About Us

Vilka vi är

På vår webbplats anser vi att psykisk hälsa bör prioriteras. Därför vill vi tillsammans med vårt fantastiska team av vårdpersonal bryta stigmat och hjälpa dig att förstå dig själv samt må bättre. Här finner du ett brett utbud av innehåll om bland annat psykologi, neurovetenskap, hälsa, välbefinnande och personlig och professionell utveckling.

Under 10 års tid har vi strävat efter att skapa ett komplett bibliotek med fler än 6 800 artiklar med information som är av intresse, som hålls uppdaterad och som stöds av bevisning för att förbättra människors liv. Det var en utmaning som bara blev möjlig tack vare ett fantastiskt team av yrkesmän från olika discipliner och områden.

Vi vill bidra till att psykisk hälsa prioriteras. Att ta hand om den är något vi alltid bör göra, och inte bara när vi upplever problem. Även om varje process är individuell och har sin egen takt finns det generellt sett ett brett utbud av resurser och verktyg som hjälper oss att möta vardagens utmaningar och svårigheter.

Vår gemenskap

Vår webbplats tar emot fler än 280 000 besök varje månad. Vi har över 70 000 följare på Facebook. Du kan också hitta oss på LinkedIn, Twitter och TikTok.

Våra värderingar

Som ett varumärke som främjar välbefinnande och psykisk hälsa hos miljontals läsare är vi på Utforska Sinnet medvetna om vilken inverkan våra publikationer har. Av den anledningen tar vi på oss ansvaret att skapa positiva förändringar inte bara hos våra läsare, utan även på samhällsnivå. Därmed blir värderingar som empati, respekt, känsla av tillhörighet, inkluderande, mångfald och jämlikhet grundläggande för oss. Vi vill öka medvetenheten om hur viktigt det är med psykisk hälsa. Därför engagerar vi olika röster, identiteter och åsikter för att skapa en positiv inverkan på samhället.

Redaktionellt åtagande
Redaktionellt åtagande

Vårt främsta åtagande är att tillhandahålla tillgängliga, begripliga och tillförlitliga texter av högsta redaktionella kvalitet för att hjälpa våra läsare att fatta säkra beslut om deras psykiska hälsa och välbefinnande.

Kvalitén garanteras
Kvalitén garanteras

Våra artiklar är framtagna av vårdpersonal och experter inom psykologi och neurovetenskap från tillförlitliga akademiska och myndighetskällor samt vetenskaplig forskning som stöder informationen i våra artiklar.

Expertverifikation
Expertverifikation

Varje artikel granskas och kontrolleras av vårt team av specialister för att se till att den är korrekt och av hög kvalitet. De ser till att vårt innehåll är korrekt, rigoröst utforskad samt att den återspeglar den senaste utvecklingen inom bevisbaserad forskning om psykisk hälsa.

Textinnehållet är anpassat till dess betydelse

Vår redaktionella process är rigorös och strikt. Vi tror på och försvarar idén att forskningens kvalitet tillsammans med ett välkänt och inkluderande språk är viktigt för att få kontakt med våra läsare, samt att den är en förutsättning för att kunna erbjuda värdefullt innehåll. Därför är vi noga med varje detalj.

Search

Våra texter är baserade på bevisad fakta och professionella kriterier. Vi har åtagit oss att tillhandahålla korrekt, tillförlitlig, tillgänglig och opartisk information.

Search

Vårt kliniska innehåll genomgår en granskningsprocess av yrkesverksamma och psykologer för att säkerställa att informationen är korrekt.

Search

Vi strävar alltid efter att involvera och införliva en mångfald av röster, identiteter och perspektiv för att säkerställa ett mångsidigt och inkluderande innehåll.

Våra experter

Kliniska psykologer och hälsopsykologer som är specialiserade på missbruk, parrelationer, ätstörningar, etc. och som har olika terapeutiska inriktningar och tillvägagångssätt, pedagoger, socialarbetare, näringsläkare, pedagoger, apotekare, journalister och forskare inom neurovetenskap från ett antal olika universitet ansluter sig till oss för att tillhandahålla information av högsta kvalitet samt ge de bästa svaren. Allt detta eftersom vi är medvetna om att inget som rör psykisk hälsa kan tas lättvindigt.

Valeria Sabater
Valeria Sabater

Psykolog

Elena Sanz
Elena Sanz

Psykolog

Cristina Roda Rivera
Cristina Roda Rivera

Psykolog

Fátima Servián Franco
Fátima Servián Franco

Psykolog

Sara Clemente
Sara Clemente

psykolog och journalist

Leah Padalino
Leah Padalino

Filmkritiker

Perfil Ruben

Kontakta oss

Vi älskar att höra från våra läsare! Om du vill rapportera ett fel, ställa en fråga eller ge ett förslag kan du kontakta vårt team via e-post.