Psykologi

Psykologi är en av de mest fascinerande vetenskaperna som finns. Att förstå anledningarna bakom vårt beteende, mysterierna kring personligheten och sinnet, vilka processer som gömmer sig bakom intelligens, hur vi utvecklas eller till och med att upptäcka hur vi kan förbättra våra relationer, är bara några av de saker som avslöjas av denna berikande disciplin, som vi placerar inom din räckvidd.

Vad handlar interaktivt lärande om?

Många psykologer, biologer och matematiker fokuserar sitt arbete på inlärningsprocessen och har bidragit med många försök att förbättra den allmänna förståelsen av denna process. I denna artikel ska vi gå närmare in på interaktivt lärande. Låt oss börja med att…

Omvänt klassrum – vad betyder det?

Ett omvänt klassrum är en pedagogisk modell som flyttar arbetet med vissa inlärningsprocesser utanför klassrummet. Samtidigt använder lärarna själva klassrummet för att arbeta med de frågor eleverna behöver hjälp med. Eleverna förbereder sig för lektionen utanför lektionstid. Det kan de…

Nidoterapi: Att läka i en annan miljö

Termen ”nidoterapi” avser en modern terapeutisk metod som syftar till att hjälpa patienter att läka i en annan miljö. Dess huvudsakliga mål är att förändra miljön för dem som lider av schizofreni och andra allvarliga psykiska störningar. Experter på området…