Sju fördelar med att logga ut från sociala medier för en stund

Funderar du på att ge dig själv en paus från Instagram? I den här artikeln får du lära dig vilka fördelar det finns med att koppla bort från sociala medier ett tag.
Sju fördelar med att logga ut från sociala medier för en stund
Ebiezer López

Skriven och verifierad av psykologen Ebiezer López.

Senaste uppdateringen: 21 mars, 2023

Nuförtiden utgör sociala medier förmodligen en självklar del av din dagliga rutin. Vissa bevis tyder dock på ett samband mellan överdriven användning av dessa plattformar och risken att utveckla vissa psykiska problem. I den här artikeln kommer vi att dela några av fördelarna med att logga ut från sociala medier ett tag.

Även om det kan tyckas otänkbart att sluta kolla Instagram eller Facebook för en dag, kan det vara bra att göra det. Att göra detta hjälper dig inte bara att förebygga vissa hälsoproblem, utan det låter dig också njuta av andra upplevelser.

Studier visar att det finns fördelar med att logga ut från sociala medier

Massmedia publicerar ofta alarmistiska rubriker där de talar om farorna med sociala medier. Men all information som publiceras på internet är inte tillförlitlig. Därför uppstår frågan: är dessa påståenden sanna?

År 2016 publicerades en undersökning som utvärderade sambandet mellan depression och unga amerikanska vuxnas användning av sociala medier. Resultaten tydde på att ökad användning av sociala nätverk var förknippat med hög förekomst av depression.

Under 2017 genomförde Twenge et al en liknande studie med amerikanska ungdomar. Studien drog slutsatsen att de som spenderade mer tid på sociala nätverk löpte större risk att drabbas av psykiska problem. Samtidigt uppvisade de som utförde aktiviteter utan skärmar en lägre risk.

Utifrån detta kan vi nog lugnt säga att fördelarna med att logga ut från sociala medier ett tag är påtagliga. Faktum är att allt som görs eller konsumeras i överskott alltid kommer att vara negativt för din psykiska och fysiska hälsa. Därför är det logiskt att anta att det är bra för dig att ta en paus från sociala medier och internet då och då.

Folk tittar på mobiler på bussen

Fördelarna med att logga ut från sociala medier ett tag

Det är viktigt att notera att det fortfarande inte finns någon vetenskaplig konsensus om användningen av sociala medier och psykisk hälsa. Faktum är att forskningen vi nämnde ovan visar ett samband, men inte kausalitet.

Av denna anledning behöver fler studier utföras för att fastställa denna koppling och för att fastställa de involverade mekanismerna. Trots detta faktum kan vi fortfarande inte förneka att det kan hjälpa dig att logga ut från sociala medier ett tag. Här är sju anledningar.

1. För att förebygga ångest, depression och andra psykiska problem

Med hänsyn till de studier vi nämnde ovan är detta en av fördelarna med att logga ut från sociala medier ett tag. Att koppla bort under en kortare tid kan faktiskt vara ett bra sätt att förebygga psykologiska problem, såsom ångest och depression.

Det betyder inte nödvändigtvis att sociala medier är dåliga. För människor som behöver stöd finns det dessutom forum och grupper inriktade på främjande av psykologisk hälsa på många av dessa plattformar. I själva verket orsakas skadan inte nödvändigtvis av sociala medier i sig, utan hur du använder dem. Så om du använder sociala medier som ett verktyg för att främja din egen personliga tillväxt, kan de visa sig vara bra allierade.

2. För att hjälpa dig undvika missbruk

Krach et al publicerade år 2010 en artikel där de påpekar att framgångsrika sociala interaktioner främjar frisättningen av dopamin. Denna signalsubstans är involverad i känslan av njutning. Den frisätts också vid droganvändning. På så sätt öppnar sociala medier upp miljontals möjligheter till interaktion som stimulerar hjärnan. Men det kan också leda till ett beteendeberoende.

Av denna anledning är en av fördelarna med att ta en paus från sociala medier att du inte blir beroende av dem. De som utvecklar den här typen av missbruk känner ångest och stress när de spenderar tid utan sina mobiltelefoner. Detta försämrar deras livskvalitet.

