Favoriten: effekterna av favoritism mellan syskon

Favoriten: effekterna av favoritism mellan syskon
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Favoriten är gullungen som ler mot kameran. Det är också den som är den mest omtyckta bland barnen. Favoriten är en förlängning av föräldern som vill  ha ett perfekt barn som uppfyller deras känslomässiga behov, fantasier och ouppfyllda drömmar. Även om det kan vara svårt att klart uttyda det i en familj, är favoritism mellan syskon något som existerar och som leder till vissa konsekvenser.

Allmänt kan man ha uppfattningen att föräldrar med flera barn älskar och värdesätter sina barn lika mycket. Men det finns många studier som visar att så inte är fallet. Favoritism i uppfostran är en verklighet för många. Dessutom uppger nära 70% av alla föräldrar att de vid något tillfälle behandlat ett av sina barn annorlunda än de andra.

“Min far gav mig den bästa gåvan man kan ge till någon: han trodde på mig,”

-Jim Valvano-

Att göra det någon enstaka gång, på grund av ålder eller åtskilda behov, är inte skadligt. Däremot blir det ett problem när särskiljandet är väldigt tydligt och konstant. När föräldrar favoriserar ett barn över ett annat genom att ge dem mycket mer beröm och uppmärksamhet än de andra, kan vi säga att det handlar om favoritism mellan syskon.

Favoriten är inte alltid det äldsta eller det yngsta syskonet

Favoritism mellan syskon och narcissistiska familjer

Favoriten är inte alltid det äldsta eller det yngsta syskonet. Många experter inom barnpsykologi och familjedynamik menar att relationen mellan föräldrar och barn ofta inte är en stabil sådan. Det är en relation som tenderar att förändras beroende på interaktion, barnens ålder och andra händelser.

Anledningen till varför föräldrar börjar favorisera ett av barnen och börjar behandla det annorlunda än de andra är inte alltid uppenbart. Föräldrar (eller åtminstone en av dem) ser sig ofta mer reflekterade i ett av sina barn jämfört med de andra. En annan anledning till varför favoritism mellan syskon uppstår kan bero på fysiska egenskaper eller förmågor. Och i vissa fall kan det helt enkelt bara vara så att ett av syskonen är lättare att hantera än de andra. Oavsett anledningen står en sak klart, och det är att situationen som regel också påverkar favoritbarnet negativt.

Dessa barn lär sig tidigt att för att få positiv uppmärksamhet från föräldrarna, måste de undertrycka sina egna önskningar så att de passar in i föräldrarnas ideal. Det är därför vanligt att favoritbarnet blir lett mot ett visst uppsatt mål såsom att utöva en viss sport, spela ett visst instrument, bli modell osv.

Det finns ofta en narcissistisk far eller mor bakom favoriten

Å andra sidan finns det ofta en narcissistisk far eller mor bakom favoriten. Dessa individer gör denna särskilda uppfostran till sitt största nöje och besatthet i livet. Barnen står i sin tur för förälderns dagliga känslomässiga tillskott. Uppfostran blir ett sätt att uppfylla önskningar och tidigare ouppnådda mål. Favoriten blir tvingad att åstadkomma de mål som föräldern inte lyckats med tidigare i sitt liv.

En narcissistisk förälder har inte förmågan att inse att barnet har sina egna behov och preferenser eller att de förbiser de andra syskonen. Det är en komplex situation som inget barn förtjänar att vara med om.

Favoriten och syskonen – alla lika försummade

När barn är i tvåårsåldern börjar de utveckla ett sinne för identitet och tillhörighet. Detta är när man för första gången börjar jämföra sig med andra. “Du har en sån sak som inte jag har”, “Du kan göra så där men det kan inte jag”… Avundsjuka kan skapa motstridande känslor mellan syskon och läget kan bli än värre när de märker av att föräldrarna favoriserar ett av dem mer än de andra.

Allt detta kan sätta spår redan i tidig ålder. När en förälder väljer sin favorit, leder det som regel till osäkerhet och problem med självkänslan bland de andra barnen. Men lyckas dessa å sin sida kontrollera sin förbittring, de motstridande känslorna och sin dåliga relation med föräldrarna, kan dessa oskyddade barn lyckas utvecklas till självständiga vuxna.

Det är viktigt att notera än en gång att situationen för favoriten inte heller är den bästa. Den positiva särbehandling de får kommer till ett högt pris. Ofta är detta försakandet av deras egna livsprojekt. Det är också vanligt att dessa individer utvecklar en omogen personlighet, dåligt självförtroende och låg tolerans mot frustration.

Sammanfattningsvis, favoritism mellan syskon är något som påverkar både favoriten och dennas syskon. Dessa situationer är ett resultat av dålig, omogen och i många fall också narcissistisk uppfostran. Uppfostran och utbildning bör vara balanserad, konsekvent och respektfull för att inte ge plats åt någon typ av positiv särbehandling. Vi bör komma ihåg att positiv hänsyn bygger vår identitet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.