Mänskliga relationer

Relationer är grundpelaren för mänskligt beteende. Få reda på hur man skapar de hälsosammaste och lyckligaste banden. Lär dig hur man effektivt hanterar svårigheter med partner och familj. Förbättra din livskvalitet idag med alla dessa detaljer om social psykologi, familjepsykologi eller metoder som baseras på parterapi.

Relationsproblem som kräver terapi

Hur många relationsproblem måste ett par ha innan de går i terapi? Alla blir oense ibland, och du kan lösa de flesta oenigheter utan att behöva ingripanden från tredje part. Men att ha ett annat, för syftet utbildat, perspektiv är…

Hur du kan hävda dig i din familj

Att veta hur du gör för att hävda dig i din familj är nyckeln till ditt välbefinnande. Varför? Eftersom när din familj träffas på semestrar och olika festligheter kan detta vara situationer när du har svårt att hålla ditt tålamod…

Hur vänskap utvecklas under en livstid

Vänskaper spelar en grundläggande roll i våra liv. Vi vill alla ha emotionellt betydelsefulla relationer med människor vi kan lita på. Vi behöver andra människor för att kunna få en hälsosam utveckling och leva lyckliga liv. Men vad är egentligen…