Mental flexibilitet för ett lyckligt och avslappnat sinne

Mental flexibilitet för ett lyckligt och avslappnat sinne
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Om du besitter mental flexibilitet är du förmögen att förändra dina handlingar i enlighet med dina intressen. I slutändan svarar lycka alltid på ett sinne som vet hur det vägleder sig självt, accepterar sina egna känslor, knyter an till andra och har tydliga mål.

När vi talar om mental flexibilitet är det ganska vanligt att ögonblickligen föreställa sig en bambuskog. En skog som trots stormen böjer sig vid förekomst av vind och vatten, och sedan återgår till sin ursprungliga position. Den här metaforen är väldigt illustrativ. Den sanna magin hos bambu återfinns dock inte i dess flexibilitet, utan i dess motståndskraft.

“Hjärnan har fler möjligheter och energi än vi tror. Varför gör vi inte en ansträngning för att förstärka de kvaliteterna istället för att förtrycka dem.”

-Jenny Moix-

Så vår hälsa beror inte enbart på en på vad vi gör utan även på vad vi tänker. Ibland kan vi inse hur svag vår mentala och emotionella balans är. Vårt sinne kanske inte är det bästa stället att befinna sig på. Det kan innehålla rädslor, fixeringar, sorg.

Jenny Moix förklarade i sin bok Mi mente sin mí (Mitt sinne utan mig) att genuin lycka inte involverar enbart marken vi går på. En stor del av vårt välmående sitter i våra mentala processer. Att följa en tankelinje innebär att vi kan säga att genom att bli mer flexibla, kan vi hantera varje motgångar eller utmaningar som kommer i vår väg.

Kvinna med slöja

Mental flexibilitet för att uppleva färre negativa känslor

Den som lever sitt liv i ett stelt och oflexibelt sinne kommer oundvikligen att stoppas av minsta hinder, rädd för att skada sig. Så i ett sinne som inte kan anpassa sig eller kontrollera sina egna automatiska tankar kan man inte vara genuint lycklig.

Det finns många vetenskapliga studier som bevisar följande verklighet: psykologiskt flexibla människor har i större utsträckning bättre livskvalitet. Den här inställningen hjälper de att bättre hantera sina känslor, svarar mer kreativt på svårigheter och njuter av positiva och meningsfulla förhållanden.

Att vara flexibel gör oss också effektivare och produktivare. Den här förmågan tillåter oss att använda nödvändiga resurser för att anpassa oss till och reagera på oväntade eller nya situationer.

Jenny Moix, författare av Mi mente sin mí

Jenny Moix är en skribent och psykolog vid Autonomous University i Barcelona )UAB). Hon är även medlem av Stress and Health Program, och hennes forskning kretsar kring kronisk smärta, medvetenhet och mindfulness.

  • I sin bok Mi mente sin mí (Mitt sinne utan mig) talar hon mest om en bättre förståelse för anatomin och beteendet hos vårt sinne. Hon lär oss att fokusera på att observera oss själva och att se vårt sinne på håll för att se vad som pågår i vårt mentala palats. Vårt sinne är fyllt av känslor och tankar som vandrar som de vill och katastrofartad oro som dränker allt annat.
  • Om vi lär oss att vara flexibla kan vi även belysa element som finns djupt inne i våra sinnen. Detta är det enda sättet på vilket vi kan ta kontrollen och ansvaret för vårt lidande.

Att träna mental flexibilitet för att bli lycklig

Var flexibel för att vara lycklig. Det bör vara vårt dagliga motto. När vi spenderar halva vårt liv med att sitta fast i den ohejdbara mentala maskin som oro, ångest eller osäkerhet utgör, är det väldigt svårt att skapa nya vanor.

Vi önskar att vi kan se saker från en annan synvinkel men hur?  Det är inte alltid bra att enbart fokusera på resultaten vi vill uppnå. Att etablera små mål för att uppnå större kommer också att belöna oss när vi utvecklar nya strategier.

Var öppen

  • Sluta tänka i absoluta termer. Ingenting är svart eller vitt. Bara för att någonting inte är med dig måste det inte vara emot dig. Därför bör du avskaffa vanan att döma allt som antingen bra eller dåligt.
  • Våga upptäcka nyanserna mellan de två extremerna. Verkligheten är fylld av detaljer, rikedom, perspektiv och inlärning.

Njut av det nuvarande ögonblicket

  • Vårt sinne älskar att vandra. Det rymmer ofta till dåtiden och vad som skulle kunna ha varit. Det är också vant vid att resa till framtiden och antecipera tusentals katastrofer och olyckor.
  • Få det att sluta. Lär dig förföra ditt sinne till att vara i det nuvarande ögonblicket. Det är enbart där som någonting egentligen inträffar.
maskros och mental flexibilitet

Knyt an till det som verkligen betyder något

Att vara flexibel innebär att inte glömma vart du kommer från och att behålla kontakten med dina värderingar och vad som egentligen betyder något. Genom att göra det kommer andras bedömningar och åsikter att ha mindre inverkan på dig.

Sammanfattningsvis är mental flexibilitet en stor förmåga att besitta och ett bra sätt att uthärda det oväntade. Därför kommer rätt mentala verktyg definitivt att hjälpa dig att leva ett lyckligare liv.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.