62 tänkvärda citat om familjen

Dessa citat om familjen är små arv av reflektion över institutionen som är så grundläggande och nödvändig i alla människors liv.
62 tänkvärda citat om familjen
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 13 juni, 2024

Dessa citat om familjen är små reflektionsövningar över den känslomässiga och sociala väven som upprätthåller oss som människor. Läkaren och barnläkaren Salvador Minuchin, en av de mest framstående “arkitekterna” i att återuppbygga familjestrukturer, konstaterade att ingenting har så stor inverkan på oss som människor som den miljö där ödet, biologin och slumpen placerar oss när vi kommer till världen.

Familjens betydelse

För många kan det vara ett traumatiskt scenario. Andra möts av god omsorg och får en lycklig uppväxt tillsammans med föräldrar, bröder och systrar, far- och morföräldrar, far- och morbröder, fastrar, mostrar och kusiner som blir en del av den man är.

Familjen kan vara det där dagliga stödet som alltid känns nära trots avståndet. Det är hemmet som du alltid vill återvända till och dit du är välkommen när som helst.

En mamma som ligger i gräset medan hon myser och skrattar med sin lilla son.

Citat om familjen som du kommer att älska

Dessa citat om familjen är tillägnade dem som i sin familj finner en fristad från det dagliga livet, en daglig kram, ett bord som alltid är dukat och villkorslös kärlek och delaktighet.

1. Jag försörjer mig på kärleken till familjen. (Maya Angelou)

Familjer är som de osynliga händerna som trycker, håller, uppmuntrar och smeker oss i varje ögonblick. Det spelar följaktligen ingen roll om våra nära och kära är många mil bort, för vi har dem alltid väldigt nära hjärtat.

2. Vi ärver inte Jorden från våra förfäder; vi lånar den av våra barn. (Anonym)

Varje förälder bör känna till att vi bara är tillfälliga hyresgäster i den här världen och att vårt syfte inte är något annat än att ge våra barn en friskare, vackrare och mer hållbar planet.

3. Vad är större för två människosjälar än att känna att de är förenade för livet – att de stärker varandra i allt arbete, att de stöder sig på varandra i all sorg, att de betjänar varandra i all smärta, att de är ett med varandra i tysta outtalade minnen… (George Eliot)

Bland alla citat om familjen får du inte missa detta av George Eliot. Att vara en familj är att vara bunden till ett arv, till en uppsättning personer som föregår oss och som också är en del av dem vi är.

4. Jag har lärt mig att när en nyfödd först klämmer sin fars finger i sin lilla knytnäve, har han fångat honom för alltid. (Gabriel Garcia Marquez)

Få minnen är så starka hos en far och mor som den första kontakten med deras nyfödda barn.

5. En familj kommer att vara stark och okrossbar när den hålls uppe av fyra pelare: En modig far, en eftertänksam mor, ett lydigt barn och ett nöjt syskon (Konfucius)

En mor och far som skulle göra allt för sina barn är det som garanterar deras lycka.

6. Min familj är min styrka och min svaghet. (Aishwarya Rai Bachchan)

Våra barn, vår partner, våra föräldrar, våra mor- och farföräldrar, våra mor- och farbröder, mostrar och fastrar, våra syskon… De är vår svaghet och i sin tur den där impulsen som ger oss mod under bra och dåliga dagar.

7. Systerskap är förmodligen den mest konkurrensutsatta relationen inom familjen, men när systrarna väl har vuxit upp blir det den starkaste relationen. (Margaret Mead)

Margaret Mead, den berömda amerikanska antropologen och poeten, berättade för oss om hörnstenen i systerskap. I barndomen tampas vi alltid med våra olikheter, men i vuxen ålder är vår syster vårt stöd.

8. Vad kan du göra för att främja världsfred? Gå hem och älska din familj. (Moder Teresa av Calcutta)

Stora revolutioner utgår från enkla, grundläggande scenarier. Att älska våra egna är det första steget till att komma ihåg det som är viktigast i den här världen, som kärlek och fred.

9. De lyckligaste stunderna i mitt liv har varit de få som jag har haft hemma med min familj (Thomas Jefferson)

Vi uppskattar alla ögonblick med våra familjemedlemmar som är som enklaver i vårt minne, som öar av frid som vi alltid återvänder till för att känna samma känslor, samma dofter och de där känslorna av barndom eller ungdom.

