Psykologi

I denna kategori hittar du artiklar med anknytning till vår mentala värld, såsom dess förmågor och processer. Den innehåller information om hur våra tankar, känslor och sinnesuttryck gör oss till de vi är samt styr vårt lärande.

Det är bättre att vara god mot sig själv

Att vara god mot sig själv är bättre än att vara god mot andra: detta är hälsa och välmående. Det är som visdom efter en lång färd. Du lämnar sakta men säkert vissa situationer bakom dig och börjar gå framåt,…

Divergent tänkande: hur utvecklar man det?

Divergent tänkande, eller lateralt tänkande, handlar om att skapa flera kreativa lösningar för samma problem. Det är ett spontant, icke-lineärt, mentalt tillvägagångssätt som baseras på nyfikenhet. Faktum är att det är en typ av tänkande som är väldigt vanligt hos…

8 nycklar till effektiv kommunikation

Vi är sociala av naturen. Att relatera till andra ger oss emotionella fördelar, såsom förståelse, stöd och förbättrad självkänsla. Trots detta är det många som inte kan knyta an till människorna i sin omgivning. Det finns flera anledningar till detta…

Utvecklingen av att behandla mentala hälsoproblem

Teknologin har utvecklats och vetenskapen upptäcker nya saker som gör våra liv enklare, men psykologin har inte heller stannat kvar i det förflutna. Det har utvecklats nya sätt att behandla mentala hälsoproblem. Mental hälsa och förstavågsterapier för att behandla mentala…

Vad är Lennox-Gastauts syndrom?

Lennox-Gastauts syndrom uppstår hos cirka 3 till 6 procent av barn med epilepsi. Det är vanligare hos pojkar än hos flickor. Det börjar uppstå mellan 3 och 5 års ålder och i nästan hälften av fallen är orsaken okänd. Kliniskt börjar…

Theory of mind: grunden till empati

Theory of mind (ToM) är förmågan att skilja på ditt eget medvetande och andras. Det tillåter dig att tolka och förutsäga någons beteende genom det mentala tillstånd du tillskriver dem. Ett mentalt tillstånd kan inkludera tankar, känslor, trosuppfattningar, önskningar osv. Överväg…

Hur du skapar sociala förväntningar & hur de påverkar dig

Du interagerar med många människor varje dag. Vissa känner du, andra är främlingar. Du har en uppfattning om deras personligheter som du skapat av tidigare interaktioner du haft med dem. Detta får dig att skapa en uppsättning sociala förväntningar på beteendet hos var och…

Den kollektiva narcissismen hos vissa grupper

Narcissism är ett beteende eller mani som manifesteras på individuell eller på gruppnivå (den kollektiva narcissismen). Det här adjektivet kommer från den mytologiske karaktären Narkissos. Det var en karaktär som var stolt över att vara vacker, var kär i sig själv och tog…

Konstruktivismen: hur vi konstruerar vår verklighet

Filosofer och vetenskapsmän har under en lång tid frågat hur vi upptäcker verkligheten och hur vi tar till oss kunskap. I den här artikeln kommer vi prata om en av de tankeskolor som svarar på dessa frågor: konstruktivismen. Den konstruktivistiska…

Fetma och övervikt: hur en psykolog kan vara till hjälp

Fetma och övervikt är hälsoproblem som involverar olika fysiska, genetiska, psykologiska och miljömässiga faktorer. Förutom att de är estetiska problem så har Världshälsoorganisationen konstaterat att de har allvarliga hälsoeffekter. Några av de vanligaste är hjärt- och kärlsjukdomar, rörelsestörningar och vissa cancertyper…

Glömskans land – 3 lärdomar vi förvisar dit

Glömska är ett intressant fenomen. Den är ofta anarkisk, oberäknelig och nästan alltid i behov av en repetition, vilket vi lärde oss under våra studentår. Den är också trogen de minnen vi håller inom oss, de som är laddade med känsla.…

Vad är egentligen tillämpad psykologi?

Du kan tänka på psykologi som ett stort träd med otaliga grenar, som alla försöker att förstå människans beteende. I detta virrvarr av löv och grenar finns det en gren som sticker ut. Här talar vi om tillämpad psykologi. Tillämpad…

8 grundläggande psykologiska processer

En resurs som vi har när det kommer till att anpassa oss till världen omkring oss är vårt beteende. Detta låter oss modifiera vår miljö och vår verklighet för att anpassa oss till det som händer i våra liv. Vi…

Den kognitiva reserven: ett steg i hjärnans evolution

Den kognitiva reserven är ett koncept som har uppstått inom neuropsykologin, och det refererar till hur hjärnans strukturer hanterar en förlust av sina förmågor eller hur den klarar av andra negativa förändringar. Med andra ord är den kognitiva reserven hjärnans…

Vilken roll spelar maktkamper i förhållanden?

Ett klassiskt, välkänt ordspråk lyder: ”Efter stormen kommer lugnet.” Men vad händer när stormen representerar det glädjerus som början på ett förhållande normalt medför? Jo, det betyder att lugnet är slutet på sagan, och att kärlekshormonerna ger vika för konflikter…

10 anledningar till att studera psykologi

Vi hade kunnat ge dig tusentals anledningar till varför vi anser att det är bra att studera psykologi, men här är en som slår dem alla: det är fascinerande! Det är få ämnen som går utöver att hjälpa oss med…

Skuldbeläggandet av mammor: är vi alla dåliga mödrar?

Stress, tidsbrist, plikter, förebråelser, andras åsikter… Detta är några av anledningarna till att många kvinnor ser sig själva som dåliga mammor. Idag beskrivs fenomenet ofta som ”skuldbeläggandet av mammor”. Författaren Jill Churchill säger: ”Det går inte att vara en perfekt…