Mänskliga relationer

Relationer är grundpelaren för mänskligt beteende. Få reda på hur man skapar de hälsosammaste och lyckligaste banden. Lär dig hur man effektivt hanterar svårigheter med partner och familj. Förbättra din livskvalitet idag med alla dessa detaljer om social psykologi, familjepsykologi eller metoder som baseras på parterapi.

Sex
Substantiv sexologi: en vetenskaplig gren

I Spanien finns det en vetenskaplig gren som kallas substantiv sexologi. Även om du kanske har hört termen sexologi förut så är denna särskilda vetenskap unik. Substantiv sexologi studerar sexualitetens alla aspekter under ett tak. Substantiv sexologi studerar inte bara…

Hur man lär ut stresshantering till barn

Stress drabbar vuxna, och dessvärre även många barn. Vår livstakt har ökat avsevärt på senare år, och av denna anledning är det väldigt viktigt att lära ut stresshantering till barn. Det är viktigt för vuxna att veta hur man hanterar stress,…

Bipolär sjukdom och relationer: hur fungerar det?

De vanligaste symptomen på bipolär sjukdom är ihållande, snabba och drastiska förändringar av humöret. Dessa fluktueringar kan avsevärt påverka personens förmåga att anpassa sig. Ur denna synvinkel är bipolär sjukdom och relationer en komplicerad fråga. De typiska bipolära humörsvängningarna orsakar…

Roller inom familjen och deras effekter

En familj är ett organiserat system och den grundläggande kärnan i samhället. Med andra ord är det en samling regler, värderingar och vissa beteendemässiga standarder. Det finns även hierarkier och roller inom familjen, och allt detta reflekteras i samhället. Sättet som…

5 vanliga kommunikationsfel inom relationer

Vissa kommunikationsfel inom relationer varar under flera år. De börjar som småsaker, men förvandlas sedan gradvis till vanor. Tyvärr så förhindrar de att man löser många av de problem som har uppstått mellan två personer som älskar varandra. Grunden för…

Sju sätt att förhindra beteendeproblem hos barn

Beteendeproblem hos barn och tonåringar orsakar ofta mycket stress för föräldrarna och lärarna. Även om man inte har upplevt detta direkt så är man medveten om att dåliga beteenden och ett utmanande beteende kan vara riktigt jobbigt. Den goda nyheten…

Att klippa banden med en familjemedlem

Folk tar avstånd från sina föräldrar, syskon beslutar sig för att klippa banden med varandra, familjer är splittrade… När du inte längre talar med en familjemedlem rör det sig i grunden om innesluten smärta, frustration och olycka. Om du inte…

När folk säger ”jag vet hur du mår”

När någon säger ”jag vet hur du mår” så kan det verka som en fin, empatisk gest. Men ur en psykologisk synvinkel är det inte alltid det bästa valet. Sanningen är att du inte fullt ut förstår vad en annan person…

Att vara endabarn: fördelar och nackdelar

Det finns massor av myter som handlar om endabarn och hur de är som personer. En del är i viss utsträckning sanna, men andra är det inte. Idag beslutar sig fler och fler par för att bara skaffa ett barn.…

Sex
Hur depression påverkar sexuella relationer

Depression påverkar alla aspekter av en persons liv, inklusive personens sexualitet och sexuella relationer. Trots vad många kan tro är depression och att vara ledsen inte samma sak. Depression sträcker sig längre än vad vissa psykopatologiska handböcker beskriver. Verkligheten består…

Sex
Känner du till de 6 vanligaste sexuella problemen?

Sexualitet är ett tredimensionellt koncept. Det består av biologiska, psykofysiologiska och socio-kulturella aspekter. Den belåtenhet eller brist på belåtenhet som uppstår från den sexuella akten bestäms därför av ett flertal faktor. Bland dem har vi ångest, fantasi eller brist på…

Sex
Sex och teknologi: influens och egenheter

Den mänskliga sexualiteten har varit opåverkad av teknologiska framsteg under tusentals år. Teknologin har dock börjat hamna i rampljuset och sex och teknologi har en nära relation. Detta beror på existensen av själva teknologin, men det beror också på att…