10. Lyckliga familjer är alla lika; varje olycklig familj är olycklig på sitt eget sätt. (Lev Tolstoj)

Det här är ett citat om familjen som manar oss till djup eftertanke. De flesta av oss har nog stött på dessa rader som Tolstoj lämnade oss med i Anna Karenina.

11. En man bör aldrig försumma sin familj till förmån för affärer. (Walt Disney)

Resor, jobb, skyldigheter, påverkan från nära och kära, personliga mål, ambitioner, affärer… I så hög grad som möjligt är det viktigt att familjen förblir huvudprioriteringen under livets resa.

12. När jag var fjorton år var min far så okunnig att jag inte orkade med honom. Men när jag fyllde tjugoett var det fantastiskt hur mycket min far hade lärt sig på sju år. (Mark Twain)

Det kommer alltid en tid då vi upptäcker hur fantastiska våra fäder och mödrar är.

13. Lycka börjar hemma. Dina familjemedlemmar är människor. Motivera dem att vara lyckliga precis som en bra säljare motiverar sina kunder att köpa. (Napoleon Hill)

Det som är älskat måste tas om hand, annars vissnar det eller går förlorat. Låt oss inte glömma detta viktiga citat om familjen.

Mamma och hennes söner har roligt och symboliserar citat om familjen.

14. Med familjen händer samma sak som med vackra saker. De har mer glans när de är ofullkomliga än när de är färdiga. (de la Rochefoucauld)

Det finns inga perfekta familjer. Alla har rispor, stöttade kanter, lösa fragment… Men det är så här de vackraste juvelerna skiner, för de är äkta och autentiska.

15. Det är inte kött och blod utan hjärtat som gör oss till fäder och söner. (Friedrich Schiller)

Hur många gånger har vi sagt detta? Det är inte blodet som skapar familjen, det är tillgivenheten.

16. Det är vackert att föräldrar blir sina barns vänner och skingrar all rädsla men inspirerar dem till stor respekt. (José Ingenieros)

Pappan och mamman som vet hur man bygger upp autentisk delaktighet och förtroende med sina barn kommer att ha dem nära hela livet.

17. Du väljer inte dina familjemedlemmar. De är Guds gåva till dig, precis som du är till dem. (Desmond Tutu)

Det är sant, ingen kan välja vem de har som mor, far eller bror… De är givna till oss, och ibland utför försynen stora mirakel.

18. Det band som binder samman din sanna familj är inte ett band av blod, utan av respekt och glädje i varandras liv. (Richard Bach)

Om det är ömsesidigt är det autentiskt. Om de bryr sig om dig och alltid främjar ditt välbefinnande och din lycka, har du världens bästa familj.

19. Ju mer du förstår och accepterar dina rötter, desto vackrare kommer du att bli. (Maxime Lagacé)

Ännu ett citat om familjen som du inte bör glömma. Att veta var vi kommer ifrån ger oss visdom, och visdom är skönhet.

20. Familjen är som gryningen som alltid ger oss hopp. (J.R.R. Tolkien)

I de svåraste stunderna kan vår familj vara vår bästa allierade.

21. Solen ser ner på inget halvt så gott som ett hushåll som skrattar tillsammans över en måltid. (C.S. Lewis)

Familjesammankomster, när det råder harmoni, är den bästa astronomiska händelsen.

22. Familjen är frihetens test; eftersom familjen är det enda som den fria mannen skapar själv och åt sig själv. (Gilbert K. Chesterton)

Att välja vem man ska älska och med vem man ska bilda familj är ett exempel på frihet.

23. Styr en familj som du skulle tillaga en liten fisk – mycket försiktigt. (Kinesiskt ordspråk)

Auktoritärism, aggressivitet och förtryck skapar bara rädsla och underkastelse. Ingen lycklig familj bör använda dessa riktlinjer.

24. Jag vet inte vem min farfar var; Det är mycket viktigare för mig att veta vem hans barnbarn kommer att bli. (Abraham Lincoln)

Att sträva efter att vara goda människor är ett sätt att hedra våra förfäder.

25. Det råder ingen tvekan om att det är runt familjen och hemmet som alla de största dygderna skapas, stärks och upprätthålls. (Winston Churchill)

Detta är ännu ett bra familjecitat som vi inte bör glömma. Hemmet är platsen där alla mänskliga dygder föds.

