Personlig tillväxt stärker din självkänsla

Personlig tillväxt stärker din självkänsla

Senaste uppdateringen: 20 oktober, 2022

Sättet du ser på dig själv, dina uppfattningar och dina övertygelser om vem du är såväl som vad du är kapabel till att göra, är alla beroende av din självkänsla. Självkänsla har ganska lite att göra med talang eller förmågor, men det är grundpelaren för personlig tillväxt.

Personer med låg självkänsla, eller dålig syn på sig själva och sina förmågor, kommer tänka: Tillväxt? Varför det? Andra kommer haka upp sig på idén om att de är inkapabla att gå längre och skylla på situationen eller omgivningen. Men vi bör alla veta att personlig tillväxt alltid är möjligt.

“Ingen kan gå tillbaka och skapa en ny början, men alla kan börja idag för att skapa ett nytt slut.”

-Maria Robinson-

Hur långt kan du nå i din personliga tillväxt?

Endast genom att känna dig själv och utforska dina talanger kommer du kunna utveckla din fulla potential. Men potentialen som väntar på att hittas kan undertryckas på grund av brist på självsäkerhet och låg självkänsla.

“Du kan endast älska dig själv när du vet vem du är.”

-Ana Moreno-

Fötter och fjädrar

Men i processen av att utforska dina talanger finns det inget du kan göra förutom att möta den värsta av dina rädslor: dig själv. Din självbild är nämligen kopplad till dina begränsningar, ditt förflutna, dina sår, ditt specifika sätt att vara. Tvivel om huruvida du kommer passa in, huruvida du kommer kunna göra något eller inte, eller huruvida det du släpar med dig i din emotionella ryggsäck kommer  hindra dig från att gå framåt – dessa tvivel är läskiga.

Endast genom att våga vara dig själv, acceptera den du är och älska dig själv ovillkorligt kommer du kunna börja läka din självkänsla och, som ett resultat, vara i en position där du kan nå din potential.

“Blanda inte ihop en del med det hela. Ingen är helt god. Eller helt ond. Bekräfta de goda sakerna med dig själv och gå över sakerna som gör att du mår dåligt. Och kom alltid ihåg att du kan förändra de dåliga sakerna.”

-Bernardo Stamateas-

Slut fred med dig själv och acceptera dina svagheter

En hälsosam självkänsla involverar att vara medveten om sina styrkor och svagheter. Att acceptera båda är vad som gör det möjligt för dig att älska dig själv, och till och med vad som får dig att verka “vänlig” för andra. Allt du bär med dig bildar nämligen en del av den du är. Att erkänna dina svagheter kommer därför ge dig styrkan du behöver för personlig tillväxt. Att inte göra det kommer göra dig sårbar.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.