Att upptäcka dina värderingar ger mening åt ditt liv

Att upptäcka dina värderingar ger mening åt ditt liv

Senaste uppdateringen: 14 augusti, 2023

Under ditt liv måste du tänka om och reflektera över dina värderingar för att hitta den rätta meningen. Du måste med andra ord veta vad som betyder något och vad som inte gör det, och följa detta.

Det spelar ingen roll om dina värderingar är “a priori” ytliga, svåra att nå eller om de implicerar att du måste offra något i det långa loppet. De är helt enkelt de saker som gör dig glad och nöjd med dig själv.

Men några frågor kan uppkomma. Vad händer om du inte är klar över dina värderingar? Du kommer antagligen att känna dig borttappad. Vi kommer därför att titta på några metaforer och övningar som kommer att hjälpa dig att sätta ljus på dessa värderingar. För att upptäcka dina värderingar är nämligen att ge mening åt ditt liv.

Hyllningsmetaforen

Kvinna

Detta är en intensiv reflektionsövning och något svårt, men väldigt inspirerande och vackert. Så jag uppmanar dig därför till att vara uppmärksam. Låt oss titta på metaforens berättelse så att vi senare kan reflektera över detta:

Föreställ dig att det kommer att hållas en ceremoni eller mässa för att komma ihåg
dig när du har gått bort. På denna finns alla de personer som har kommit in i ditt liv och
som har betytt något för dig.

De måste berätta högt vad du har betytt för dem i livet, vad du representerade för dem och andra.
De kommer att läsa högt: “Min syster, min vän, min mor… någon som karaktäriserades av…”.
Jag vill nu att du tänker på vad du skulle vilja att de säger om dig, hur du skulle vilja bli ihågkommen.

Du hade säkert inte tyckt om att de läst: “Min vän, någon som av rädsla inte vågade kämpa för det
hon kände”, “Min mor, som inte hade tillräckligt med tid för mig”. Jag tror inte att någon av
oss skulle vilja höra det. Så tänk på hur du vill att ditt liv ska beskrivas.

Du vill att de ska säga att du har varit en bra vän, någon som överkom hinder. Någon som kämpade
för vad hon ville baserat på sina egna övertygelser. Reflektera över detta och skriv ned det.
Det är här som du kommer att hitta den första biten av relevant information…
Det som betyder något för dig… och därför är dina värderingar.

Denna metafor används inom acceptance and commitment therapy och får oss att ansluta till vårt intima jag. Många personer går igenom svåra identitetskriser och de känner att de måste sätta det de känner i ordning så att de målmedvetet kan gå igenom livet.

Låt oss även titta på en annan metafor som kommer hjälpa dig att reda ut det som du redan har märkt här.

Metaforen om ogräs och rosor

Du kanske vet vilka värderingar som du vill ha i livet, för att ge det mening och för att det ska bli en njutbar resa. Men detta är ibland en svår uppgift.

Ditt sinne kan spela spel, och minnen, trauman och tidigare besvikelser kan ta upp tid och rum i ditt sinne, mer än det du har uppnått och dina motiveringar. Låt oss försöka klara upp detta så att du kan gå framåt lättare, målmedvetet men genom att tolerera och acceptera den obekvämhet som varje vital stig innehåller:

Tänk dig att du har en trädgård. Den är full av rosor som du skulle vilja ha kvar. Denna
trädgård är viktig för dig och det hade varit fantastiskt för dig att låta dessa rosor växa upp.
Men det finns även ogräs i trädgården.

Ibland spenderar du mycket tid med att rensa ogräs, men det växer alltid upp igen ännu starkare
och på flera platser. Genom att ha hållit trädgården fri från ogräs har du försummat dina rosor,
vilket är vad som gav mening och betydelse åt din trädgård. De har nu vissnat.

Rosorna har vissnat och nu syns ogräset mer än någonsin. Innan så kunde du knappt se det, 
för det fanns en tid då du ägnade din tid åt dina rosor och lät ogräset växa som det
ville i din trädgård. Ogräset verkade litet i förhållande till rosornas storhet
och skönhet.

Reflektera över denna metafor, och jämför den med vad som händer i ditt liv och i ditt sinne. Hur lång tid har du ägnat dig åt att ta bort dåliga tankar och känslor, istället för att kämpa för det du verkligen vill ha i livet?

Dåliga tankar är som ogräs i din trädgård. Ju mer du försöker ta bort dem, desto mer kommer de att finnas i ditt liv. Om du helt enkelt bara låter dem vara och tolererar det obehag som de skapar så kommer du följaktligen ha mycket mer tid åt det som är viktigt i ditt liv: din frihet, resor, passion och lugn.

Kvinnor på fält

Du måste också kämpa för det du anser vara viktigt i livet, utan att jämföra dig själv med någon annan. Dina rosor, dina värderingar, de förtjänar nämligen inte att du ägnar din uppmärksamhet åt ogräset.

Att designa en strategi och väg mot dina värderingar

Identifiera de värdefulla delarna av ditt liv (familj, vänner, fritid etc…) och etablera en värdefull riktning för var och en av dem. Skriv därefter ner de åtgärder som du är beredd att vidta och notera de barriärer som gör det svårt för dig att nå denna värdefulla riktning.

Och kom också ihåg att ställa dig en annan fråga. Om du inte hade haft detta problem, vad hade du gjort i livet för att vara lycklig? Inser du att dina problem kan tolereras om det finns något annat som kompenserar?


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.