Frihet ligger i ditt sinne och dina känslor

Frihet ligger i ditt sinne och dina känslor

Senaste uppdateringen: 23 september, 2022

Vad är frihet? Bör vi verkligen söka efter den inom gränserna för den fysiska värld vi befolkar? Finns det mer frihet på en del av planeten än en annan? Har det verkligen något att göra med geografi eller är det ett sinnestillstånd?

Denna artikel ska försöka sprida lite ljus över termen “frihet”. Utan tvivel är det något vi lätt nämner i konversationer om många olika problem. Det är dock ett mycket mer komplicerat koncept än det kan verka.

Varifrån kommer frihet?

Ett perspektiv är att frihet existerar i våra sinnen, våra känslor, våra hjärtan och djupet av vår själ. Vårt medvetande kan vara helt fritt från rep och bojor. Vi kan vara obundna i våra tankar och hur vi ser såväl som förstår världen.

Det är sant att frihet för många människor ligger i andra koncept som kanske är vanligare och mindre eteriska. Precis som med känslor av tillhörighet, fysiska gränser eller att leva på en eller annan plats.

“Slaveriets kedjor binder bara händerna: det är sinnet som gör en man fri eller en slav.”

-Franz Grillparzer-

Det råder inga tvivel om att personer med högre livskvalitet lever i demokratiska länder snarare än sådana där en diktator kontrollerar individens handlingar med ett järngrepp. Men blir du i verkligheten lycklig bara genom att leva i ett demokratiskt land?

Låt oss lägga fram det så här: Är en person som fallit offer för ett socialt och politiskt system mindre fri än någon som, oavsett omständigheterna, känner att denne kan leva utanför samhällets konventioner och press?

I dessa moderna tider är vi kapabla att skapa våra egna personliga fängelser, och när detta sker spelar det ingen roll var vi lever. Även om du fötts i det liberalaste landet i världen är du med andra ord kapabel att sätta upp dina egna stängsel kring dig med sinnet och hjärtat. Stängsel och barriärer så starka att du inte kan bryta ned dem själv.

Ljus genom galler

Men personen som drömmer, fantiserar, tror på sig själv, har sina egna idéer, läser, experimenterar, kritiserar, försöker förstå, älskar, hoppas och är förmögen att skapa kommer, oavsett var denne bor, känna sig fri.

Inre frihet

I verkligheten finns sann frihet i hjärtat, tankarna, känslorna och drömmarna. Endast du, oavsett vad som står i ditt pass, kan få dig själv att känna dig verkligt fri.

Känner en person som är instängd i ett giftigt förhållande sig fri? Finner en person frihet om denne dör av en kraftfull kärlek denne inte kan uttrycka. Är du fri om du har ett horribelt arbete som du hatar att utföra? Är dåren friare än den vise mannen?

“Om du inte har inre frihet, vilka andra typer av frihet kan du hoppas ha?”

-Arturo Graf-

Frihet börjar faktiskt inom dig själv. Om du är kapabel att känna, vara passionerad, förälska dig, drömma, söka efter alternativa perspektiv i livet, rationalisera positiv och konstruktiv kritik, finna alla sidor av samma mynt eller skrika ut dina innersta känslor, så uttrycker du din frihet.

Vidare kan du vara säker på att du i ensamheten av ditt sinne verkligen är fri. Det spelar alltså ingen roll vad din externa miljö berättar för dig, vad någon regering försöker få dig att tro eller hur mycket andra vill kontrollera dig. I ditt hjärta och din själ besitter du nämligen all frihet i världen för att vara dig själv, intimt, passionerat, unikt…

Frihet vid solnedgång

Ingen kan ta friheten ifrån oss

Vår förmåga att drömma, fantisera, tro, se, tolka och vara oss själva på alla möjliga sätt är något som ingen kan ta ifrån oss om vi verkligen tror på det.

Sök alltså inte efter frihet i fysiska utrymmen eller inom gränserna för en stad eller ett land. Sök efter det inom dig själv, dina känslor, din kärlek och dina band. Endast där kan du nämligen finna det i en verkligt obefläckad form.

Uttryck som att gråta när du läser en dikt, bli exalterad över en film, skratta åt en bok, drömma om vad du vill uppnå, nå dina mål, vara dig själv… endast så kan du finna sann frihet. Allt detta finns endast på en plats: inom dig.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.