Fyra olika typer av uppmärksamhet

Uppmärksamhet är en komplex psykologisk process. Det finns till och med olika typer av uppmärksamhet, och idag ska vi tala om dem.
Fyra olika typer av uppmärksamhet
Francisco Roballo

Skriven och verifierad av psykologen Francisco Roballo.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Att förstå att det finns flera olika typer av uppmärksamhet är viktigt. De flesta tror att uppmärksamhet är förmågan att fokusera.

När någon är distraherad eller inte lyssnar på dig så säger man att personen inte är uppmärksam. Men är det möjligt att leva utan att vara uppmärksam?

Uppmärksamhetsstörningar är väldigt vanliga, men även överdiagnostiserade idag, vilket inte är helt överraskande. Vi lever i ett samhälle som kräver konstant bearbetning av ändlösa stimuli.

Reklam, simultanförmåga och elektroniska enheter är bara några exempel på saker som kämpar om vår uppmärksamhet vid ett givet ögonblick.

Uppmärksamhet är en kognitiv process som sker i våra hjärnor. Det innebär att en person som är distraherad inte nödvändigtvis saknar uppmärksamhet; denne riktar den helt enkelt någon annanstans.

Riktad uppmärksamhet

Uppmärksamhet är en exekutiv funktion

Uppmärksamhet är en av de mest komplexa processerna i hjärnan. Experter har faktiskt ännu inte beslutat om en bestämd definition av den.

Det är en hjärnfunktion som hjälper dig att filtrera bort stimuli, bearbeta information och fokusera på en specifik sak. För det måste frontalloben assimilera all information som kommer från resten av nervsystemet.

Denna process sker på flera nivåer beroende på vilket specifikt medium vi interagerar med. Egenskaperna hos en given uppgift och vad den kräver av dig påverkar typen av uppmärksamhet du använder.

Typer av uppmärksamhet

Som vi nämnde ovan finns det olika typer av uppmärksamhet. Ett fundamentalt koncept du måste förstå är orientering. Vad det i grunden innebär är din medvetenhet om din omgivning.

Typen av uppmärksamhet du behöver beror på din nivå av medvetenhet och hur många aktiverar du måste svara på.

Fokuserad uppmärksamhet

Denna typ av uppmärksamhet är din förmåga att svara specifikt på ett stimulus. Det kräver att du ignorerar alla andra stimuli i din omgivning. Du behöver en hög nivå av vakenhet och aktivering för det.

Om du blir väldigt trött efter en lång period av vakenhet kommer du inte längre ignorera andra stimuli. Med andra ord blir du mer mottaglig för distraktioner.

Upprätthållen uppmärksamhet

Upprätthållen uppmärksamhet är den typ du använder för uppgifter som tar lång tid. Det är i grund och botten vad som låter dig konsekvent ägna dig åt en specifik kognitiv aktivitet.

Om du till exempel måste plugga inför ett prov så måste du läsa och bearbeta informationen i en bok i flera timmar. Belöningen är ofta inte omedelbar, vilket är anledningen till att denna uppmärksamhet har många hinder, som:

Delad uppmärksamhet

Våra hjärnor är helt fantastiska. De låter oss göra flera saker på samma gång!

Det är värt att nämna att även om det inte är särskilt krävande uppgifter så måste den fortfarande dela uppmärksamheten på ett sådant sätt att du fortfarande presterar bra i dem alla.

Detta har dock en begränsad kapacitet. När en av informationskällorna börjar kräva mer av din uppmärksamhet så kommer förmågan att svara att begränsas.

Om du till exempel måste skriva och lyssna samtidigt så kommer din uppmärksamhet att vara delad.

Alternerande uppmärksamhet

Detta är den viktigaste typen när det kommer till kognitiv flexibilitetDen involverar i grunden förmågan att byta vår uppmärksamhets fokus mellan olika uppgifter.

Ett exempel är att tillreda olika ingredienser på olika sätt för att i slutänden laga ett komplicerat recept. För att göra det väl måste du byta uppgifter utan att glömma den tidigare eftersom du kommer återgå till den snart.

Vikten av uppmärksamhetskontroll

Uppmärksamheten är inte en singulär, exklusiv mental process. De flesta av uppgifterna du utför kräver en kombination av de olika typerna av uppmärksamhet.

Uppmärksamhetskontroll, eller förmågan att alternera mellan de olika typerna, beror på andra verkställande funktioner. Här kommer några av de viktigaste:

  • Minne: många uppgifter kräver att du hämtar saker från ditt lång- och kortsiktiga minne. Du måste ha god uppmärksamhet för det.
  • Planering: andra uppgifter kräver simultan, planerad handling. För att göra det väl måste du effektivt organisera och utföra dem alla.
  • Inhibition: detta är förmågan att blockera, filtrera och kontrollera de sensoriska stimulin som inte är kopplade till vad du försöker göra.
Uppmärksam kvinna

Vilka delar av nervsystemet spelar roll för uppmärksamheten?

  • Det retikulära aktiveringssystemet: uppmärksamhet kräver förmågan att ta in stimuli. Den perifera informationen runt dig bearbetas när den färdas genom hjärnstammen.
  • Den parietala loben: detta är en viktig hjärnstruktur i den spatiala bearbetningen av stimuli och allokeringen av resurser för en specifik uppgift.
  • Frontalloben: detta är dirigenten i hjärnans orkester. Det är den del av hjärnan som väljer svar och motoriska färdigheter för att utföra en specifik handlingsplan och skrida till handling.

Ett vitalt verktyg

Uppmärksamhet är en komplex hjärnfunktion som spelar en väldigt viktig roll i vår evolution och utveckling som artDet är även en färdighet som du måste träna.

All skada på strukturerna vi precis nämnt kan leda till oåterkallelig hjärnskada.

Dessa fyra typer av uppmärksamhet är alla lika viktiga och vi använder dem varje dag. I vissa fall är det för automatiska saker, som att äta frukost. I andra fall är det för komplexa uppgifter, såsom att köra bil. De är vitala för våra liv.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.