoni och hälsa. Det är ett utövande med rötter i traditionell japansk kultur som skapades av terapeuten Haruchika Noguchi. Seitai är framförallt den spontana rörelsens konst. Den har förmågan att regenerera oss, lindra spänningar och ge oss…