Det finns många olika typer av syskon

Olika syskon antar vanligtvis markant differentierade roller. I den här artikeln talar vi om de viktigaste typerna och deras karaktärsdrag.
Det finns många olika typer av syskon

Senaste uppdateringen: 24 februari, 2024

Det finns ingen akademisk eller vetenskaplig klassificering för typer av syskon. Men vi vet alla att de i praktiken kan klassificeras efter deras sätt att vara. Det är faktiskt som om det finns vissa specifika roller, och varje syskon spelar en av dem.

Till exempel finns det kärleksfulla syskon och de som alltid är oense med varandra. De kan också vara sardoniska, påträngande, listiga eller medskyldiga. Faktum är att det kanske enda som syskon har gemensamt är att de finns där, i sina familjemedlemmars liv, och hjälper, villigt eller ovilligt, att utveckla deras sociala färdigheter.

Den sanna tyngden av ett syskonförhållande upplevs under barndomen och tonåren. Men bandet finns kvar hela livet, även om det kan vara distanserat. Det är under de första åren som det har störst påverkan.

“Syskon: barn till samma föräldrar, var och en av dem helt normala tills de kommer samman.”

-Sam Levenson-

Åtta typer av syskon

Boxningsmästaren

En av de vanligare typerna av syskon är den som verkar sträva efter att bli en mästare i fjädervikt. De är vanligtvis äldre och så fort de ser ett yngre syskon gör de nästan automatiskt en gest för att visa sin överlägsenhet. Till exempel kan de ge det en liten knuff eller ta det i nacken.

Dessutom kanske de inte är nöjda förrän de andra syskonen ger med sig. Det är inte heller ovanligt att de snubblar på dem eller drar undan stolen när de ska sätta sig ner. Tack och lov förändras de när de blir äldre, men de kommer alltid att vara ganska irriterande.

Med det sagt är de vanligtvis ganska ofarliga och försöker oftast bara bekräfta sin auktoritetsroll i familjen.

Den ständiga konkurrenten

De tävlande har oftast ett äldre syskon. De är håller sig hela tiden uppdaterade om vad den andre har, tar emot eller gör. De är besatta av jämlikhet. Om den andra får en leksak vill de också ha en. Om deras syskon får beröm för något vill de ha detsamma.

De ser sina syskon som om de är i en spegel. De är en mycket viktig referenspunkt för dem. Faktum är att deras osäkerhet ökar när de identifierar några som helst skillnader mellan dem. För att detta ska ske är det inte nödvändigt att jämförelsen är skadlig.

Den villkorslösa vännen – den kanske bästa av alla typer av syskon

De som har turen att ha den här typen av syskon får en villkorslös lekkamrat som inte har några problem att låta dem vinna om de ser att det är nödvändigt. De är också förtrogna och meningsfränder som man alltid kan räkna med. De bevarar sina syskons hemligheter och skulle aldrig avslöja dem, inte ens under tortyr.

Faktum är att de är det perfekta syskonet och de etablerar nära band som varar livet ut. Men man får inte glömma att de också har sina egna behov och problem. Därför är det viktigt att man visar dem uppskattning för deras ädelhet och osjälviskhet.

Syskon kan vara villkorslösa vänner
Vissa syskon är som vänner och förtrogna. Följaktligen är banden med dem vanligtvis ganska starka.

Skvallerbyttan

Skvallerbyttorna är informatörer par excellence. Deras mål är att få sitt syskon att se dåligt ut inför sina föräldrar. Av denna anledning går de på jakt efter andras hemligheter och svagheter, för att senare avslöja dem.

De snokar runt, går dit de inte är önskade och är obevekliga i sina ansträngningar att avslöja sina syskon. De beter sig så här för att de känner sig hämndlystna. Kanske skämmer föräldrarna bort deras syskon. Eller så kanske det är äldre och utesluter sitt syskon från sina planer. Allt de behöver göra för att sluta fred med dem är att ge dem lite mer uppmärksamhet.

Surrogatföräldern

Surrogatföräldrar är en annan sorts syskon som alla älskar att ha. Som regel är det en avsevärd åldersskillnad mellan dem, vilket är anledningen till att de känner att de måste skydda och vägleda sitt syskon. De är uppmärksamma på sina yngre syskon och fungerar som både vän och rådgivare.

Deras syskon behandlar dem också som om de vore en andra mamma eller pappa. Man får dock inte glömma bort att de är syskon och inte föräldrar. De ska inte överbelastas. De behöver trots allt också skydd och vägledning.

Kärlek-hat-typen

Dessa älskar sina syskon men hatar dem på samma gång. De bråkar med dem om allt möjligt, kritiserar och beklagar sig över dem hela tiden och startar ofta meningslösa diskussioner. Men inom fem minuter kramar de dem, kommer med godis till dem eller låtsas bara som om ingenting har hänt.

Sanningen är att de verkligen är fästa vid sina syskon. Men detta hindrar dem inte från att ha mer än ett par dagliga skärmytslingar med dem. I själva verket är de den klassiska syskonprototypen. De som hjälper sina syskon att förstå att mänskliga relationer är både ofullkomliga och tvetydiga.

Det speciella barnet

Detta är nästan alltid det yngsta barnet, även om det också kan vara någon som tenderar att hamna i trubbel. Till exempel kanske det bröt ett ben en gång, eller så brukar det lätt få infektioner. Dess föräldrar uppmanar därför alltid de andra syskonen att ge det specialbehandling.

Den här typen av syskon är verkligen användbara som mellanhänder med föräldrar när andra har gjort något fel. Men de tenderar att vara irriterande om andra inte inkluderar dem i sina planer. De tenderar att se sina syskon som en väg till sin egen styrka så att de inte blir exkluderade för att de är “svaga”.

Det självständiga syskonet

Självständiga syskon skiljer sig vanligtvis från resten av familjen. De lever i sin egen värld och beter sig som om de inte hade några syskon. De gör upp sina egna planer och kan ha udda hobbyer. Till exempel att samla på spindlar eller utöva en kampsport som ingen annan känner till. Det är svårt att knyta an till dem eftersom de är så distanserade.

Därmed inte sagt att de inte värdesätter sin familj, det gör de, väldigt mycket. Det är bara det att deras intressen och passioner tenderar att ta över. Men i slutet av dagen kan man alltid lita på dem.

Bror och syster
Det mobbande syskonet vill att den andre ska se dålig ut inför de andra, medan “boxaren” vill visa sin överlägsenhet.

Alla typer av syskon kan byta roller

Dessa olika typer av syskon är inte likadana hela tiden. Beroende på dag och tillfälle kan de faktiskt ha olika roller. De förändras också med åldern. Med tiden tenderar deras karaktärsdrag faktiskt att mjukna upp. Lyckligtvis upprätthåller de i de flesta fall ett starkt och positivt band med sina syskon som, icke att förglömma, delar sin livshistoria med dem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Beláustegui, D. (2020). Compañeros de juego. Visitas Al Patio14(2), 177–179. https://doi.org/10.32997/RVP-vol.14-num.2-2020-2788
  • Conde González, F. (2014). Desigualdad, discriminación y pedagogía de la igualdad. Actualidades Investigativas en Educación, 14(1). https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5671646
  • Ripoll, K., Carrillo, S., & Castro, J. A. (2009). Relación entre hermanos y ajuste psicológico en adolescentes: los efectos de la calidad de la relación padres-hijos. Avances en Psicología Latinoamericana, 27(1), 125-142.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.