Hälsa

Hälsa är välmående, det är frånvaron av patologier och sjukdomar. Vi vill att du ska veta mer om de viktigaste ämnena inom näringslära, kost, goda livsvanor och förebyggande strategier. Upptäck symptomen på olika patologier och åkommor som människor kan lida av, såväl som de mest innovativa och effektiva behandlingarna och terapierna.

Jag vill bli mamma men är rädd

Tiderna har förändrats, och så även vår förståelse för moderskap. Mycket har förändrats till det bättre, men det har även kommit vissa myter som gör att man kan känna att man vill bli mamma, men att man är rädd. Det…

Lider du av nattätningssyndromet?

Nattätningssyndromet klassificeras antingen som en ätstörning eller sömnstörning. Den kategori som det faller under beror på om individen är vaken eller inte när denne äter. I båda fallen definieras detta syndrom som handlingen att hetsäta stora mängder mat efter middagen…

Sorgen vid fosterdöd: faser och protokoll

Att förlora en närstående är alltid komplicerat. Men vad händer när dödsfallet inträffar under en graviditet? Idag ska vi tala om sorgen vid fosterdöd. Det är viktigt att belysa detta ämne eftersom det inträffar oftare än vad folk tror. Det finns även…

Odysseussyndromet: ett modernt problem

Odysseussyndromet, även känt under beteckningen ”invandrarsyndromet, med kronisk och multipel stress”, är observerbart hos människor som lämnat sitt hemland och flyttat till en ny plats. Det handlar om mer än det lidande som är typiskt för människor som befinner sig…

Självkänsla och hyperhidros: överdriven svettning

En del människor har ett tillstånd som kallas för hyperhidros (eller överdriven svettning), som nästan alltid ger upphov till förlägenhet i sociala sammanhang. Därför är det inte konstigt att problem med överdriven svettning kan inverka negativt på människors självkänsla, framförallt…

Depression hos äldre: att upptäcka detta problem

Depression är inte en homogen diagnos. Den varierar i enlighet med karaktärsdragen och kontexten hos varje drabbad person. Saker som åldersgrupp, kön och socioekonomisk nivå påverkar hur depressionen yttrar sig. När exempelvis barn blir deprimerade har de en tendens att…

Icke-farmakologisk behandling av demens

Innan vi definierar vad Alzheimers sjukdom och icke-farmakologisk behandling av demens är, måste vi först titta på vad detta tillstånd innebär. Merriam-Websters ordbok definierar det som ”en vanligtvis progressiv sjukdom (såsom Alzheimer sjukdom) som präglas av utvecklingen av flera kognitiva…

Den fruktansvärda opioidepidemin i USA

Opioidepidemin i USA har vuxit lavinartat sedan 2012. USA har nu flest antal opioidanvändare i världen. Enligt en rapport från Center for Disease Control (CDC) dog ca 72,000 personer under 2017 av överdoser på opioider (främst fentanyl och heroin). I…

Skengraviditet: vad det är och vad som orsakar det

Skengraviditet är en term som myntades 1823 av John Mason Good, och experter anser att det är ett av de mest upprörande psykosomatiska tillstånden. Skengraviditet är det enda psykosomatiska tillståndet vars psykologiska etiologi inte lämnar rum för tvivel. Män kan till och…

Tre nycklar för att laga en brusten själ

Alla går vi igenom dåliga och deprimerande upplevelser. En hetsig diskussion, att falla offer för orättvisa eller andra dåliga situationer kan lämna sitt märke. De orsakar en sorg som inte försvinner. Det är därför viktigt att veta hur man lagar en brusten…

Menscykelns faser: psykologiska kännetecken

Kvinnor får mens varje månad. De förändringar som en kvinna upplever under denna tid är en del av menscykelns faser. Menstruationen är den mest välkända fasen p.g.a. dess kännetecken samt all den reklam som görs. Det finns dock även tre…

Vitamin C hjälper till att minska stress

Enligt studier hjälper vitamin C till att minska stress och förbättrar även kognitiva processer. Detta ämne, även känt som askorbinsyra, minskar även blodets kortisolnivåer. På samma sätt påverkar det även nervsystemet eftersom det främjar produktionen av myelin i nervcellerna. Som ett resultat…

Sömnbrist och ångest: En dålig kombination

Det finns en stark koppling mellan sömnbrist och ångest enligt flera studier. Vi pratar inte bara om insomni, utan även om att man inte kan sova bra. Om du frekvent upplever detta så är din hälsa antagligen i farozonen. Neurovetenskapen…

Tecken på depression hos män: känner du till dem?

Spannet av mänskliga känslor vet inga kön. Men många tror att kronisk sorg och depression främst drabbar kvinnor. Det finns ett antagande att depression är ett tecken på svaghet, och många personer associerar felaktigt svaghet med det kvinnliga könet. Depression hos…

Stress och personligt utrymme: invasion av ditt privatliv

Personligt utrymme är ett privat och exklusivt territorium som ingen annan får invadera. Termen personligt utrymme är inte bara något fysiskt. Det har också att göra med invasionen av detta område av andra stimulin, som exempelvis ljud, andras känslor och…

Drogberoende: tolerans och abstinens

Vi har alla hör talas om drogberoende, tolerans och abstinens. Men exakt vad betyder dessa ord? I enlighet med den allmänna uppfattningen innebär termen drogberoende alla substanser som påverkar en persons sinne och beteende när de introduceras till kroppen. Bland dessa…

Hur kan kampsporter göra oss till bättre människor?

Kampsporter är först och främst en andlig utövning. Det kan tyckas motsägelsefullt att en uppsättning färdigheter och tekniker som i slutändan utformats för kamp, samtidigt är en väg mot personlig utveckling. Men om vi tittar på dem från rätt synvinkel…

Hjärtsammanhang: fysisk och känslomässig harmoni

Hjärtsammanhang är en term som beskriver ett tillstånd av hög fysisk och mental effektivitet. Hjärtat har omkring 40,000 nervceller som är sammanlänkade med din emotionella hjärna. Ju mer inre balans och ju mer positiva känslor du har, desto mer harmoniskt…

Osynliga patienter: unga personer med kronisk sjukdom

Ungdomsåren tenderar att vara en ganska kritisk period, och det är vanligt att det finns en dissociation mellan en persons kronologiska ålder och mognad (fysisk och psykologisk). Efter detta skede kallas perioden mellan 18 och 25 år ibland för ”blivande vuxenålder”. Under…