Psykologi

Psykologi är en av de mest fascinerande vetenskaperna som finns. Att förstå anledningarna bakom vårt beteende, mysterierna kring personligheten och sinnet, vilka processer som gömmer sig bakom intelligens, hur vi utvecklas eller till och med att upptäcka hur vi kan förbättra våra relationer, är bara några av de saker som avslöjas av denna berikande disciplin, som vi placerar inom din räckvidd.

Vikten av psykoanalysens ekonomiska modell

I den här artikeln kommer vi prata om psykoanalysens ekonomiska modell. Under årens lopp så är det många som har studerat personligheten, en variabel som har en stor påverkan på beteendet. Sigmund Freud, psykoanalysens fader, närmade sig dock detta från…

Skolfobi: när skolan blir ett problem

Det finns en rädsla som verkligen är svår för många barn att hantera. Rädslan för att gå till skolan. Denna rädsla kan bli så påfrestande att den kan klassas som en ren fobi, som kallas just för skolfobi. Många människor…

Relationell ramteori och mänskligt beteende

Från den relationella ramteorins perspektiv har beteendet och språket en nära relation. Idag kommer vi prata om denna ramteori och dess koppling till mänskligt beteende. Den relationella ramteorin (RFT) är en teori om språk och kognition som utgör en experimentell…

Sexism i det moderna samhället

Sexism i det moderna samhället innebär bland annat att man antar att kvinnor som grupp är underlägsna män. Människor har hållit fast vid denna attityd och utvecklat den genom tiden av många sociologiska anledningar. Men sexism har historiskt sett ofta…

Riskerna med överdriven självkänsla

Det är varken positivt eller sunt att ha överdriven självkänsla. Att ha för stort självförtroende eller att överskatta sitt eget värde leder till problematiska beteenden och attityder. Personer med dessa egenskaper tar inte ansvar för sina egna misstag och har…

Vad är klassiska testteorier och hur används de?

Inom psykologin så är klassiska testteorier antingen psykologiska eller psyko-tekniska, och designade för att studera eller utvärdera en funktion. Psykologiska tester är därför redskap för att utvärdera och mäta någons psykologiska egenskaper. Läs vidare för att få reda på mer…

Vad är divergent tänkande hos barn?

Divergent tänkande hos barn är en fantastisk gåva. Deras öppna sinnen är fulla av möjligheter och ovanliga såväl som originella resonemang. Den där kreativa potentialen försvinner dock ibland då barnen växer upp i ett utbildningssystem som standardiserar alla barnens sinnestillstånd…

Ilskans stadie inom sorgen: hur uppfattas det?

Ilskan är ett väldigt vanligt tillstånd när man drabbats av motgångar. Det är tyvärr många som fastnar i ilskans stadie inom sorgen. De kollapsar emotionellt och kan inte komma över sin ilska efter att de har förlorat någon som står…

EMDR-terapi och mindfulness för att hjälpa med PTSD

Idag kommer vi att prata om hur effektivt EMDR-terapi och mindfulness vid posttraumatisk stress är. EMDR står för ”eye movement desensitization and reprocessing) och är ett kliniskt utövande som påbörjades som en behandling för trauma. Målet var att reducera symptom…

Psykosocialt ingripande inom mental hälsa

Vad är psykosocialt ingripande och varför är det så viktigt för mental hälsa? Enligt världshälsoorganisationen (WHO) så inkluderar hälsoaspekter även fysiska, mentala och sociala faktorer, och handlar inte bara om sjukdomar. För att kunna uppnå eller bevara detta tillstånd så…

Experimentet med felattribuering av upphetsning

Dutton och Aron-experimentet gav liv till teorin med felattribuering av upphetsning. Detta är en av de största klassikerna inom psykologin. Den är relaterad till attraktionen mellan två människor och hjälper oss att förstå hur häpnadsväckande hjärnan kan vara. Attraktion och…

Grundstenar för lycka enligt Carl Jung

Carl Jungs grundstenar för lycka stämmer fortfarande efter alla dessa år. Denne schweiziske psykiatriker och fadern till den analytiska psykologin var mycket mer än bara en man som gav oss koncept som arketyper och det kollektiva omedvetna. Jung var en…

Vad är beteendemissbruk och dess symptom?

Beteendemissbruk och dess symptom involverar inte substanser eller droger. Folk som lider av dem upplever ändå att många områden av deras liv bryts ned. De påminner på flera sätt om droganvändning när det gäller dynamiken och dess konsekvenser. Enligt en…

Tics under barndomen: kännetecken och behandling

Tics under barndomen brukar ofta förvärras av stress eller ilska, men kan minskas med hjälp av distraktion eller koncentration. Tics är ofrivilliga, återkommande, icke-rytmiska muskelrörelser som temporärt kan kontrolleras med viljan. Faktum är att tics är en av de vanligaste…

Mental jujitsu mot negativt tänkande

Visste du att man kan använda mental jujitsu mot negativt tänkande! Jujitsu är även känt som flexibilitetens kampsport, och den kan även appliceras under ditt liv för att försvara dig själv mot negativa interna dialoger och attackera tankar som påverkar…

Hundar är terapeutiska för personer med borderline

Idag vill vi tala om varför hundar är terapeutiska för personer med borderline personlighetsstörning (BPD). Personer med borderline personlighetsstörning (BPD) tender att känna sig tomma inombords. Detta kommer ofta från dysfunktionella upplevelser under barndomen. Då dessa personer berättar om sina…

Njutning och beroende – substans eller känsla?

Är njutning anledningen till beroende? Drogberoende är ett problem som drabbar fler och fler för varje dag som går. Men anledningen till substansmissbruk kanske inte är direkt kopplad till droger, utan helt andra processer. Idag ska vi titta på teorin om…

Salkovskis teori om tvångstankar

Salkovskis teori om tvångstankar hjälper oss att förstå varför besattheter uppkommer och vad vi kan göra för att förebygga dem. Besattheter, eller tvångstankar, är tankar, föreställningar eller impulser som maler i huvudet och man inte kan släppa. Alla människor upplever…