3. Logga ut från sociala medier för att öka interaktionen ansikte mot ansikte

Ett av problemen med att kommunicera via internet är att de band du upprättar med andra människor där många gånger inte är så starka som du kanske tror. I och med de begränsningar som tekniken medför när vi kommunicerar, påverkas vissa språkförmågor och andra aspekter av interaktion negativt. Följaktligen kan banden bli mycket svaga och otillfredsställande.

Att ge dig själv lite distans från sociala medier är därför en utmärkt möjlighet att kommunicera i den verkliga världen med människor du gillar. Naturligtvis går det inte att förneka att dessa plattformar hjälper dig att hålla kontakten med många människor. Men utan att du inser det kan de också skapa avstånd till andra.

4. För att odla dina relationer i den verkliga världen

Ibland är människor så försjunkna i sina virtuella utrymmen att de glömmer att det finns en värld utanför. Sakta men säkert blir familj, vänner eller kollegor avlägsna individer.

Att minska tiden du spenderar på internet kan hjälpa dig att återknyta kontakten med dina nära och kära.

5. För att hjälpa dig att undvika fetma och andra fysiska problem

Fördelarna med att lämna sociala nätverk för ett tag är inte begränsade till det psykologiska området. Det finns också fysiska fördelar. Detta beror på att användningen av mobiltelefoner, surfplattor och datorer innebär att man är inaktiv under långa perioder. Detta är vad vi kallar en stillasittande livsstil.

Vetenskapliga bevis visar att denna vana är relaterad till fysiska hälsoproblem som övervikt, hjärt-kärlsjukdomar etc. För att förebygga dessa bör du försöka att använda en del av den tid du vanligtvis spenderar på sociala medier till lite fysisk aktivitet. Det betyder inte att du måste ta ett tungt pass på gymmet. Att bara gå en vanlig promenad är tillräckligt.

Kvinna som går

6. För att förbättra din självkänsla

Människor använder ofta sociala medier för att söka efter ideal de strävar efter att uppnå. Detta leder ofta till komplex. Det är faktiskt ingen slump att du vanligtvis försöker visa din “bästa sida” på sociala medier. Som ett resultat skapar du en image som i princip bara får dig att känna dig obekväm. Detta beror på dissonansen mellan ditt verkliga jag och den investering det vanligtvis kostar dig att upprätthålla din falska image.

Det är viktigt att komma ihåg att alla människor har olika erfarenheter och att de kan verka motstridiga. Kom dock alltid ihåg att det du ser på Facebook eller Instagram inte alltid reflekterar verkligheten. Om du minskar tiden du spenderar på dessa appar, minskar därmed risken att din självkänsla får sig en törn.

7. Logga ut från sociala medier för att förbättra din livskvalitet

Med de föregående punkterna i åtanke kan vi med säkerhet bekräfta att du kan förbättra din livskvalitet om du loggar ut från sociala medier ett tag. Som du har sett i den här artikeln, kan det i själva verket ha en positiv effekt på både din psykiska och fysiska hälsa.

Med detta sagt kan du naturligtvis fortsätta att njuta av sociala medier, förutsatt att du använder dem på ett ansvarsfullt sätt. Kom dock ihåg att om du upplever någon form av känslomässig ångest, bör du alltid söka professionell hjälp.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Arab, L. E., & Díaz, G. A. (2015). Impacto de las redes sociales e internet en la adolescencia: aspectos positivos y negativos. Revista Médica Clínica Las Condes, 26(1), 7-13.
  • Krach, S., Paulus, F. M., Bodden, M., & Kircher, T. (2010). The rewarding nature of social interactions. Frontiers in behavioral neuroscience, 4, 22. https://doi.org/10.3389/fnbeh.2010.00022
  • Lin, L. Y., Sidani, J. E., Shensa, A., Radovic, A., Miller, E., Colditz, J. B., Hoffman, B. L., Giles, L. M., & Primack, B. A. (2016). ASSOCIATION BETWEEN SOCIAL MEDIA USE AND DEPRESSION AMONG U.S. YOUNG ADULTS. Depression and anxiety, 33(4), 323–331. https://doi.org/10.1002/da.22466
  • Twenge, J. M., Joiner, T. E., Rogers, M. L., & Martin, G. N. (2018). Increases in Depressive Symptoms, Suicide-Related Outcomes, and Suicide Rates Among U.S. Adolescents After 2010 and Links to Increased New Media Screen Time. Clinical Psychological Science, 6(1), 3–17. https://doi.org/10.1177/2167702617723376

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.