26. Om vi är fridfulla, om vi är lyckliga, kan vi le, och alla i vår familj, hela vårt samhälle, kommer att dra nytta av vår frid. (Thich Nhat Hanh)

Att må bra i sig själv är nyckeln till att göra andra glada.

27. Fattigdom är att inte ha några släktingar eller vänner. (Italienskt ordspråk)

Verklig fattigdom är att sakna meningsfulla band i ditt liv.

28. Gläd dig med din familj i livets vackra land. (Albert Einstein)

En bra familj är den bästa gåvan livet kan ge oss.

29. Efter en god middag kan man förlåta vem som helst, även sina egna relationer. (Oscar Wilde)

Låt oss inse det, ibland har vi våra små meingsskiljaktigheter med föräldrar, mor- och farföräldrar, syskon, kusiner etc… Det räcker dock med en måltid för att lösa allt.

30. Barnen är de ankare som håller en mor vid liv. (Sofokles)

Detta citat från Sofokles om moderskärlek är en stor sanning. De små är allt för dem, och detsamma kan sägas om fäder.

31. Det är nästan lika svårt att styra en privat familj som ett helt kungarike. (Michel de Montaigne)

Kaotiskt, bullrigt och till och med oförutsägbart… Medlemmarna i en familj kan vara väldigt olika, men när det finns harmoni, finns det lycka.

32. När jag var liten flyttade mina föräldrar hemifrån ett tiotal gånger. Men jag lyckades alltid hitta dem. (Woody Allen)

Woody Allens humor får oss alltid att skratta och reflektera.

33. En äldre person hemma är som en levande guldskatt. (Kinesiskt ordspråk)

Det här är ett av de citat om familjen som alltid exalterar oss. Att ha våra äldre hemma är ett privilegium.

34. En lycklig familj är ett långt samtal som alltid verkar för kort. (Andrè Maurois)

Med våra nära och kära vill vi alltid ha mer, det är sant.

Föräldrar som dansar i vardagsrummet med sina unga döttrar.

35. Familjen är en fantastisk institution. Självklart givet att du gillar att bo på institution. (Groucho Marx)

Humorn hos Groucho Marx präglar ofta hans citat.

36. Människor som inte har några barn missar många nöjen, men de slipper också mycket lidande. (Honoré de Balzac)

Bland alla fina citat om familjen är det värt att notera detta av Balzac. I våra hem och inom våra familjer finner vi alltid tröst och stöd.

37. Familjen är en defekt som vi inte kan återhämta oss från så lätt. (Herman Hesse)

Ja, i vissa fall kanske familjebandet inte är berikande. Att återhämta sig från den här typen av upplevelser är alltid svårt.

38. För den ickevåldsamma personen är hela världen en familj. (Gandhi)

När man lever med respekt och tillgivenhet kan alla vara en familj.

39. Älska din förälder om han är rättvis: om inte, ha överseende med honom. (Publilius Syrus)

Den latinske författaren Publilius Syrus rekommenderade oss på sin tid att respektera vår familj under alla omständigheter.

40. Den enda förmögenheten är familjelyckan. (Hermann Vierordt)

När våra nära och kära mår bra och det finns harmoni, är det sann lycka.

41. En mammas kärlek till sitt barn är som inget annat i världen. Den känner ingen lag, inget medlidande, den vågar allt och krossar samvetslöst allt som står i dess väg. (Agatha Christie)

En mammas eller pappas kärlek känner inga gränser eller hinder.

42. Om någon skulle skada min familj eller en vän eller någon jag älskar, skulle jag äta dem. Jag kanske hamnar i fängelse i 500 år, men jag skulle äta dem. (Johnny Depp)

Vi vet inte vilka pålägg Johnny Depp skulle använda för att sluka de som vågar skada hans nära och kära, men vi tror på hans ord.

43. En familj är en plats där sinnen kommer i kontakt med varandra. (Buddha)

Bland alla citat om familjen är det här från Buddha inspirerande: Familjen är en uppsättning sinnen som är sammankopplade.

44. Utan familj darrar människan, ensam i världen, av kylan. (Andre Maurois)

Familjen är vårt bästa skydd.

45. I familjelivet är kärlek oljan som lindrar friktion, cementen som binder oss och musiken som ger harmoni. (Friedrich Nietzsche)

Familjen är allt här i livet. Den lugnar, tröstar, värmer och läker.

