Upptäck de tidiga symtomen på ALS (amyotrofisk lateralskleros)

Problem med att skriva meddelanden i mobilen, snubbla när man går... Symtomen vid amyotrofisk lateralskleros (ALS) kan vara mycket varierande. Vi tar en titt på dem här.
Upptäck de tidiga symtomen på ALS (amyotrofisk lateralskleros)
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 28 april, 2023

De första symtomen på ALS uppträder ofta före 40 års ålder. Förekomsten av detta tillstånd är högre hos män, även om många kvinnor också lider av denna degenerativa sjukdom. Det mest slående med detta neurologiska tillstånd är att det i de flesta fall uppstår slumpmässigt och utan förutbestämda riskfaktorer. Det verkar faktiskt vara en rysk roulette som drabbar två av 100 000 personer.

När vi talar om amyotrofisk lateralskleros, är Stephen Hawking det fall som många kommer att tänka på. Faktum är att han överträffade alla vanliga förväntningar angående den förväntade livslängden för en patient med detta tillstånd. För i genomsnitt kommer en patient med ALS vanligtvis att leva mellan tre och tio år efter att sjukdomen diagnostiserats.

Dock fick Hawking diagnosen vid 21 års ålder och levde tills han var 76. År 2002 sammanställde Kings College i London en artikel om några av de faktorer som bidrog till detta uppenbara mirakel. Faktum är att de hävdade att ju yngre en patient är, desto långsammare fortskrider sjukdomen. Dessutom är det sällsynt att ALS uppträder så tidigt.

Vidare förbättrar faktorer som en noggrann kost och intensiv sjukgymnastik också livskvaliteten för drabbade i åratal. Av denna anledning är patienter och familjemedlemmar till drabbade angelägna om att mer resurser görs tillgängliga för att hantera denna sjukdom, såväl som mer personlig vård.

Vi bör inte glömma att ALS-sjuka aldrig förlorar sina mentala förmågor. De blir helt enkelt instängda i en allt svagare, smärtsam och beroende kropp. Detta betyder att det enda hoppet om framsteg i behandlingen av denna sjukdom är vetenskapen.

Stephen Hawking undervisar och demonstrerar symtomen på ALS

Symtomen på ALS

Amyotrofisk lateralskleros (ALS) definierar en typ av neurologisk sjukdom (sällsynt) som är kopplad till de högre motorneuronerna som är ansvariga för att reglera rörelser. De områden som påverkas är de så grundläggande som att kunna gå, tala, tugga och utföra alla typer av frivilliga rörelser etc.

ALS är ett degenerativt, progressivt och livshotande tillstånd som det inte finns någon behandling för. Det finns strategier för att bromsa dess framfart, men än idag vet forskare inte hur de ska förhindra att dessa nervceller degenererar och dör. Därför slutar hjärnan permanent att kommunicera med musklerna, vilket leder till tillstånd av extrem svaghet och absolut beroende.

Som vi nämnde tidigare är det ännu inte känt vilka faktorer som orsakar uppkomsten av ALS. Experimentell forskning har dock bedrivits. En sådan studie genomfördes av Wim Robberecht och Thomas Philips. Den kom fram till att det föreligger en möjlig mutation av vissa proteiner eller frontotemporal demens.

Vi vet att mellan fem och tio procent av fallen har ett genetiskt ursprung. Att ha en nära släkting med denna sjukdom kan därför öka risken att drabbas av den. Detta är dock inte avgörande. De återstående 90 procenten lider av vad som kallas sporadisk ALS. Med andra ord uppkommer det slumpmässigt och utan någon uppenbar anledning.

Låt oss ta en titt på symtomen på ALS.

Svaghet i handen eller armen är ett vanligt symtom på ALS

Att ha problem med att stödja sin vikt med armarna, att inte kunna låsa upp en dörr, problem med att skriva ett meddelande i mobilen, klä på sig… Ett av de första kännetecknen för denna sjukdom är känslan av att händerna är svagare och klumpigare. De är inte lika funktionella som vanligt och misslyckas ofta med att utföra rörelser korrekt.

Att vara klumpigare, snubbla, tappa balansen…

Patienter med ALS associerar sällan sin plötsliga klumpighet med just denna sjukdom. De kanske helt enkelt tror att de lider av vitaminbrist eller behöver ta bättre hand om sig själva. Men så småningom blir de medvetna om att något är fel. För det är helt enkelt inte normalt att plötsligt börja snubbla så många gånger. Dessutom upplever de ofta att det att gå blir obekvämt eftersom de är mindre flexibla. Det är faktiskt som om deras ben var gjorda av trä.

Svårigheter att tala och svälja

Ett av de första symtomen på ALS är svårigheter att tala (dysartri) och att svälja (dysfagi). Det bör noteras att detta symtom vanligtvis är vanligare hos kvinnor. Naturligtvis orsakar det stor ångest både för de drabbade själva och för människorna runt omkring dem eftersom de behöver extern hjälp med att äta.

Dessutom blir deras röst spänd och hes och de upplever allvarliga svårigheter att artikulera tydliga meddelanden, vilket naturligtvis försämrar livskvaliteten markant.

Upplyst hjärna som genererar ALS-symtom

Fascikulationer: förlust av muskelkontroll

Fascikulationer definierar de situationer där de drabbade upplever ofrivilliga muskelsammandragningar. De kan ses även under huden. De är som plötsliga nervurladdningar i ett specifikt muskelområde. De kan drabba armar, ben och till och med tungan.

Kramper och dålig nattsömn

Ett annat symtom på ALS är intensiva kramper som är plötsliga, smärtsamma och plågsamma. Så pass att den drabbades nattsömn tappar sin kvalitet. Lyckligtvis kan detta symtom lindras med rätt medicinering.

Hypersalivation vid ALS

En av de mest slående symtomen hos patienten är svårigheten att kontrollera salivutsöndringen. Den blir överdriven och irriterande. Det bör dock noteras att det finns läkemedel för att kontrollera även detta symtom.

Sammanfattningsvis uppträder symtomen på amyotrofisk lateralskleros vanligtvis med dessa faktorer. Det som är mest nedslående är att utvecklingen av denna sjukdom är ostoppbar, även om man kan lindra vissa symtom med farmakologiska och fysioterapeutiska behandlingar.

Lyckligtvis pågår det mycket forskning för att hitta en strategi för att vända och i förlängningen utrota denna sjukdom. Vetenskapen stannar aldrig av. Utan tvekan kommer dess fortsatta ansträngningar att ge hopp någon gång i framtiden. Med lite tur kommer det att bli förr snarare än senare.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Robberecht, W., & Philips, T. (2013, April). The changing scene of amyotrophic lateral sclerosis. Nature Reviews Neuroscience. https://doi.org/10.1038/nrn3430

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.