Teorier

Här hittar du de mest intressanta teorierna inom psykologifältet. Metoder såsom behaviorism, psykoanalys, kognitivism, strukturalism eller gestaltterapi kommer hjälpa dig att få reda på mycket intressanta saker om det mänskliga beteendet.

Vad är Dr. Stephen Porges polyvagalteori?

Du är antagligen inte medveten om många av de undermedvetna processer som händer i din kropp och ditt sinne. Dr. Stephen Porges polyvagalteori försöker förklara en av dessa intuitiva processer. Du har antagligen genomlevt ögonblick då du upplevde att du…

Vikten av psykoanalysens ekonomiska modell

I den här artikeln kommer vi prata om psykoanalysens ekonomiska modell. Under årens lopp så är det många som har studerat personligheten, en variabel som har en stor påverkan på beteendet. Sigmund Freud, psykoanalysens fader, närmade sig dock detta från…

Relationell ramteori och mänskligt beteende

Från den relationella ramteorins perspektiv har beteendet och språket en nära relation. Idag kommer vi prata om denna ramteori och dess koppling till mänskligt beteende. Den relationella ramteorin (RFT) är en teori om språk och kognition som utgör en experimentell…

Experimentet med felattribuering av upphetsning

Dutton och Aron-experimentet gav liv till teorin med felattribuering av upphetsning. Detta är en av de största klassikerna inom psykologin. Den är relaterad till attraktionen mellan två människor och hjälper oss att förstå hur häpnadsväckande hjärnan kan vara. Attraktion och…

Grundstenar för lycka enligt Carl Jung

Carl Jungs grundstenar för lycka stämmer fortfarande efter alla dessa år. Denne schweiziske psykiatriker och fadern till den analytiska psykologin var mycket mer än bara en man som gav oss koncept som arketyper och det kollektiva omedvetna. Jung var en…

Njutning och beroende – substans eller känsla?

Är njutning anledningen till beroende? Drogberoende är ett problem som drabbar fler och fler för varje dag som går. Men anledningen till substansmissbruk kanske inte är direkt kopplad till droger, utan helt andra processer. Idag ska vi titta på teorin om…

Salkovskis teori om tvångstankar

Salkovskis teori om tvångstankar hjälper oss att förstå varför besattheter uppkommer och vad vi kan göra för att förebygga dem. Besattheter, eller tvångstankar, är tankar, föreställningar eller impulser som maler i huvudet och man inte kan släppa. Alla människor upplever…

Den emotionella kurvan i våra liv

Vad är den emotionella kurvan och hur spelar den roll i våra liv? Det ska vi tala om nedan. Många experter definierar en känsla som ett subjektivt tillstånd med en överväldigande eller intensiv affektiv laddning. Det är svårt att tydligt…

Fördelarna med sensoriska deprivationstankar

Sensoriska deprivationstankar, även kända som isolationstankar eller flotationstankar, går in och ut ur modet med jämna mellanrum. Trots att de ursprungligen uppfanns för att studera hjärnan, använder människor dem idag som en form av avkoppling. Många företag är specialiserade på…

Fenomenet ”som en mal till flamman”

Ibland känner du att du inte kan fly undan situationer som får dig att lida. Vi blir ”beroende” av dessa situationer, och det är då vi faller offer för fenomenet ”som en mal till flamman”. Detta kan hända oavsett hur…

Emotionell intelligens enligt Salovey och Mayer

Många intresserar sig för att studera emotionell intelligens och är nyfikna på hur den kan hjälpa dem att hantera sina känslor. Den emotionella intelligensteorin signerad Salovey och Mayer publicerades först i en bok 1990. Det är dock få som är…

10 inspirerande citat från William James

Idag ska vi tala om några citat av William James som sammanfattar hans syn på psykologin. Vem vem var egentligen denna fascinerande man? William James bidrag till både filosofin och psykologin har gett oss många teorier och förklaringsmodeller inom båda…

Axel Honneths teori om erkännande

Axel Honneths teori om erkännande baseras på människans strävan efter att bli erkänd. Tidigare i historien har folk kämpat för erkännande av nationer eller av rättigheter hos stora grupper. Idag är samhället i ständig förändring, men folk söker fortfarande erkännande.…

Sternbergs triarkiska intelligensteori

Idag kommer vi att fokusera på Robert Sternbergs arbete med sin triarkiska intelligensteori. Även om många människor har en väldigt tydlig uppfattning om vad intelligens är, har det även definierats på många olika sätt under historiens gång. Många experter, såsom…

Psykologisk behaviorism av Arthur W. Staats

Psykologisk behaviorism innebär att personlighet kan förklaras genom att man observerar beteende. Watson utvecklade behaviorismen – den generella teori som innefattar psykologisk behaviorism – 1912. Skinner utökade sedan denna teori med sin radikala behaviorism. Ett senare bidrag kom från Staats,…

Bayes teorem och lagen om total sannolikhet

Bayes teorem är en av sannolikhetens grundpelare. Dess namn kommer från Thomas Bayes (1702-1761), som föreslog teorin på 1700-talet. Men vad är det som denna vetenskapsman försökte förklara? Enligt Meriam-Websters ordbok är sannolikhet ”förhållandet mellan antalet resultat i en fullständig…

Generaliserat ångestsyndrom och teoretiska modeller

På ett eller annat sätt är vi alla bekanta med konceptet ångest. Vi vet att det drabbar varje person på sitt eget sätt och att det finns flera sjukdomar kopplade till det. En av dem är generaliserat ångestsyndrom. Diagnostic and Statistical Manual of…

Vad är item response theory (IRT)?

En av de viktigaste uppgiften inom det psykologiska ingripandet är utvärdering. Denna utvärdering avgörs ofta av testresultat. ”Item response theory” är en test-teori som kompletterar den klassiska testteorin. Den klassiska testteorin (CTT) och IRT kan utvärdera samma test. Var och…