46. Det bästa arv en förälder kan ge sina barn är några minuter av sin tid varje dag. (M. Grundler)

Tid som spenderas med våra nära och kära är aldrig bortkastad; det är en investering som finns kvar i hjärtat.

47. Familjelivet bidrar i hög grad till en persons lycka. Endast i ett lyckligt hemliv kan total tillfredsställelse hittas. (Dorothea S. Koppelln)

Återigen är tanken att din partner, dina barn, dina föräldrar, dina syskon etc., är den där berikande väven som ger tillfredsställelse.

48. Att spendera tid med dina nära och kära är som att vara i en dröm. (Takura Tsukuba)

När det finns harmoni och lycka är det att dela livet med dina nära och kära en dröm som går i uppfyllelse.

49. Den största lyckan i livet är övertygelsen om att vi är älskade – älskade för oss själva, eller snarare, älskade trots oss själva. (Victor Hugo)

Bland de viktigaste citaten om familjen får du inte missa det här. Att känna oss älskade och validerade är det som ger oss sann tillfredsställelse.

50. Vilken stor lycka det är att vara son till en god far. (Juan Luis Vives)

Ingenting är lika sant: När vi är älskade av goda föräldrar känner vi oss lyckliga.

51. Det finns bara ett vackert barn i världen och varje mamma har det. (Jose Marti)

Varje pappa och varje mamma vet att de har världens vackraste barn.

52. En god far är värd hundra lärare. (Jean-Jacques Rousseau)

De lärdomar som våra föräldrar ger oss är det bästa arvet av visdom.

53. Människor som aldrig ser tillbaka på sina förfäder, kommer inte blicka framåt emot eftervärlden. (Edmund Burke)

Att veta var vi kommer ifrån gör att vi vet vart vi är på väg. Detta är ännu ett av de mest intressanta citaten om familjen.

54. Familjen är hjärtats hemland. (Giuseppe Mazzini)

Det stämmer, vår familj är en fristad och hemmet som det alltid kommer att vara värt att återvända till.

Föräldrar som sitter på golvet och skrattar med sina två unga döttrar.

55. En familj utan ett svart får är ingen typisk familj. (Heinrich Böll)

Det är obestridligt. Ingen familj är komplett utan sitt svarta får.

56. Den man som Gud inte ger några barn, ger djävulen syskonbarn. (Venezuelanskt ordspråk)

Vi älskar citat om familjen med en touch av humor. Låt oss inse det, vad skulle det bli av oss utan våra syskonbarn?

57. Det finns inget som att stanna hemma för riktig komfort. (Jane Austen)

Tröst är kärlek. Där vi är älskade kommer vi alltid att känna oss som hemma.

58. Jag vet varför familjer skapades med alla deras ofullkomligheter. De humaniserar dig. De är gjorda för att få dig att glömma dig själv ibland, så att livets vackra balans inte förstörs. (Anais Nin)

Vi nämnde det i början: Ingen familj är perfekt, och det gör dem mer berikande, autentiska och vackra på samma gång.

59. Även om du har en stor familj, ge dig själv ett personligt territorium där ingen kan komma in utan ditt tillstånd. (Alejandro Jodorowsky)

Bland våra favoritcitat om familjen är detta av Jodorowsky viktigt: Att ha ett eget utrymme i familjemiljön kommer att bidra till ditt psykologiska välbefinnande.

60. Det finns två saker i livet du inte kan välja. Den första är dina fiender; den andra, din familj. Ibland är skillnaden mellan dem svår att se, men i slutändan kommer tiden att visa dig att de kort du har fått alltid kunde ha varit sämre. (Carlos Ruiz Zafon)

Familjen är något som ges till oss, på gott och ont.

61. Vi är ingenting utan våra rötter, de hjälper oss att hålla fötterna stadiga på jorden. Det måste vara hemskt att inte veta vilka vi är, och det kan vi förstås bara veta om vi vet vilka våra förfäder var. (Julia Navarro)

Vår familj ger oss rötter, mening, ursprung och även en plats i historien.

62. Familjen är en flytväst på livets stormande hav. (J.K. Rowling)

Vi avslutar vår lista med citat om familjen med ett från J.K Rowling. Kom ihåg alla de situationer där din familj har varit den där livräddaren på havet och även den där fyren som påminner dig om var du är älskad och var ditt hem är.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.