Psykologi

Psykologi är en av de mest fascinerande vetenskaperna som finns. Att förstå anledningarna bakom vårt beteende, mysterierna kring personligheten och sinnet, vilka processer som gömmer sig bakom intelligens, hur vi utvecklas eller till och med att upptäcka hur vi kan förbättra våra relationer, är bara några av de saker som avslöjas av denna berikande disciplin, som vi placerar inom din räckvidd.

Depression under barndomen – effektiva ingripanden

Depression under barndomen är lika vanligt som depression hos vuxna. Det är dock viktigt att man är medveten om hur man ställer en bra diagnos rörande de beteendestörningar som kan uppstå. Under barndomen manifesterar sig depressionen vanligtvis mer som irritation…

Minne och trauma: vad är kopplingen?

Det har förekommit många studier som har försökt reda ut vad trauma och intensiva emotionella erfarenheter kan göra i relation till hur en person klassificerar, lagrar och återhämtar minnen. Är minne och trauma relaterade? Kan traumatiska minnen ha en större…

Fem vanligt förekommande misstag inom terapin

Det är många faktorer som påverkar utvecklingen och resultaten vid terapeutiska behandlingar, inkluderat dessa fem vanligt förekommande misstag inom terapin. Det finns en vanlig övertygelse om att det är den som söker hjälp som har ansvaret för att han eller…

Destruktiv stolthet hos borderline personlighetsstörning

Destruktiv stolthet hos personer med borderline personlighetsstörning anses inte vara ett kliniskt symptom, men det gör det inte mindre destruktivt. Borderline personlighetsstörning (BPD) är ett mentalt tillstånd som kännetecknas av många symptom, som impulsivitet, emotionell instabilitet, låg självkänsla och en…

Kognitiva störningar hos patologiska spelare

Kognitiva förvrängningar är vanliga i vården, och när vi talar om t.ex. störningar hos patologiska spelare är de ännu viktigare, för det är just dessa förvrängningar som kan utgöra grunden för beroendet. Spelandet är en av de mest primitiva aktiviteterna…

Den emotionella kurvan i våra liv

Vad är den emotionella kurvan och hur spelar den roll i våra liv? Det ska vi tala om nedan. Många experter definierar en känsla som ett subjektivt tillstånd med en överväldigande eller intensiv affektiv laddning. Det är svårt att tydligt…

Effekten av musikterapi på din kropp

Effekten av musikterapi är nära kopplad till den effekt som musik har på människor i allmänhet. Tänk på saken. Hur många viktiga ögonblick i ditt liv är förknippade med musik? Hur många situationer förvandlas till något unikt och speciellt på…

Fördelarna med sensoriska deprivationstankar

Sensoriska deprivationstankar, även kända som isolationstankar eller flotationstankar, går in och ut ur modet med jämna mellanrum. Trots att de ursprungligen uppfanns för att studera hjärnan, använder människor dem idag som en form av avkoppling. Många företag är specialiserade på…

Trafikljussystemet för att hantera ilska

Trafikljussystemet är ett redskap för barn i åldrarna 4-10 för att hjälpa dem att hantera ilska och sina känslor. Barn vid denna ålder kan identifiera grundläggande känslor men har svårt att hantera dem på rätt sätt. Trafikljussystemet använder det klassiska…

Fenomenet ”som en mal till flamman”

Ibland känner du att du inte kan fly undan situationer som får dig att lida. Vi blir ”beroende” av dessa situationer, och det är då vi faller offer för fenomenet ”som en mal till flamman”. Detta kan hända oavsett hur…

Allt om människans fantastiska instinkt

Folk pratar alltid om mänskliga instinkter. De flesta är dock inte medvetna om vad de innebär. Det är en fras man har lånat från biologin. Människans fantastiska instinkt påminner oss om att vi egentligen bara är högt utvecklade djur. Det…

Neurotiska och psykotiska försvarsmekanismer

Neurotiska och psykotiska försvarsmekanismer är automatiska psykologiska processer. De skyddar dig från ångest och interna och externa stimuli som stressar dig. Försvarsmekanismer är ett mellanting mellan det individuella svaret på emotionella konflikter och interna samt externa stressfaktorer. Neuroser och psykoser…

3 övningar baserade på compassionfokuserad terapi

Övningar som baseras på compassionfokuserad terapi (eller medmänsklighetsfokuserad terapi) har kraften att fördjupa dina relationer. Ett av målen är att uppmuntra välmående och balans. Det kan vara som en stor, fantastisk våg som sköljer över dig och ger dig stöd,…

Egots födelse: mognad och inlärning

Vi kan förklara egots födelse som en process av mognad och inlärning. Den sker genom anskaffningen av våra sensoriska och motoriska färdigheter. Födseln och utvecklingen av vårt ego är noterbar eftersom den är kärnan för vår psykiska apparat. Det är kärnan…