Hälsa

Hälsa är välmående, det är frånvaron av patologier och sjukdomar. Vi vill att du ska veta mer om de viktigaste ämnena inom näringslära, kost, goda livsvanor och förebyggande strategier. Upptäck symptomen på olika patologier och åkommor som människor kan lida av, såväl som de mest innovativa och effektiva behandlingarna och terapierna.

Är depression ärftligt? Läs vad studierna säger

Depression är en av de vanligaste humörstörningarna. Det är även ett av de mest behandlade problemen inom psykologin och psykiatrin. Det finns många externa faktorer som spelar roll, men kan depression även vara ärftligt? Symptomen skiljer sig beroende på individens…

Patologiskt skratt: fallet Paul Pugh

Paul Pugh är en man från Wales som en dag brutalt attackerades av främlingar. En av dem slog honom mycket hårt i huvudet, och en tid därefter utvecklade Paul ett jobbigt syndrom: patologiskt skratt. Det rör sig om ett fel i…

Kan vi stoppa mänskligt åldrande?

Det finns forskare som analyserar de vetenskapliga framstegen inom föryngring av celler och hur de kan påverka världsbefolkningens åldrande, för att kunna stoppa mänskligt åldrande. Det finns inga forskningsresultat som menar att människan inte kan leva längre än 120 år…

Tokofobi: Irrationell rädsla för graviditet

Graviditet och barnafödsel är viktiga händelser i livet hos många kvinnor. Denna upplevelse kan vara glädjefylld  för många, men den kan också orsaka extrem ångest. Det är där irrationell rädsla för graviditet kommer in i bilden. En rädsla för graviditet kallas…

Tvångssyndrom med dolda ritualer

Tvångssyndrom med och utan dolda ritualer finns med på det breda spektrumet av ångeststörningar som karaktäriseras av ihållande och inkräktande tankar (besattheter) och repetitiva handlingar. Dessa ritualer och besattheter har som mål att  undvika eller minska ångesten som dessa tankar…

Soldatsyndrom: posttraumatiskt stressyndrom

1980 myntades termen posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) för första gången. Det var även då man inkluderade den i DSM-III. Fram tills dess använde man andra termer för tillståndet, som soldatsyndrom. Under första världskriget döpte läkarna krigsrelaterade stressjukdomar till ”ansträngningssyndrom”. Under andra…

Att upptäcka demens vid besök hos primärvården

Om någon visar tecken på kognitiv försämring är det viktigt att vederbörande träffar en specialist som kan ställa en full diagnos. Men att upptäcka demens under ett besök hos primärvården är också viktigt. Detta eftersom det är nyckeln till att sakta ned…

Lär dig allt om polycystiskt ovariesyndrom

I den här artikeln tar vi upp allt om polycystiskt ovariesyndrom. Detta tillstånd är en verklighet för många kvinnor, även om vi sällan hör om det. Den psykiska påverkan som tillståndet kan orsaka kan vara stor, och därför vill vi…

Kognitiva brister vid schizofreni: orsaker och effekter

Kognitiva brister vid schizofreni kan vara allvarliga och är alltid associerade med funktionsmässiga problem. Dessvärre är det inte alltid lätt att identifiera vad som orsakar bristerna utan en konkret neuropsykologisk profil. Det är viktigt att notera att dessa brister inte…

Dagliga utmaningar för personer med schizofreni

Listan av dagliga utmaningar för personer med schizofreni är lång och inkluderar biologiska, psykologiska och sociala problem. Alla som lider av en sjukdom måste tackla utmaningar. När man lider av psykiska sjukdomar måste man dock även leva med andra faktorer,…

Kan man omvända minnesförlust?

Ett välkänt faktum om det mänskliga livet är att minnet tenderar att försämras med åldern. Men nyligen utförda studier visar att det faktiskt kan gå att omvända minnesförlust. Nya tekniker som transkranial magnetisk stimulans kan möjligtvis omvända effekterna av minnesförlust som…

Astma och sinnet: en duo med starka kopplingar

Forskare har länge övervägt relationen mellan astma och sinnet, och för de drabbade kan denna koppling vara lätt att uppfatta i det dagliga livet. Vad som är mest uppenbart är kopplingen mellan stress, ångest och astmaattacker. Men vad forskningen säger…

Sömnapné hos kvinnor och dess olika symptom

Sömnapné hos kvinnor är underdiagnostiserat. Faktum är att då folk tänker på sömnapné så tänker de främst på en äldre man som snarkar. Denna stereotypiska bild berättar bara en del av historian. Först av allt så kan även unga personer…

Affektiva störningar – bortom depression

Även om de flesta av oss bara tänker på depression så finns det många andra affektiva störningar. I denna artikel ska vi försöka skilja på dem och fördjupa oss i de som inte involverar depression. Enligt data kommer 10-16% av befolkningen…

Vad bebisar kan se med sina ögon

När folk talar om hur bebisar bearbetar information så ägnar de alltid en stor del av det till vad bebisar kan se. Detta eftersom mekanismerna för att uppfatta visuell information utvecklas och justeras under de första månaderna i livet. Vad…

Encopresis hos barn: osaker, behandling & symptom

Encopresis hos barn är en av två så kallade elimineringsstörningar tillsammans med enures. Dessa två tillstånd involverar oförmågan att hålla in avföring och urin vid åldrar då barnet borde kunna göra det. Mer specifikt är encopresis ett barns oförmåga att…

Differentiell epidemiologi: sinnets effekt på mortaliteten

Den huvudsakliga målsättningen inom fältet differentiell epidemiologi är att klargöra sambandet mellan intelligens (eller G-faktorn), personlighetsdrag och mortalitet, eller dödlighet. Forskare vid University of Edinburgh genomförde 2017 en studie som avslöjade att det finns en koppling mellan människor som uppvisar…

En ny syn på åldrandet: 85 är det nya 65!

Antalet människor över 85 har stigit med 231 % under de senaste tre årtiondena. Så kan man säga att 85 är det nya 65? Reflektera över den stereotypa bilden av en äldre människa: en 60-åring som sitter isolerad i sitt…